Hac Nasıl Yapılır Sırasıyla

Hac: İslam’ın şartlarından bir olup, Kâbe’yi ve civarındaki ibadet için işaret edilen, özel yerleri belirtilen, vakit içinde usulüne uygun olarak ziyaret edip, yapılması gerekli vazifeleri yerine getirerek eda edilen farz ibadetidir.

Helallikler alınır, borçlar ödenir, emanetler verilir, bolca kaza namazları kılınır. Evden çıkmadan, iki rekât namaz kılınır ve yola çıkılır. İhrama girmeden önce genel vücut temizliği yapılır. traş olunur. Tırnaklar kesilir. Gusül abdesti alınır. Gusül abdesti mümkün olmazsa, normal abdest alınır. İhrama hazırlık yapılır. Çünkü ihramlı iken bu temizlikleri yapmak mümkün değildir. Beden temizliği yapıldıktan sonra ihram sınırlarının (mikat mahalli) birinde ihram kıyafetleri giyilir. Erkekler, izar ve rida denilen iki parçadan oluşan kıyafetleri giyerler. Başlarını açarlar, ayakkabılarını çıkarırlar. Ayaklarına terlik giyebilirler. Kadınlar ise, normal ve sade elbiselerini ile ihramlı sayılırlar. Yüzlerini örtmezler.

Erkekler ve kadınlar, kerahet vakti dışında, iki rekât namaz kılar ve hac niyetlerini yaparlar. Peşinden telbiye getirirler bundan sonra ihram yasakları başlar.

Hac niyeti:”Allah’ım senin rızan için haccımı yapmak istiyorum. Haccımı bana kolaylaştır ve benden kabul buyur.”

Telbiye:”lebbeyk allahümme lebbeyk,lebbeyke la şerike leke lebbeyk,innelhamde venniğmete leke vel mülk la şerike lek.”

Tekrar tekrar icabet sana ya rabbi, tekrar icabet sana, tekrar icabet sana. Senin ortağın yoktur. Her emrini ifaya hazırım. Hiç şüphe yok ki hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk senindir. Senin eşin ve benzerin yoktur.

Mekke’ye varınca gusledilir veya abdest alınır. Sonra harem-i şerife gidilerek Kâbe’nin etrafında kudüm tavafı yapılır. Ve ardından iki rekât namaz kılınır. Namazdan sonra Safa ile Merve arasında usulüne uygun şekilde sa’y yapılır. Hacı adayı bundan sonra ihramlı şekilde Mekke’de kalır. Burada kaldığı zaman içerisinde mümkün mertebe harem-i şerif’te namaz kılar ve gücü ölçüsünde bol şekilde tavaf eder.

Tevriye günü(arefeden bir gün önce)Arafat’a çıkılır. Güneş batana kadar Arafat’ta kalınır. Dua ve ibadetlerle vakitler değerlendirilir. Burada öğle ve ikindi namazları cemaatle birlikte kılınır. Öğlenden sonra vakfe yapılır. Güneşin batması beklenir. Güneş battıktan sonra akşam namazı kılınmadan müzdelife ye hareket edilir. Müzdelife de akşam ve yatsı namazları cemaatle birlikte kılınır. Gece müzdelife de geçirilir. Hacı adayları burada şeytan taşlamak için taş toplarlar.

Bayram sabahı, sabah namazı erkenden kılınır. Müzdelife vakfesi yapılır. Hava aydınlanınca mina’ya doğru hareket edilir.

Bayramın birinci günü akabe cemresine yedi adet taş atılır. Saçlar traş edilir ve ihramdan çıkılır.

Bayramın ikinci günü orta ve küçük akabe cemrelerine yedişer adet taş atılır. Aynı gün mina’dan Mekke’ye dönülür.

Veda tavafı yapılarak hac vazifesi tamamlanmış olur.

Benzer Konular: