Hac ve Umre Nedir Nasıl Yapılır?

HAC

Hac, belli bir zamanda, belirli yerleri özel bir şekilde ziyaret etmektir. İslam’ın beş şartından biridir. Müslümanlara ömürlerinde bir defa Kâbe’yi ziyaret etmeleri farzdır.

HAC İBADETİ NASIL YAPILIR

Hac yapacak kişiler, Mikat sınırına gelmeden önce bütün vücut temizliğini yapar gusül veya abdest alırlar. Erkekler izar ve rida denilen iki parçadan oluşan ihram kıyafetlerini giyerler. Ayak ve başlarını açarlar. Kadınlar ise normal kıyafetleri ile devam ederler. Mikat sınırına gelerek ihramın sünneti niyeti ile iki rekât namaz kılarlar ve hac için telbiye getirilir. Bu şekilde ihrama girilmiş olur.

Mekke’ye varan hacı adayları abdest alarak Kâbe’nin etrafında kudüm tavafı yapar sonra iki rekât tavaf namazı kılar. Ardından Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır.

Arife’den bir gün önce (tevriye günü), hacılar Arafat’a çıkar güneş batana kadar burada ibadet yapmak ile meşgul olurlar. İkindi namazı öğle vaktinde kılınarak cem-i takdim yapılır ve öğleden sonra vakfe yapıldıktan sonra güneş batınca Müzdelife’ye gidilerek yatsı namazı ile akşam namazı birlikte kılınarak cem-i tehir yapılır. Hacı adayları geceyi Müzdelife’de geçirir. Şeytan taşlamak için taşlar buradan toplanır. Bayram namazı kılındıktan sonra Müzdelife vakfesi yapılır, ardından Mina’ya hareket edilir.

Bayramın birinci günü, Akabe cemresinde yedi tane taş atılır. İfrad haccı yapanlar taş attıktan sonra saçlarını tıraş ederler ve ihramdan çıkarlar. Vakit varsa Mekke’ye giderek farz olan tavaf yapılır.

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde küçük, orta ve akabe cemrelerine yedi tane taş atılır. Mekke’ye dönülüp veda tavafı yapılarak hac tamamlanmış olur.

UMRE

Umre, hac zamanı olan arife ve onu takip eden kurban bayramının dört günü dışında, senenin her günü, İhram ile yapılan, Tavaf ile sa’y yapmak ve saç kesmektir.                          Umre’nin farzı ikidir. İhram ile tavaf. İhram umre’nin şartı, tavaf ise rüknüdür. Sa’y ve tıraş olmak ise vaciptir.

Umre, ömürde bir defa, Hanefi ve Maliki’de sünnet, Şafii ve Hanbelî’de farzdır.

UMRE NASIL YAPILIR

Mikat sınırlarının birinde ihrama girilir ve niyet edilir. Telbiye, tekbir, tehlil, salâvat-ı şerife okunarak Harem-i şerife girilir. Niyet edilip umre tavafı yapılır. Tavaf esnasında iztiba ve ilk üç şavt’ta remel yapılır.

Tavaf namazından sonra Safa ve Merve arasında sa’y yapılır. Tıraş olup ihramdan çıkılır.

Böylece umre tamamlanmış olur. Umre’de Arafat, Mina, Müzdelife, kudüm ve veda tavafı yoktur.

Benzer Konular: