Hacda İhram Nedir?

İhram: Hac ya da umre yapmaya niyet eden kişinin, başka zamanlarda işlemesi mubah olan bazı fiil ve davranışları, belirli bir süre kendisine haram kılması ve yasaklamasıdır.

İhrama girene “haram” denir ki “ihrama girmiş” manasınadır. sıhhatta da böyle denilmiştir. İhrama giren kişiye ihramlı olduğu sürece muhrim denir.

Hac ya da umre yapacak bir kimsenin ilk işi ihrama girmektir. İhrama girmek haccın ve umrenin şartıdır. İhrama girmeden hac ya da umre yapılamaz.

İhrama girmenin rüknü: Niyet ve telbiyedir. Bu ikisinin bir arada bulunması gerekir. Bunlar olmadan ihram gerçekleşmez. Telbiye yapar, niyet etmezse ihrama girmiş olmaz. Hanefi mezhebi, niyetle telbiyenin arasının açılamayacağını, ikisinin bir arada bulunması gerektiğini esas almıştır.

Niyet: Yapılacak olan haccın şeklini kalben belirlemektir. Ayrıca lisan en söylenmesi müstehaptır. Burada temettü haccının yapılışı esas alındığına göre niyet umre için yapılacaktır.

Niyet şu şekilde yapılır:

“Allah’ım umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”

Telbiye:

“Lebbeyk allahümme lebbeyk,lebbeyke la şerike leke lebbeyk,innel hamde ve’n-nimete leke ve’l mülk la şerike lek”

“Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir. Mülk de senin. Senin hiçbir ortağın yoktur.

Bu şekilde niyet edilip telbiye söyleyince ihrama girilmiş olur. Fakat ihrama girmeden önce, sünnet ya da müstehap olarak yapılması gereken hususlar vardır. İhrama girerken bunlara da riayet edilmesi gerekmektedir.

İhrama girmek isteyen kimse, önce tırnaklarını keser. Koltuk altı ve kasık altı kıllarını temizler, saç ve sakal tıraşı olur. Bıyıkları düzeltir. Eğer ki mümkün ise gusleder. Gusül mümkün değil ise normal abdest alır. Gusül abdesti temizlik amaçlı olduğu için özel durumda ki bayanlarda gusül abdesti alır. Güzel koku sürünür. Giyinmekte olduğu normal kıyafetlerini ve iç çamaşırlarını çıkartıp, rida ve izar denilen iki parçadan oluşan, beyaz ihram elbisesini giyinir. Başını açar, ayakkabı ve çoraplarını da çıkartıp terlik ve benzeri şeyler giyer. Bayanlar ise, sade ve renksiz olma koşuluyla normal kıyafetlerini giyerler.

Bundan sonra iki rekât ihram namazı kılınır. Namazın ilk rekâtında Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta Fatiha suresi ile ihlâs suresi okunur. Namazdan sonra ise, niyet edilir ve yüksek sesle telbiye getirilir. Niyet ve telbiyenin yapılmasıyla ihrama girilmiş olur.

Benzer Konular: