Haccın Vacipleri Maddeler Halinde

HACCIN VACİPLERİ

Haccın vaciplerini iki grup halinde toplamak mümkündür.

 1. A) Haccın Müstakil vacipleri.
 2. B) Haccı oluşturan menasikin kendi içindeki vacipleri.
 1. A) HACCIN MÜSTAKİL VACİPLERİ

1- Sa’y yapmak.

2- Müzdelife’de vakfe yapmak.

3- Şeytan taşlamak.

4- Saçları tıraş etmek veya kısaltmak.

5- Veda tavafı yapmak.

Bu tavafın vacip olabilmesi için;

 1. a) Haccetmiş olmak.
 2. b) Hacceden kimsenin afaki olması.
 3. c) Kadınların adet ve nifas halinde bulunmaması şarttır.

Veda tavafı Şafii ve Maliki mezheplerine göre sünnettir.

Şafii mezhebine göre:

1- Mikat sınırlarından ihrama girmek.

2- Cemrelere taş atmak.

3- Müzdelife’de vakfe yapmak.

4- Bayramın 1, 2, 3. günlerinde Mina’da gecelemek.

5- İhram yasaklarından kaçınmak.

 1. B) HAC MENASİKİNİN KENDİ İÇİNDEKİ VACİPLERİ

1- İHRAMIN VACİPLERİ

 1. a) İhrama mikat denilen sınırları geçmeden girmek.
 2. b) İhram yasaklarından kaçınmak.

2- TAVAFIN VACİPLERİ

 1. a) Tavafı abdestli yapmak. Cünüp, adetli ve nifas halinde olmamak.
 2. b) Tavafı Kâbe’yi sol tarafa alarak yapmak.
 3. c) Tavafa hacer-ül esved hizasından başlamak.
 4. d) Tavafı Hatim’in dışından dolaşarak yapmak.
 5. e) Ziyaret, Umre ve Veda tavaflarını yedi şavta tamamlamak.

3-ARAFAT VAKFESİNİN VACİBİ

Arafat’a gündüz gelen kişiler, Güneş batıncaya kadar Arafat’ta beklerler. Şafiilere göre sünnettir.

4- MÜZDELİFE VAKFESİNİN VACİBİ

İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre akşam ve yatsı namazlarının Müzdelife’de yatsı vaktinde birleştirilerek kılınması vacip, Ebu Yusuf ile Şafi, Maliki ve Hanbelî mezheplerine göre sünnettir.

5- MİNA’DAKİ VACİPLER

 1. a) Bayramın üçüncü günü güneş batmadan önce tıraş olmak Ebu Hanife’ye göre vacip, İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf ile Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre sünnettir.
 2. b) Harem bölgesinde tıraş olmak veya saçları kısaltmak Ebu Hanife ve İmam Muhammed ile Şafii, Maliki ve Hanbelî mezheplerine göre vacip, Ebu Yusuf’a göre sünnettir.
 3. c) Hanefi mezhebine göre başın en az dörtte birini tıraş etmek, Maliki ve Hanbelî mezheplerine göre başın tamamını tıraş etmek veya saçların tamamını kısaltmak, Şafii mezhebine göre en az üç saç teli kesmek vaciptir.
 4. e) Hanefi mezhebine göre cemrelere her gün atılacak taşları eksiksiz ve belirlenen zamanda atmak vacip, Şafii, Maliki ve Hanbelî mezheplerine göre sünnettir.

5- Sa’yin vacipleri:

 1. a) Sağlığı elverişli olanların sa’yi yürüyerek yapması.
 2. b) Sa’yi yedi şavta tamamlamak.

Bahsedilen bu vaciplerin biri terk edilirse hac sahih olur. Fakat terkinden dolayı ceza gerekir. Telafi edilirse ceza düşer.

Benzer Konular: