Haccın Farzları Nelerdir

Hac: Lügatta, saygı değer makamları ve diğer yerleri ziyaret kastında bulunmaktır.

Hac, din deyiminde ise, Arafat’ta özel vaktinde bir miktar durmaktan ve ondan sonra Kâbe-i muazzama’yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret etmekten ibaret olan ve İslam’ın şartlarından birisini teşkil eden ibadettir. Hac yapan kimseye hacı denir.

HANEFİLERE GÖRE HACCIN FARZLARI

Hanefilere göre bir şart ve iki rükünden ibarettir. Bunlardan ihrama girmek haccın şartı, arafat’ta vakfe yapmak ve Kâbe’yi tavaf etmek ise haccın rükünleridir.

Hanefiler ihramı şart, diğerlerini asli unsur(rükün)kabul etmişlerdir. İhrama girdikten sonra bu iki rükün yerine getirilmedikçe hac tamamlanmış olmaz ve ihramdan çıkılmaz. Buna göre zamanında Arafat’ta vakfe yapmayan kimse o yıl hac yapma imkânını kaybetmiş olur. Bu kişinin yarım bıraktığı haccını daha sonra kaza etmesi gerekir.

ŞAFİ MEZHEBİNE GÖRE HACCIN FARZLARI

1.İhrama girmek

2.Arafat’ta vakfe yapmak

3.Kâbe’de tavaf yapmak

4.Sa’y yapmak

5.Saçları tıraş etmek

6.Bu rükünlerin çoğu (en az dördü) arasında tertibe uymak

Bu farzlar haccın rükünleridir.

MALİKİ VE HANBELÎ MEZHEBİNE GÖRE HACCIN FARZLARI

1.İhrama girmek

2.Arafat’ta vakfe yapmak

3.Kâbe’yi tavaf etmek

4.Sa’y yapmak

Bu farzlar, haccın rükünleridir.

Rükünler, usulüne göre yapılmadıkça, ceza ve kefaret ödemekle hac sahih olmaz. Eksik kalan rüknün tamamlanması veya haccın kazası gerekir.

İHRAM: sözlükte, kendini mahrum etmek, haram kılmak, hürmet edilen zamana ve mekâna girmek, saygı duymak manalarına gelir. Terim olarak ise ihram, hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin, normal zamanlarda mubah olan fiili ve davranışları hac ve umre sırasında kendi nefsine haram kılmak demektir.

Niyet ve telbiye, ihramın rükünleridir. Bir kimse niyet etmeden ve telbiye getirmeden yalnız beyaz giysi giymekle ihrama girmiş olmaz.

Niyet, ihram giyilirken hac veya umre yapmaya karar vermekten ibarettir. Niyeti dil ile teyit etmek müstehaptır.

ARAFAT VAKFESİ: vakfe bir yerde bir süre durmak veya beklemek demektir. arafat vakfesi önemli ve titizlik gerektiren bir rükündür. Çünkü süresi içinde Arafat’ta bulunamayanlar o sene hacca yetişememiş olurlar. Hz.peygamber’in”hac, Arafat’tan ibarettir” sözü Arafat vakfesinin önemini belirtmesi yanında, ayrıca, bu vakfeyi kaçırmamak için titizlik gösterilmesi gerektiğini de anlatır.

ZİYARET TAVAFI: Tavaf, bir şeyin etrafında dolaşmak, dönmek gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise; hacer-ül esved’in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp, kabe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Ziyaret tavafı farz olup haccın iki rüknünden biridir. Bu tavaf yapılmadıkça hac tamam olmaz.

Benzer Konular: