Hacda İhram Yasakları Nelerdir?

İhram: Haccın üç farzından birisidir. Diğerleri de Arafat’ta vakfe yapmak ve Kâbe’yi tavaf etmektir. Sözlük anlamı olarak da kendini mahrum etmek, haram kılmak, hürmet edilen zamana girmek ve saygı duymak manalarına gelir.

Terim olarak ise, hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin, normal zamanlarda mubah olan fiil ve davranışları hac ve umre süresince kendi nefsine haram kılması demektir. Hac da ihram, namazda başlama tekbiri gibidir. Bilindiği gibi, namazda başlama tekbiri farzdır.

Niyet ve telbiye, ihramın rükünleridir. Bir kimse niyet etmeden ve telbiye getirmeden sadece beyaz giysi giymekle ihrama girmiş olamaz.

İhramlı olan kişilere bazı şeyler haramdır:

1-Dikili elbise giymek.

2-Erkeğin başını, kadını ise yüzünü kapatması.

3-Saçları taramak

4-Saçları tıraş etmek

5-Tırnakları kesmek.

6-Koku sürünmek

7-Avlanmak, av hayvanı öldürmek.

8-Nikâh kıymak.

9-Cinsi münasebette bulunmak.

10-Şehvetle kadına dokunmak.

Bütün bu fiillerde fidye vardır. Yalnız nikâh kıymakta fidye yoktur. Çünkü nikâh sahih olmaz. Bunlardan hiç biri haccı bozmaz.

İbni Ömer (r.a)’dan  şöyle rivayet edilmiştir: Bir adam peygamber(s.a.v)’e sordu:

– Ya Resulullah! İhrama girmek isteyen bir kimse hangi elbiseyi giyer ?

– Peygamber (s.a.v): Gömlekleri, sarıkları donları, başa giyilenleri ve mestleri(ayakkabıları) giyemez. Ancak takunya bulamayan kimse ayakkabılarının üst kısımlarını keserek(takunya şekline getirerek) giyebilir.” buyurdu. Bu iki yasak sadece erkeklere mahsustur. Kadınlar her türlü dikişli elbise giyebilir. Başını örter.

Saçları ve sakalları taramak sebebiyle kılların dökülmesine meydan verilirse haram olur.

Tırnak kesmekte kıllar gibidir. Tek bir tırnak dahi kesilse haramdır. Ancak tırnak kırılırsa ya da eziyet veriyorsa kesmek de bir sakınca olmaz.

Koku sürünmekte haramdır.

Avlanmakla ilgili yüce Allah şöyle buyuruyor:”Ey iman edenler ihramda iken avlanmayın av hayvanlarını öldürmeyin”(Maide,5-95)

Nikâh akdetmek için, Hz.Osman’dan rivayete göre peygamberimiz(s.a.v)şöyle buyurmuştur:

“İhramlı iken bir kişi ne nikâhlanabilir, ne de başkasının nikâhını kıyabilir.” İhramlı olan bir kişi nikâh akdi yapar veya yaptırırsa geçersiz olur.

Cinsi münasebette bulunmak: İhramda olan bir kişinin, hangi şekilde olursa olsun cinsi münasebette bulunması haramdır. Yüce Allah Kuran’ı kerimde şöyle buyurmuştur:”İhrama girerek haccı kendisine farz kılan kimse için kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur.” (Bakara 2-197)

Şehvetle kadına dokunmak, öpmek gibi fiiller haramdır. İhramda iken tahrik edecek sözlerde haramdır.

Benzer Konular: