Haccın Sünnetleri

Farz haccın sünnetleri şunlardır:

1-İhrama girerken gusül abdesti almak veya normal abdest almak.

2-İhramın sünneti niyetiyle iki rekât namaz kılmak. Bu namazın ilk rekâtında kafirün suresi ve ikinci rekâtında ihlâs suresini okumak.

3- İhram için beyaz ve temiz iki parçadan ibaret örtüye bürünmek. Bunların yenisi ve beyaz renklisi, yıkanmışından ve başka renklerden daha iyidir.

4-İhramdan önce hoş koku sürünmek.

5-İhramdan sonra her vakitte, her namaz kılmada, her yokuşa çıkışta ve inişte, her yolcu kafilesi ile karşılaşmada normal bir sesle üç defa telbiye getirmek. (“lebbeykallahümme lebbeyk” demek).

6-Mekke’de bulundukça fırsat buldukça nafile olarak tavaf etmek.

7-Telbiyeden sonra, Peygamber efendimize (s.a.s) bolca salât ve selam okumak.

8- Mekke-i mükerreme’ye girmek için yıkanmak. Kâbe’yi görünce dua etmek, Beytullah’ın önünde tekbir ve tehlilde bulunmak.

9- Salât ve selamdan sonra yüce Allah’a yalvarmak ve dua okumak.

10- Afakî olanlar (mikat dışından gelenler) için kudüm tavafı yapmak geç kalıp da Mekke’ye girmeden Arafat’a çıkanlardan bu kudüm tavafı düşer.

11- Ziyaret tavafının ilk üç şavt’ında erkeklerin “remel” yapmaları. Bu hareket hacıların güçlü ve sağlamlığına bir işarettir.

12- Safa ile Merve arasında sa’y yaparken oradaki iki yeşil direk arasını erkeklerin koşarak geçmeleri ve sonra yavaşlamaları. Bu hızlı yürüyüşe “hervele” denir.

13- Zilhicce ayının yedinci günü öğle namazından sonra Mekke’de tek bir hutbe okunup insanlara hac işlerini öğretmek.

14- Zilhicce ayının sekizinci günü, güneşin doğmasından sonra Mekke’den Mina’ya çıkmak ve o gece Mina’da kalmak.

15- Zilhicce ayının dokuzuncu günü, güneşin doğuşundan sonra Mina’dan Arafat’a çıkmak.

16- Kurban bayramının ilk gününde bir hutbe okumak ve haccın geri kalan görevlerini anlatmak.

17- Arafat ve Müzdelife’de kılınan namazlarda dua etmek ve gözyaşı dökmek, hem kendi için hem de anne ve babası için ve bütün Müslümanlar için hayırlı dualar yapmak.

18- Güneşin batışından sonra Arafat’tan yavaş inmek.

19- Bayram gecesi Müzdelife’de kalıp bayram sabahı Mina’ya inmek.

20- Mina’da taşlar atılırken Mina’yı sağa ve Mekke’yi sola almak.

21- Taşlamaya ilk gün, güneşin doğması ile zevali arasında, diğer günlerde ise zeval ile güneşin batışı arasında başlamak.

22-Mina’dan Mekke’ye acele inmek.

23- Mina’dan Mekke’ye inerken muhaseb ve ebtah denilen düz bir yerde azıcık durmak.

24- Hacer-ül esved ile Kâbe kapısı arasında bulunan Mültezem isimli yere göğsünü ve yüzünü koyup sürüvermek.

25- Kimseye zahmet vermeden Kâbe’nin örtüsüne sarılıp duada bulunmak.

26- Veda tavafından ve iki rekât namaz kıldıktan sonra zemzem suyundan Kâbe’ye bakarak doyasıya içmek.

27- Medine-i münevvere’ye giderek Peygamber efendimizi (s.a.s) ziyaret etmek.

Benzer Konular: