Hac Niyeti

Hac: İslam’ın beş şartından biridir. Hac ibadeti dinen zengin kabul edilen ve diğer bazı şartları da yerine getirmeye gücü yeten her Müslüman’a ömründe bir kere olmak üzere yapılması Allah (c.c) tarafından emredilen bir ibadettir.

Hac her sene zilhicce ayının 10’unda Arafat meydanında başlar, Kâbe’de yapılan veda tavafı ile son bulur.

“Orada apaçık ayetler ve İbrahim makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin ev’i ( Kâbe’yi) haccetmesi, Allah’ın ( c.c) insanlar üzerinde hakkıdır. Kim de inkâr ederse, şüphesiz Allah âlemlere karşı muhtaç olmayanlardır.” ( Al-i İmran, 97)

Hac ibadetiyle yükümlü olmak için genel olarak Müslümanlık, akıl ve buluğ şartı ile birlikte, ayrıca hac yapmak için beden ve mali şartlarında yeterli düzeyde bulunması gerekmektedir.

HACCIN EDASININ ŞARTLARI

1- Sağlıklı olmak: Hanefi ve Maliki mezheplerine göre, sağlıklı olmak hac yükümlüsü olmanın şartı olarak görülür. Buna göre sağlığı yerinde olamayan kişi hac yapmakla yükümlü değildir. Dolayısıyla vekil göndermek de gerekmez.

Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre ise, Fiili olarak hac yapmaya engel olan bir hastalık veya sakatlığı bulunanlar yerlerine vekil gönderebilir ya da bunu vasiyet edebilir. Fiili olarak hac yapmaya engel hastalık ve sakatlıklar arasında, körlük, kötürümlük ve hac yolculuğuna gücü yetmeyecek kadar hastalık ile yaşlılık durumları gösterilmiştir.

2- Yol güvenliği: Hanefi ve Hanbelî mezheplerine göre yol güvenliği haccın edasının şartıdır. Şafii ve Malikilere göre ise, bu yükümlülük şartlarından biri olarak görülür.

3- Arızi bir engel bulunması: Hapislik, tutuklu olmak, yurt dışına çıkış yasağı gibi yolculuk yapmaya engel bir durum olursa ve hac mevsimine denk düşerse eda yükümlülüğü kalkar.

4- Kadınlara özel iki şart: Birinci olarak kadınların tek başlarına uzun mesafe yolculuk yapabilme yasağı, ikinci olarak da boşanma iddeti ve vefat iddeti ile ilgili konudur.

Hac ibadetini yapmaya niyetlenen Müslüman,

“Allahümme inni üridül hacce feyesirha vetegabbelha mini”

“Allah’ım senin rızan için haccımı yapmak istiyorum. Haccımı bana kolaylaştır ve benden kabul buyur.” diyerek niyet eder. Hac yolculuğuna başlar.

Benzer Konular: