Haccın Farzları Vacipleri Sünnetleri Nelerdir

HACCIN FARZLARI:

1- İhrama girmek.

2- Arafat’ta bulunmak.

3- Kâbe’yi tavaf etmek.

HACCIN VACİPLERİ:

1- İhrama mikat mahallinden girmek.

2- İhram yasaklarına uymak.

3- Tavafa hacer-ül esvedden başlamak.

4- Müzdelife de vakfe yapmak.

5- Sa’y yapmak.

6- Arafat’ta güneş batıncaya kadar durmak.

7- Şeytan taşlamak.

8- Ziyaret tavafının farz olan dört şavt’ını yediye tamamlamak.

9- ziyaret tavafını bayram günlerinin birinde yapmak.

10- Tavaf esnasında abdestli olmak.

11- Tavaftan sonra iki rekât namaz kılmak.

12- Veda tavafı yapmak.

13- Kurban kesmek.

14- Saçları kesmek ya da kısaltmak.

HACCIN SÜNNETLERİ:

1-İhrama girerken gusül abdesti veya normal abdest almak.

2- İhram giyince iki rekât namaz kılmak.

3- İhram için beyaz ve temiz olan, iki parçadan ibaret izar ve rida denilen kıyafeti giymek.

4- İhramdan önce gülyağı gibi hoş koku sürünmek.

5- İhramdan sonra her fırsatta telbiye getirmek.

6- Salât ve selamdan sonra Allah Teâlâ’ya yalvarmak.

7- Telbiyelerden sonra Peygamber efendimize olabildiğince salat ve selam okumak.

8- Mekke’de bulunduğu süre de müsait olunduğunda nafile olarak tavaf etmek.

9- Mekke-i mükerreme’ye girmeden önce yıkanmak ve gündüz vakti girmek.

10- Afakî olanlar (mikat dışından gelenler) için kudüm tavafı etmek.

11- Ziyaret tavafının ilk üç şavt’ında erkeklerin remel yapmaları.

12- Ziyaret tavafında erkeklerin ıztıba etmeleri ( tavafa başlamadan önce, omuza alınan örtüye sağ koltuğun altından geçirerek sol omuz üzerine atmaları.)

13- Zilhicce’nin sekizinci günü güneşin doğmasından sonra Mekke’den Mina’ya çıkmak ve o gece Mina’da kalmak.

14- Zilhicce’nin dokuzuncu günü güneşin doğmasından sonra Mina’dan Arafat’a çıkmak.

15- Safa ile Merve arasında sa’y ederken oradaki iki yeşil direk arasını erkeklerin koşarak geçmeleri ve sonra yavaşlamaları.

16- Arafat ve Müzdelife’de kılınan namazlarda yalvarıp yakararak dua etmek.

17- Güneşin batmasından sonra Arafat’tan Müzdelife’ye inmek.

18- Kurban bayramının ilk gününde bir hutbe okumak veya dinlemek.

19- Mina’da cemreleri taşlamak.

20- Mina’dan Mekke’ye acele inmek.

21- Bayram gecesi Müzdelife’de kalmak.

22- Kimseye zahmet vermeden Kâbe’nin örtülerine dokunup duada bulunmak.

23- Veda tavafından ve iki rekât namazdan sonra Zemzem suyundan, Kâbe’ye bakarak ayakta bakarak doyasıya içmek.

24- Medine-i münevvere’ye giderek Peygamber efendimiz (s.a.v)’i ziyaret etmek.

Benzer Konular: