Haccın Sünnetleri Maddeler Halinde

1- Afakî olanların hemen mescidi haram’a giderek tavaf-ı kudüm yapmaları. Kâbe’yi görünce tekbir, tehlil ve dua etmek.

2- İmamın üç yerde hutbe okumasıdır. Birincisi Zilhicce ayının yedinci günü Mekke’de, ikincisi dokuzuncu günü öğle namazı olunca, öğle ve ikindi namazlarından önce Arafat’ta, üçüncüsü on birinci gün Mina’da okunur.

3- Arafat’a Mekke’den gitmek için tevriye günü, sabah namazından sonra çıkmak.

4- Arafat’a gitmek için, Mina’da güneş doğduktan sonra yola çıkmak.

5- Arefe gecesi Müzdelife’de yatmak. Arafat’tan Müzdelife’ye gelip, burada yatsı vakti olunca akşam ve yatsı namazlarını birbiri ardına cemaat ile kılmak.

6- Müzdelife’de vakfeye, fecr ağardıktan sonra durmak.

7- Arafat’ta vakfeden önce gusletmek.

8- Mina’dan Mekke’ye son dönüşte, önce ebtah denilen vadiye gelip, burada bir süre durmak.

9- Hacca giderken, ana, baba, alacaklılardan, kefilinden izin almak.

İHRAMLA İLGİLİ SÜNNETLER

1- İhrama girerken gusül abdesti almak veya normal abdest almak.

2- İhrama girmeden önce iki rekât namaz kılmak.

3- Erkekler için rida ve izar denilen iki parça örtüye sarınmak.

4- İhramlı olduğu durumda her fırsatta telbiye söylemek.

5- Telbiye’yi her zaman üç kere tekrar etmek.

KÂBE VE MEKKE İLE İLGİLİ SÜNNETLER

1- Mekke’ye gündüz girmek.

2- Kâbe’yi görünce dua etmek.

3- Kâbe’nin önüne gelince tekbir ve tehlil getirmek.

4- Mültezem’de yüzü ve göğsü Kâbe duvarına yapıştırıp, dua ve niyazda bulunmak.

TAVAF İLE İLGİLİ SÜNNETLER

1- Tavafa hacer-ül esved hizasından başlamak.

2- Tavafa başlarken ve her şavt’ın sonunda hacer-ül esved’i istilam etmek.

3- Bütün şavtları ard arda yapmak.

4- Nafile tavafı çok yapmak.

5- Tavaf sırasında zikir, tehlil ve dua yapmak.

6- Ziyaret tavafını bayramın ilk günü yapmak.

7- Ziyaret tavafını şeytan taşlama, kurban ve tıraştan sonra yapmak.

SA’Y İLE İLGİLİ SÜNNETLER

1- Tavaf bitince ara vermeden sa’y’a başlamak.

2- Sa’y’a giderken hacer-ül esved’i istilam etmek.

3- Safa ve Merve’de Kâbe görülecek kadar yükseğe çıkıp, Kâbe’ye dönerek tekbir, tehlil ve dua etmek.

4- Bütün şavtları ara vermeden yapmak.

5- Sa’y esnasında abdestli olmak.

ARAFAT VE VAKFE İLE İLGİLİ SÜNNETLER

1- Arafat’a arefe günü güneş doğduktan sonra Mina’dan hareket etmek.

2- Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak.

3- Zevalden sonra vakfe için mümkünse gusletmek veya abdestli bulunmak.

4- Vakfeyi cebel-i rahme eteklerinde yapmak.

MÜZDELİFE VAKFESİ İLE İLGİLİ SÜNNETLER

1- Arafat’tan arefe günü güneş doğduktan sonra Mina’dan hareket etmek.

2- Vakfeyi cebel-i rahme eteklerinde yapmak.

3- Gün boyunca telbiye, zikir, tekbir, tehlil, namaz ve dua ile meşgul olmak.

4- Öğle, ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak.

5- Zevalden sonra vakfe için mümkünse gusletmek veya abdestli bulunmak.

Benzer Konular: