Haccın Vacipleri

1-İhram yasaklarına uymak.

2-Tavafa hacer-ül esved’den ya da hizasından başlamak.

3-Tavafı yürüyerek yapmak.

4-Arefe günü, akşam ve yatsı namazlarını yatsı vakti girdikten sonra Müzdelife’de cem-i tehir ile kılmak. Hanefi mezhebinde vaciptir.

5-Şeytan taşlama, kurban kesme, saç tıraşı vacip olup ayrıca bu sıraya riayet de vaciptir.

6-Umre say’ının, umre tavafından sonra, henüz tıraş olmadan, ihramlı olarak yapılması vaciptir.

7-Arafat’tan dönüşte, Müzdelife de vakfeye durmak.

8-Tavafı kudümden sonra ve hac ayları içinde olmak şartı ile, Safa ile Merve tepeleri arasında, yedi kere sa’y etmek, yani usulü ile yürümek. Tavafsız sa’y sahih olmaz.

9-Mina’da şeytan taşlamak, yani üç gün, temiz taş veya teyemmüm caiz olan şey atmak.

10-Mikat denilen yerlerden daha uzak memleketlerin hacıları, Mekke’den son ayrılacakları gün, tavaf-ı veda yapmak. hayızlı kadına bu vacip değildir.

11-Tavafı ziyarette Kâbe-i muazzama etrafında dörtten sonra üç kere daha dönmek.

12-İhramdan çıkmadan önce, başın en az dörtte birini ustura ile tıraş ettirmek veya en az üç santim, kendisi veya başkası kırkmak. Berber veya ustura bulamamak özür sayılmaz. Saçsız olan veya başı yaralı olan da usturayı değmeden baştan geçirir. Kadın, saçını tıraş etmez. Makasla biraz keser.

13-Arafat’ta güneş battıktan sonra da, biraz kalmak. Güneş batmadan önce, Arafat meydanından dışarı çıkanın kurban kesmesi lazım olur.

14-Tavaf yaparken, Hatim denilen yerin dışından dolaşmak.

15-Tavaf yaparken avret yeri kapalı olmak (kadın için çok önemlidir)

16-Tavafta kabe-i muazzama, sol tarafta kalmak.

17-Tavafta abdestsiz veya cünüp olmamak.

18-Üzerindeki elbise temiz olmak.

19-Tavaf ziyareti, bayramın üçüncü gününün güneş batıncaya kadar yapmak.

20-Şeytan taşlamasını bayram günlerinde yapmak.

21-Her tavaftan sonra, mescid-i haram içinde iki rekât namaz kılmak.

22-Safa tepesi ile Merve arasında sa’y ederken, Safa’dan başlamak.

23-Safa tepesine çıkınca, Kâbe’ye dönüp, tekbir, tehlil ve salâvat getirmek ve dua etmek. Merve’ye doğru yürümektir. Safa’dan Merve’ye dört, Merve’den Safa’ya üç kere gidilir.

24-Sa’yı yürüyerek yapmaktır. (iki yeşil direk arasında erkek hızlı, kadın yavaş gider.)

25-Kıran ve temettü hac yapan, şükür kurbanı keser.

26-Kurbanı bayramın birinci günü kesmek.

27-Tıraşı, bayramın birinci günü ve harem hududu içinde yapmak.

28-Cima gibi yasak olan şeyler, Arafat’ta durmadan önce yapılırsa, haccı bozar. Bunları Arafat’tan önce yapmamak farzdır. Cimadan başkalarını, ihramdan çıkıncaya kadar terk etmek vaciptir.

Bilerek ya da bilmeyerek, bir vacibi vaktinde ve yerinde yapmayana ceza lazım olur.

Hastalık, ihtiyarlık veya kalabalık gibi bir özürle terk edince bir şey lazım gelmez.

Benzer Konular: