Hacılar Neden Beyaz Giyer?

İhram: Yapılması caiz olan bazı söz ve davranışların hac ve umre yapacak kişiler için belirli bir süre için Allah resulünün getirdiği yasaklar çerçevesinde haram kılınması demektir.

Hac veya umre, niyet edip ihrama girmekle başlar. İhrama giren erkekler, başlarını açarak ve normal giysilerini çıkararak izar ve rida denilen iki parça olan beyaz havluya bürünürler. Hanımlar, normal kıyafetlerini giyerler. Yüzleri açık olmalı, sade ve renksiz kıyafetler giyerler.

Hacca gelenler, sosyal ve ekonomik konumlarını gösteren dünya kıyafetlerini, makam, mevki ve konumlarını, kültürlerini, zevklerini bir kenara bırakarak, Allah önünde herkesin eşit olduğunun sembolü olarak, iki basit giysiye bürünmüş olurlar. Allah önünde mal, mülk madde ve maddi varlığın bir hiç olduğu, tüm Müslümanların bu kutsal iklimde eşit ve kardeş olduğunu ifade eder. Birini diğerinden üstün gösteren hiçbir belirti yoktur. Artık dünya elbiseleri çıkmış sadece kişilikler kalmıştır.

Diğer bir ifade ile kişilikleri çok zaman örten, şahsiyetleri gizleyen süslü elbiseler çıkar,”Takva elbisesi” esas alınır. Burada örtülen iki parça sadece eşitlik sağlar ve avret yerlerini örtmeye yöneliktir. mikat ile başlayan bu kutsal yolculukta asıl giyilmesi gereken elbise ise takva elbisesi; sorumluluk bilincidir. Yüce Allah şöyle buyurur:

“Takva elbisesi daha hayırlıdır” (Araf, 7-26)

Baş açık, ayak çıplak, aç ve muhtaç bir görüntü içerisinde; sonsuz güç ve kudret sahibi yüce Allah karşısında bir anlam ifade etmediğini açıklayacak şekilde girilir harem bölgesine…

Allah’la buluşmaya niyet edilmesi, tövbe edilerek gelinmesi, ihram ile birlikte kendisine yasaklar koyması, bütün günahlardan uzaklaşması, geçici bir süre için beyaz kanatlı meleklere dâhil olması anlamına da gelir. Melekler gibi, Allah’a isyan etmeyecek, ne emir olunmuşsa onu yapacak, nefis ve şehvet gibi beşeri zafiyetlerden uzak olacak, elde ettiği yeni yaşamıyla adeta melekleşecektir.

Giyindikleri beyaz örtüler içindeki hacılar, barış bayrakları açacak, barış sembolü beyaz güvercinlere benzeyerek, harem bölgesine, barış meydanına gireceklerdir.

İhram, ölen her Müslüman’ın giyeceği kefeni de temsil eder. Hacca giden Müslüman’ın ihrama girerken büründüğü giysi ile kabre girerken bürüneceği kefenin benzerliği dikkatini çekecektir. Bir bakıma dünya dışı bir düzene ayak uyduracak ve bunun etkilerini duyacaktır. Dünyada iken ölüm elbisesine, ihrama bürünür, ahrete, mahşer gününe gider gibi kefen giyer.

Benzer Konular: