Hac Nasıl Yapılır Madde Madde

Temettü haccı: Hac mevsimi içinde umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra vakti gelince ihrama girip hac yapmaktan ibarettir.

Temettü haccı yapacak olan kimse, hazırlık safhasından sonra umreye niyet eder.

 • İhrama girme: Temettü hacı yapacak kimse, mikat sınırlarını geçmeden yâda hava alanında ihrama girer. İhrama niyet etmek ve telbiye getirmek suretiyle girilir. Bundan sonra harem yasakları başlar. Kabe’ye gidinceye kadar telbiye, tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife getirilerek yolculuğa devam edilir.
 • Tavaf: Hacer-i esved hizasına gelir.yönünü hacer-i esvede döner,ellerini omuz hizasına kaldırıp “Bismillahi allahu ekber”diyerek, hacer-i evsedi selamlar ve umre tavafına niyet eder tavafa başlanır.
 • Sa’y: Umrenin say’ini yapmak üzere Safa’ya gidilir Kâbe’ye yönünü döner tekbir, tehlil ve salatü selam getirir. Ellerini açar, dua eder. sonra”Allah’ım! Senin rızan için safa ile Merve arasında yedi şavt olarak umrenin say’ini yapmak istiyorum.”diyerek say yapmaya niyet eder.
 • Hac için ihrama girmek: Tevriye günü(zilhicce-8) gerekli olan hazırlıkları yapar ve iki rekât ihram namazı kılar.”Allah’ım! Hac yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur.”diyerek hacca niyet edilir. Telbiye getirilir. Böylece hac ihramına girmiş olur ve ihram yasakları başlar.
 • Arafat vakfesi: Tevriye günü(zilhicce-8)sabah namazından sonra mina’ya gidilir, burada gecelenir. Arefe günü, sabah namazından sonra Arafat’a çıkılır. Arafat’ta arefe günü öğle vaktine kadar çadırlarda kalınır, namaz kılınır, dua edilir.
 • Müzdelife vakfesi:müzdelifeye ulaşınca uygun bir yere yerleşilir.burada akşam ve yatsı namazları vaktinde kılınır. müzdelifede gecelenir. Vaktini namaz, dua zikir ve Kuran okuyarak geçirir. Sabah namazını erkenden kılar. Namazdan sonra müzdelife vakfesini ayakta yapar. Dua eder. Güneş doğmadan önce mina’ya hareket eder.
 •  Akabe cemresine taş atmak: bayramın birinci günü sabah namazından sonra müzdelife’den mina’ya gelince eşyasını çadıra bırakır çadırda dinlenir. Uygun bir zamanda akabe cemresine gider ve yedi taş atar. Taş attıktan sonra orada beklemez, uzaklaşır. Duayı yolda yapar. Cemreyi akabeye ilk taşın atılmasıyla telbiyeye son verilir. Şeytan taşlamayı kişinin bizzat kendisi yapmalıdır.
 • Şükür kurbanı kesmek: şeytana taş attıktan sonra harem bölgesi sınırları içinde kurban keser veya vekâlet yolu ile kestirir. Bu kesilen kurban şükür kurbanıdır.
 •  Tıraş olmak: kurban kestikten sonra saç tıraşı olunur veya kısaltılır. Ve böylece ihramdan çıkılmış olur.
 • Ziyaret tavafı: bayramın birinci günü şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olma görevlerinden sonra Mekke’ye gider ve farz olan ziyaret tavafını yapar.
 • Cemrelere taş atmak: bayramın 2. 3. günleri zeval vaktinden sonra sırayla küçük, orta, akabe cemrelerine yedişer taş atılır.
 • Veda tavafı: bütün işler biter, Mekke’den ayrılmadan önce veda tavafı yapar, bu şekilde, Hac görevini tamamlamış olarak memlekete dönülür.

Benzer Konular: