Haccın Farzları Nelerdir Diyanet

Haccın farzlarını iki grup halinde toplamak mümkündür.

 1. A) – Haccın müstakil farzları ( şartları ve rükünleri)
 2. B) – Haccı oluşturan menasikin kendi içindeki farzları ( şartları ve rükünleri).

A – Haccın müstakil farzları:

Haccın bir şartı ve iki rüknü vardır. Şartı ihrama girmek, rükünleri ise; Arafat’ta vakfe yapmak ve Kâbe’yi tavaf etmektir.

B – Hac menasikinin farzları:

1- İhramın rükünleri

 1. a) Niyet
 2. b) Telbiye

2- Tavafın geçerli olmasının şartları:

 1. a) Niyet
 2. b) Şavtların en az dördünü yapmak
 3. c) Tavafı Kâbe’nin etrafında ve Harem’in içinde yapmak
 4. d) Tavafı zamanında yapmak

3- Sa’yin geçerli olmasının şartları:

 1. a) Umre sa’yini, ihramlı olarak umre tavafından sonra yapmak
 2. b) Hac sa’yini, ihrama girdikten sonra geçerli bir tavafın ardından yapmak
 3. c) Hac sa’yini, hac ayları içinde yapmak
 4. d) Sa’yi Safa ve Merve tepeleri arasında yapmak
 5. e) Sa’ye Safa tepesinden başlayıp Merve tepesinde bitirmek
 6. f) Sa’yin en az dört şavt’ını yapmak(rükün)

4- Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartları:

 1. a) Hac için ihrama girmiş olmak
 2. b) Vakfeyi Arafat dağında yapmak
 3. c) Vakfeyi arefe günü güneşin tepe noktasına gelmesinden bayramın birinci günü fecr-i sadık’a kadar olan zamanda yapmak

5- Ziyaret tavafının geçerli olmasının şartları:

 1. a) Arafat vakfesini yapmış olmak
 2. b) Bayramın birinci günü fecr-i sadıktan sonra yapmak

6- Müzdelife vakfesinin şartları:

 1. a) Hac için ihramlı olmak
 2. b) Arafat vakfesini yapmış olmak
 3. c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
 4. d) Belirli zamanda yapmak

7- Şeytan taşlamanın geçerli olmasının şartları:

 1. a) Taşları kümelere fırlatarak atmak
 2. b) Atılacak şeylerin taş gibi üzerine secde edilebilen şeyler olması
 3. c) Taşları birer birer atmak
 4. d) Taşların atılan yerlere atanın fiili sonucu ulaşmış olması
 5. e) Taşları kümelerin üzerine veya yakınına düşürmek
 6. f) Gücü yetenin taşları bizzat kendisinin atması
 7. g) Taşları belirlenen zamanda atmak

8- Sa’yin geçerli olmasının şartları:

 1. a) Sa’yi ihrama girdikten sonra yapmak
 2. b) Haccın sa’yini hac ayları başladıktan sonra yapmak
 3. c) Sa’yi muteber bir tavaftan sonra yapmak
 4. d) Şavtların en az dördünü yapmak
 5. e) Sa’ye Safa’dan başlamak

9- Veda tavafının geçerli olmasının şartları:

 1. a) Ziyaret tavafının yapılmış olması
 2. b) Niyet

Benzer Konular: