Hacılar Vakfeye Ne Zaman Duracak

Vakfe: Durmak, ayakta dikilmek anlamına gelir. Hac yapan kimselerin, belirli vakitte Arafat ve Müzdelife’de durmasını ifade eder.

Arafat vakfesi, haccın iki rüknün den biridir ve farzdır.

Arafat, Mekke-i Mükerreme’nin güney doğusunda altı saat uzaklıkta bulunan bir yerdir.

Arafat vakfesi, hac yapacaklar için Arafat’ta durmak zamanıdır. arafatta durma zamanı zilhicce ayının 9.’una rastlayan arefe gününün zeval vaktinden itibaren kurban bayramı ilk gününün fecrinin doğuşuna kadar olan zamanın herhangi bir kısmıdır. Bu müddet içinde bir saat, dakika bile olsa beklemekle bu farz yerine gelmiş olur. Yani Arafat’ta uyanık olmuş, uykuda olmuş, baygın durumda olmuş ya da her ne şekilde olursa olsun, fark etmez. Bu görevi yerine getirmiş sayılır.

Belirtilen süreden önce ya da sonra Arafat’ta durmakla vakfe farizası yerine getirilmiş olmaz. Ancak zilhiccenin hilalinde şüphe olur da zilkade otuz gün olarak tamamlanmış bulunur ve sonradan zilkadenin yirmi dokuz gün olduğu anlaşılırsa, bu takdirde Arafat’ta durmanın ilk kurban bayramı gününe rastlamış bulunması istihzan yolu ile caizdir ve yeterlidir.

Hacıların arefe günü sanarak Arafat’ta durdukları günün tevriye (zilhiccenin sekizinci) günü olduğu anlaşılırsa, bu bekleme yeterli olmaz. arefe günü yeniden durmaları gerekir. şöyleki, bütün insanlar tarafından vakfe ve farz tavaf yapıldıktan sonra; haccın sahih olmadığına (bir gün önce yapıldığına) dair ortaya çıkacak haberler ve şahitlikler artık dinlenmez.

Zeval vaktinden önce Arafat bölgesinde bulunmak, mümkünse vakfe için gusül abdesti almak, öğle ve ikindi namazlarını birlikte kılmak, vakfe esnasında abdestli olmak, cebel-i rahme denilen tepenin yakınında yapılmalıdır. Arafat’ta bulunulan zaman içinde ibadetle meşgul olmak, tekbir, telbiye tehlil ve salâvat getirmek, istiğfarda bulunmak, kendi, anne, baba ve tüm İslam âlemi için dua etmek, vakfeyi namazın peşinden yapmak, vakfeyi kıbleye dönerek yapmak vakfenin sünnetidir.

Müzdelife vakfesi, hac edenlerin arefe gününü, bayrama bağlayan, zilhicce ayının 9.unu 10.una bağlayan gece, mina ile Arafat arasında, harem sınırları içindeki müzdelife denilen mekânda vakfe yapmaları vaciptir. O geceyi burada geçirmek ise sünnettir.

Hacılar arefe günü güneş battıktan sonra, Arafat’tan müzdelife’ye gelirler ve burada akşam ile yatsı namazını cem ederek yatsı namazı vaktinde kılarlar. Sabaha kadar burada kalıp, dua ederler. Bayram günü sabah namazını burada kıldıktan sonra Mina’ya hareket ederler.

Benzer Konular: