Hac Kaydı Yenileme

2016 YILI HAC MÜRACAATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1- 2016 Yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri; 18- 27 OCAK 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

  1. A) 2016 yılında hacca gitmek üzere “ilk defa kayıt” yaptırmak isteyenler internet sayfamızda yayınlanan Hac ve Umre tahsilâtı yapan bankalardan birine 20 TL. ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra müracaatlarını Başkanlığımız http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklerden temin edecekleri form dilekçe ile doğrudan müftülüklere yapabileceklerdir.
  2. B) 2015 yılında kuraya katılanlardan hacca gidemeyenlerin “kayıt yenileme” işlemleri Başkanlığımızla elektronik ortamda otomatik olarak yapılacak ve bunlar kayıt yenilemiş sayılacaktır. Ancak 2015 yılı tercihlerinden; Kayıt il ilçesi, iletişim bilgileri, telefon bilgileri, Hac konaklama türleri ve kuraya birlikte gireceği kişilerde değişiklik yapmak isteyen ile müracaatlarından vazgeçenler Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri müracaat süresi içinde yapabileceklerdir. Hac kura sonuçları ile kesin kayıt bilgileri SMS yoluyla hacı adaylarına bildirileceğinden özellikle cep telefon bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. Değişiklik yapmak istemeyenlerin herhangi bir müracaat yapmasına gerek yoktur.

2- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler; nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye mutlaka ekleyecek, Müftülükler de kayda aldıkları dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene verecektir.

3- İlk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 20 TL. İlgili banka hesabına yatıracaktır. Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir.

4- Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dâhil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

5- 2016 yılında çekilecek kura sonrası kesin kayıt hakkı sırası gelenlerden süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, bu husus müteakip yıllarda müktesep bir hak teşkil etmeyecektir.

6- Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını yukarıda belirtilen internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden kayıt süresi içerisinde düzeltilecektir.

7- Kayıtlar esnasında seçilecek olan Hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür değişikliğine imkân tanınmayacağından Hacı adayları: müracaat form dilekçesinde yer alan hac konaklama türlerinden uygun olanını, verilen fiyat aralığı ve süreyi de dikkate alarak işaretleyeceklerdir.

Benzer Konular: