Hacda Sırasıyla Ziyaret Edilen Yerler

MESCİD-İ HARAM: Yeryüzünde ilk ibadet yeri olan Kâbe-i Muazzama’nın etrafında sonradan yapılan caminin adıdır. Peygamberimiz (s.a.s) “Mescid-i Aksa’da kılınan bir namaz bin namaza, Mescid-i Nebi’de kılınan bir namaz on bin namaza, Kâbe’de kılınan bir namaz ise yüz bin namaza bedeldir” buyurarak, mescid-i haram’ı meth etmişlerdir.

KÂBE-İ MUAZZAMA: Mekke şehrinde bulunan ve “Allah’ın evi” diye adlandırılan kutsal binadır. Yeryüzünde kurulan ilk ve en önemli evdir. O’na Allah’ın evi denmesinin nedeni, şeref ve kıymetini belirtmek içindir. Dünyada en kıymetli yer ve Müslümanların kıblesidir.

PEYGAMBERİMİZİN DOĞDUĞU EV: Peygamberimiz Hz.Muhammedin (s.a.s) doğduğu ev ve Hz. Âmine hatunun elleriyle salladığı ağaç beşik, olduğu gibi durmaktadır.

CENNET-ÜL MUALLA MEZARLIĞI: Mekke’deki mezarlığın ismidir. Peygamber efendimizin ilk ailesi Hz. Hatice validemiz ve bazı sahabe bu kabristanda metfundur.

HİRA DAĞI: Hira dağı ilk vahyin geldiği yer olup, Mekke ile Mina arasında bir dağdır.

SEVR DAĞI: Peygamber efendimizle Hz. Ebu Bekr’in Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında gizlendikleri mağaranın bulunduğu dağdır.

ARAFAT: Vakfe bu ovada ve cebel-i rahme civarında yapılır.

MÜZDELİFE: Mina’da şeytana atılacak taş buradan toplanır.

MİNA: Hac ibadeti esnasında kurban kesilen ve şeytan taşlamak için gidilen yerdir.

MESCİD-İ CİN: Cin süresinin indiği yerde inşa edilmiş olan mescittir.

MESCİD-İ NEBEVİ: Peygamber efendimizin yaptırıp namaz kıldırdığı bir mescittir.

RAVZA-İ MUTAHHARA: Peygamberimizin kabri şerifi ile mescidin o zamanki minberi arasındaki yerdir.

CENNET-ÜL BAKİ: Medine-i münevvere mezarlığıdır.

UHUD ŞEHİTLİĞİ: Peygamberimizin amcası Hz. Hamza ve 70 sahabe burada bulunmaktadır.

KUBA MESCİDİ: İslam âleminde cemaatle namaz kılınmak için yapılan ilk mescittir.

YEDİ MESCİTLER: Hendek savaşının yapıldığı bu yere birbirlerine yakın yedi küçük mescit yapılmıştır.

MESCİD-İ EBU BEKR: Gamame mescidinin arka kısmındadır. Giriş kapısının üzerinde Osmanlı tuğrası vardır.

MESCİD-İ ÖMER: Hz. Ömer’in evi olup devlet reisliğini bu mescidin olduğu yerden yapmıştır.

MESCİD-İ OSMAN: Peygamber efendimizin (s.a.s) mescidinin kıble tarafında bulunur.

MESCİD-İ ALİ: Peygamber efendimiz (s.a.s)’in bayram namazlarını kıldırdığı yerlerden biridir.

MESCİD-İ KIBLETEYN: Peygamber efendimize (s.a.s) kıble olarak Kâbe’ye dönülmesi için vahyin geldiği mescittir.

CUMA MESCİD-İ: Peygamber efendimizin (s.a.s) ilk defa Cuma namazı kıldığı mescittir.

GAMAME MESCİD-İ: Peygamber efendimizin (s.a.s) yağmur isteme namazı kıldığı ve namaz biter bitmez yağmurun yağmaya başladığı bölgede sonradan yaptırılan mescittir.

Benzer Konular: