HAC VE UMRE FARKLARI NELERDİR

HAC VE UMRE FARKLARI NELERDİR?

Umre ibadeti, belli bir zamana bağlı olmadan yapılır. Belirli bir zamanı yoktur. Şartlara ve usulüne uygun bir şekilde ihrama girdikten sonra tavaf ve sa’y yapılır. Sa’y yapıldıktan sonra tıraş olunarak ihramdan çıkılır. Hac ve umre farkları nelerdir?

Umre ibadeti, Hac mevsimi dışında tüm zamanlarda yapılır. Umrede yapılması gerekli olanlar, hacca göre daha az ve kolaydır. Umre’de niyet edilir, ihrama girilir, Kâbe tavaf edilir, sa’y yapılır ve tıraş olunarak ihramdan çıkılır.

Hac ibadeti ise, yılın belirli aylarında yapılır. Hac ayları Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Bakara süresinde bu aylara şu şekilde işaret edilmektedir. “ Hac belli aylardır” (Bakara,2/197)

Müslümanlar Şevval ayında Hac yapmaya niyet ederek ihrama girebilir. Zilhicce’nin 10 ya da 13’ü akşamına kadar Hac ibadetinin menasiklerini tamamlandığında bu aylar Hac ayları olarak adlandırılmıştır. Bu aylara Hac ayları denilmesinin nedeni, haccın birinci şartı olan ihrama girilmesinden dolayıdır. İhrama girmek bu aylardan önce yapılırsa, bazı mezheplere göre mekruhtur.

HAC VE UMRE FARKLARI

UMRE

 • Umre için belirli bir zaman yoktur.
 • Umre’de namazları cem etme yoktur. (Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir)
 • Umre’de Arafat ve Müzdelife vakfesi yoktur.
 • Umre’de şeytan taşlama yoktur.
 • Umre’de kudüm tavafı ve veda tavafı yapılmaz.
 • Umre’de kurban kesmek yoktur.
 • Umre yapmak sünnettir.

HAC

 • Hac, İslam’ın beş şartından birisidir. Hacca gitmek farzdır.
 • Hac ve Umre’de Kâbe’ye gitmek şarttır.
 • Hac yılda bir defa yapılır.
 • Hac biraz daha zor olan ibadettir.
 • Hac ibadetini eksiksiz yerine getiren kişi bütün günahlarından arınır.
 • Hac, bir defa yerine getirilirse farz yerine gelmiş olur.

Hac ve Umre farkları sorusuna, Hac ve Umre fiyatları açısından da değerlendirmek gerekiyor. Hac fiyatları, umre’ye göre biraz daha fazladır. Ekonomik durumları iyi olanlar haccı tercih ederken, ekonomik durumu daha zayıf olanlar umre’ye gitmeyi daha çok tercih etmektedir. Ayrıca hac belli bir zamanı beklemek, her yıl hacca belli sayıda kontenjan olması gibi sebepler de insanları umre’ye gitmeye yönlendirmektedir.

Benzer Konular: