HAC İLE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR

HAC İLE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR

HAC İLE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR

Hac ile umre ibadeti, hüküm ve zaman farkları ile birbirinden ayrılır. Hac ibadeti belli aylarda yapılırken, umre ibadeti için belli bir zamana ihtiyaç yoktur. Umrenin belirli bir mevsimi yoktur. Şartlara ve usulüne uygun bir şekilde ihrama girilir, sonra tavaf ve sa’y yapılır, sa’y yapıldıktan sonra tıraş olunarak ihramdan çıkılır. Hac ile umre arasındaki farkları biraz daha detaylı anlatmak gerekiyor.

HAC İBADETİ

Hac ibadeti yılın belirli aylarında yapılır. Hac ayları, hicri takvime göre belirlenir. Bu aylar, Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır.

Bakara suresi de bu aylara işaret etmektedir.”Hac belli aylardır” (Bakara, 2/ 197)

Hac ibadetine karar veren kimse isterse, Şevval ayında Hac yapmaya niyet ederek ihrama girebilir. Zilhicce’nin 10 ya da 13’ü akşamına kadar Hac ibadetinin menasiklerini tamamlayabildiği için bu aylara “Hac ayları” denilmiştir. Bu aylara Hac ayları denilmesinin sebebi, haccın ilk şartı olan ihrama girilebilmesinin ön görülmüş olmasıdır. Bu aylardan önce ihrama girmeyi bazı mezhepler mekruh olarak görmektedir.

HAC İLE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR

HAC İBADETİ

 • Hac ibadeti İslam’ın beş şartından birisidir. Hacca gitmek farz, umre yapmak ise sünnettir.
 • Hac ile umre’nin, her ikisinde de Kâbe’ye gitmek şarttır.
 • Hac yılda bir kere yapılır. Umre’de ise her hangi bir sayı sınırlaması yoktur.
 • Hac daha zor ve meşakkatli bir ibadettir.
 • Hac yapan bir Müslüman bütün günahlardan temizlenir.
 • Hac ibadeti, ömürde bir defa yapılmakla farz yerine getirilmiş olur.

UMRE İBADETİ

 • Umre ibadeti için belirli bir vakit yoktur.
 • Umre ibadetinde Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.
 • Umre ibadetinde namazları cem etme yoktur.( Cem-i Takdim ve Cem’i Tehir)
 • Umre ibadetinde kudüm tavafı ve veda tavafı yoktur.
 • Umre ibadetinde şeytan taşlama yoktur.
 • Umre ibadetinde kurban kesme yoktur.

Hac ile Umre arasındaki farklar nelerdir sorusuna cevap vermeye çalıştıktan sonra, Hac ile Umre arasındaki fiyatlara de bakmak gerekir.

Genel olarak Hac fiyatları, umre fiyatlarına göre daha pahalıdır. Ekonomik olarak durumu müsait olan haccı tercih ederler. Ancak hac kotaları hemen hacca gitmeye engel olmaktadır. Bundan dolayı birçok Müslüman umre’ye gitmeyi tercih ederler. Ekonomik durumu biraz zayıf olanlar da umre’yi daha uygun bulmaktadır.

Benzer Konular: