Haccın Farzları Kaç Tanedir

Haccın farzları üç tanedir.

1-İhram.

2-Arafat’ta vakfe yapmak.

3-Kâbe’yi tavaf etmek.

İHRAM: Niyet ile birlikte zikirden (telbiye) ibaret olup, bazı şeyleri kendine yasak kılmaktır.

İhrama girmeden önce genel vücut temizliği yapılır (tıraşlar, tırnak, saç, sakal), boy abdesti alınarak veya normal abdest ile ihrama hazırlanılır. İhramlı iken bu temizlikleri yapmak mümkün değildir. Beden temizliğinden sonra ihram sınırlarının (mikat mahalli) birinde; erkekler sadece;

İzar; (belden aşağısına giyilir) ile

Rida; (belden üste giyilir) adı verilen iki parçadan oluşan ihram giyerler.

Başlar açık ve ayaklar çıplaktır. Ayaklara topukları ve üstü açık terlik giyilebilir.

Bayanlar normal ve sade elbiseleri ile ihramlı sayılırlar, sadece yüzlerini örtmezler. Erkekler ve kadınlar kerahet vakti dışında iki rekât namaz kılarlar ve hac niyetlerini yaparlar. Arkasından telbiye getirirler. Bundan sonra ihram yasakları başlamıştır. hanefilere göre telbiye, ihrama girmenin şartlarındandır.

Telbiye’siz ihram sahih olamaz mutlaka getirilmelidir.

ARAFAT VAKFESİ; Arafat, Mekke’nin 25 km. güneydoğusunda harem sınırları dışında bir bölgedir. Vakfe ise bir yerde bir süre durmak veya beklemek demektir. Arafat vakfesi önemli ve titizlik gerektiren bir rükündür. Çünkü belli süre zarfında Arafat’ta bulunamayanlar o sene hacca yetişememiş olurlar. Arafat vakfesi dışında vaktinde yapılamayan diğer menasik ise, daha sonra kaza edilerek veya fidye ödenerek telafi edilebilir. Hz.peygamberimiz (s.a.s)’in “Hac, Arafat’tan ibarettir.” (Tirmizi,”tefsir”,3; Ebu Davut, “Menasik”, 57) sözü Arafat vakfesinin önemini belirtmesi yanında, ayrıca, bu vakfeyi kaçırmamak için titizlik gösterilmesi gerektiğini de anlatmaktadır.

Vakfenin geçerli olmasının iki şartı vardır.

1-Hac için ihramlı olmak.

2-Vakfeyi özel (belirli) yer ve zamanda yapmak.

ZİYARET TAVAFI; Tavaf, “bir şeyin etrafında dolaşmak, dönmek” gibi anlamlara gelir. hacer-ül esved’in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayarak, Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Her bir devire “şavt” denir. Yedi şavt bir tavaf olur. Ziyaret tavafı farz olup haccın iki rüknünden biridir.”ifada tavafı” da bu tavaf yapılmadıkça hac tamam olmaz. Ancak, Arafat vakfesini yaptıktan sonra vefat eden kişi haccının tamamlanmasını vasiyet etmişse, bir “bedene” (sığır veya deve kurbanı) kesilmekle haccı tamamlanır.

Benzer Konular: