Umre Tavaf Namazı

Temettü vaciplerinden üçüncüsü: Tavaf namazıdır.

Tavafın hangi çeşidi olursa olsun, tavaftan sonra iki rekât tavaf namazı kılmak vaciptir. Tavaf namazı kılınmadan, peş peşe tavaf yapmak mekruhtur. Yani tavaf yaparken arada tavaf namazı kılmalıyız.

Tavaf namazının ilk rekâtında Fatiha suresi ile Kafirün, ikinci rekâtında ise, Fatiha suresi ile İhlâs surelerinin okunması müstehaptır.

Tavaf namazı vacip olmasına rağmen, haccın ve tavafın vacibi sayılmaz. Bundan dolayıdır ki, terk edilmesi durumunda hac cinayeti sayılmaz ve bir ceza gerekmez.

Kerahet vakti değilse, tavafın hemen peşinden bu namazı kılmak uygundur. Fakat çeşitli nedenlerle tavafın arkasından kılınamazda, daha sonra da kılınırsa yerine gelmiş olur.

Makam-ı İbrahim’in hemen arkasında bu namazı kılmak, vaciptir. Fakat her zaman yer bulmak mümkün olmuyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda Müslüman hac etmek için geldiğinden aşırı kalabalık olabiliyor. Böyle durumlarda da müsait yerlerde namazı eda edebiliriz. Yalnız bu namazın harem bölgesinin dışında kılınması ise mekruhtur.

Bu namazın kılınış şekli ise sabah namazı gibidir. Sadece farkı sesli veya sessiz okunabilir olmasıdır. Bu namazı Hz. İbrahim’in makamına yakın bir yerde kılmak vaciptir. Makamın sağ ya da solunda değil de arkasında kılmalıdır.

Tavaftan sonra ihtiyaten tavaf namazı çabuk kılınmalıdır. Yani geleneğe göre tavaf ile namaz arasında ara verilmiş sayılmamalıdır.

Tavaf namazının vacip olduğunu bildiği halde, kasıtlı olarak kılmayan her kişinin haccı ihtiyaten batıl olur. Tavaf namazı unutulursa, tavaftan sonra yapılan ameli bittikten sonra aklına gelirse, tavaf namazını yerine getirmelidir. Diğer amellerin yeniden yapılması iyi olmakla beraber vacip değildir

Sa’y anında akla gelirse onu kesip, makamın arkasında namazı eda edip, tekrar sa’ya kaldığı yerden devam edip tamamlanmalıdır.

Şayet,  Mekke’den çıktıktan sonra akla düşerse geri dönüp kılmak aşırı sıkıntı vermiyorsa, geri dönmeli namazı eda etmelidir. Mümkün değilse, nerede hatırladıysa orada yerine getirebilir.

Üzerine tavaf namazı vacip olan bir kişi ölürse, büyük oğlu kaza namazı hükümlerinde bilinen şartlara uygun ise bu namazı onun yerine kılması vaciptir.

Umre Vizesi İçin Pasaport Süresi

Umre veya hacca gidecek kişilerin öncelikle pasaport sahibi olmaları gerekmektedir.

Türkiye’de yaşayan vatandaşların il ve ilçe emniyet müdürlüklerinde hizmet veren başvuru merkezine:yurt dışında yaşayan vatandaşların ise bulundukları ülkelerdeki büyük elçiliklerin konsolosluk şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.İstanbul,Ankara,İzmir gibi büyük şehirlerde emniyet.gov.tr den randevu alınması gerekir.diğer illerden ise direk müracaat edilmesi gerekiyor.evrak olarak:kimlik fotokopisi ve aslı,harç dekontu,cüzdan bedeli harcı,2 adet bio metrik fotoğraf ile birlikte kişinin kendisi müracaat etmesi gerekir.

Harç ve cüzdan bedeli yatırabilecek bankalar: Akbank, Albaraka Türk, Alternatif bank, Anadolu bank, Bank Asya, Deniz bank, Eurobank, Tekfen, Finans bank, Garanti bankası, HSBC Bank, İNGbank, Kuveyt Türk katılım bankası, Şeker bank, TC Ziraat bank, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası.

Alınacak dekontlarda mutlaka t.c kimlik numaranız, adınız ve soyadınız bulunmalıdır. dekontlar daha sonradan değiştirilemediği için harç miktarınızı pasaport sürenize uygun olarak yatırmanız gerekmektedir. Yatırılacak harç ve defter bedelleri dekontlarına “tahsil edilmiştir.”kaşesinin basılması bir nüshasının vatandaşa verilmesi ve dekontta, tahsilâtı yapan kişinin ıslak imzasının bulunması gerekmektedir.

Teslim edilen pasaportlar bir hafta içinde adrese gelmektedir.

Umre, Müslümanların hac mevsimi dışında Kâbe’yi ziyaret edebilmesi anlamına gelmektedir. Belli bir tarihte gidilmesi zorunlu olmadığı için sayı olarak da her hangi bir sınırlama söz konusu değildir. Umrenin bir diğer anlamı da ziyarettir. Kâbe ziyaret edilir ve Müslümanlar için kutsal olan yerlerde dini bir ibadet gerçekleşmiş olur.

Umre ziyaretinde bulunacak olan kişiler öncelikli olarak umre vizesi almaları gerekmektedir. Diyanet işleri ve ya diyanet işleri başkanlığının yetkilendirdiği acentelerle umre vizesi işlemleri gerçekleştirilir.

45 yaş altında bulunan bayanlar1.derece yakını olmadan Suudi Arabistan’a girişleri yasaktır.1. derece yakınlar(eş, baba, oğul, amca, kayınpeder)eşliğinde Suudi Arabistan girebilirler.

Suudi Arabistan’a, umre vizesi almak için pasaport bilgileri online olarak gönderilmelidir. Alınacak olan onay ile kayıt işlemleri için gereken evrakları hazırlamalı ve umre yolculuğu için düşünülen günden en az 15 gün önce başvuru yapılmalıdır.

Son açıklanan rakamlara göre, hacca giden hacı adaylarının %60’ıdiyanet işleri başkanlığı, organizasyonu ile %40’lık kısım ise diyanet işleri onayını almış olan seyahat acenteleri ile hac görevini yapmışlardır.

Umre Tavaf Duaları

Kabe-i Muazzama’yı tavaf etmek niyetiyle giden bütün hacı adayları,niyet edip tavafa başlamadan önce:”Bismillahi Allah’u ekber”diyerek Hacer-ül Esved’i selamlar.

Sonra şu dua okunur:

Allahümme imanen bike

Ve tasdikan

Ve vefaen  bikitabike

Ve vefaen biahdike

Vettibaen lisünneti nebiyyike sallellahu aleyhi vesellem.

ANLAMI:

“Allah’ım,sana iman ettiğim için bu tavafı yapıyorum.

Senin yüce kitabını tasdik ederek tavaf etmekteyim,

Ahdine vefa göstermek için tavaf yapıyorum,

Senin sevgili peygamberinin sünnetine tabi olmak için bu tavafı yapıyorum Allah’ım.”

Bu duayı samimi bir şekilde yerine getiren kişi, annesinden yeni doğmuş gibi, tertemiz bir şekilde memleketine döner. Bundan sonra müezzinlerin her gün okudukları şu dualar okunmalı:

“Süphanellahi vel-hamdu lillahi vela ilahe illellahu vallahu ekber.vela havle vela kuvvete illa illahil-aliyyil azim.

La ilahe illellahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü velehül hamdu vehüve ala külli şey’in kadir.”

Özellikle rük’ni yemani ile hacer-ül esved arasında salavat-ı şerife ve allahümme salli,allahümme barik duaları okunmalıdır.

MEDİNE’YE GİRİŞ DUASI

“Allah’ım burası senin peygamberinin haremidir. Senin vahyinin indiği mübarek beldedir. bu güzel beldeyi benim için cehenneme karşı siper, azaba teminat kıl.

Allah’ım,’bana rahmet kapılarını aç. Resulünün ziyaretini nasip et.”

PEYGAMBERİMİZ’İN KABRİNİ ZİYARET DUASI

Ey nebi. Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine olsun.

Ey Allah’ın resul’ü. Salât ve selam üzerine olsun.

Ey Allah’ın habibi salât ve selam üzerine olsun.

Ey ümmetin şefaatçisi salât ve selam üzerine olsun.

Ey peygamberlerin efendisi salat ve selam üzerine olsun.

HZ.EBUBEKİR VE HZ.ÖMER’İN KABRİ ÖNÜNDE DUA

Selam sana ey resulullah’ın halifesi Ebu Bekir

Selam sana ey resulullah’ın sadık dostu.

Selam sana ey resulullah’ın can yoldaşı Ebu Bekir.

Selam sana ey müminlerin emiri Hz.ömer

Selam sana ey mihrap şehidi

Selam sana ey fakirlerin, gariplerin, dul ve yetimlerin hamisi.

CENNET’ÜL BAKİ ÖNÜNDE DUA

Selam size, Ey ehli-beyt-i Muhammed

Selam size, ey annelerimiz.

Selam size, ey Efendimizin evlatları.

Selam size, ey Baki ehli.

UHUT ŞEHİTLİĞİNDE DUA

Selam sana olsun, ey resulullah’ın amcası Hz. Hamza

Selam size olsun, ey uhud şehitleri

Selam size olsun, ey ashabı Muhammed.

Umrenin Şartları Nelerdir?

Umrenin şartları:

1.İhram

2.Tavaf

Hac gibi belirli bir zamana bağlı olmaksızın yapılan Kâbe ziyaretine verilen tanımlamadır. Umre, Hanefi ve maliki mezheplerine göre sünnet’i müekkede, Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre ise farz’dır.

Hac sadece hac mevsiminde yapılır. Umre ise her zaman yapılabilir. Sadece kurban bayramının arefe günü ve bu bayramın dört gününde yapılması mekruh’tur. Ramazanda yapılması ide daha çok sevaba vesile olur.

Umre esas itibariyle Kâbe’yi tavaf(Kâbe etrafında yedi kere dönmek)ve safa ile Merve tepeleri arasında yedi kere dönmektir. Hac görevinde olduğu gibi, Müzdelife’ye gitmek, Arafat ta vakfe yapmak, Mina’da şeytan taşlamak yoktur.

Mekke dışarısından olan bir kimse, Mikat yerinde, Mekkeli ise harem dışında ihrama girer. Allah’ım, ben umre yapmak istiyorum. Umre’yi bana kolaylaştır ve benden kabul buyur. Diyerek niyet eder, dua eder, telbiye de bulunur.

Harem’i Şerif’e gelince Kâbe etrafında yedi kere dolaşarak tavaf eder. İlk üç tur’da biraz nazlı yürür. Her tur da Hacer’ül Esved taş’ını selamlar.

Tavaf bittikten sonra iki rekât namaz kılınır. Safa tepesine çıkılır. Safa tepesinden başlayarak, safa ile Merve arasında, yedi kere gidip gelinir. Buna sa’y denir. Daha sonra saçlar kısaltılarak veya traş olunarak ihramdan çıkılır. Böylece sona ermiş olur.

Hac ihramı için geçerli olan bütün yasaklamalar, umre ihramı için de geçerlidir. İhram da iken bu yasaklardan her hangi birine uymayan kişinin, aynı şekilde ceza çekmesi gerekir.

Umrenin tek rüknü olan tavaf’da eşi ile cinsi temas da bulunan bir kişinin umresi fasit olur. Bu duruma düşen kişi umreyi bırakmaz. Devam eder. Ceza olarak bir koyun kurban eder ve tekrar umre yapar. Tavafın dört şavt’ını yaptıktan sonra aynı yasağa uymayanın umresi ise fasit olmaz. Ama onunda bir koyun kurban etmesi gerekmektedir.

Umrenin farz oluşu hususunda âlimler ihtilafa düşmüşlerdir. İmam Şafii ve imam Ahmed’e göre Hac gibi ömür de bir kere farzdır. Buna delil olarak da Kuran’da ‘haccı ve umreyi Allah için tamamlayın’. Emir şeklinde gelmiş olmasıdır. Demişlerdir. İmamı Şafii indinde ise farzdır. Zira onun için Resul-i Ekrem(sav):’umre bir farizadır. Tıpkı hac farizası gibi.’hadis-i şerifi vardır. denmektedir.

Umre Tavaf Namazı Nasıl Kılınır?

Tavafın hangi çeşidi olursa olsun, tavaftan sonra iki rekât namaz kılmak vaciptir. Aynı zaman da vacip olmakla birlikte, haccın veya tavafın vacibi sayılmadığından dolayı, terk edilmesi hac yasaklarından sayılmaz ve ceza gerekmez. Bununla beraber, arada tavaf namazı kılmadan peş peşe tavaf yapmak mekruhtur.

Tavaf namazını makam-ı İbrahim’in arkasında kılmak müstehaptır. Burada yer olmazsa mescidin içinde uygun bir başka yerde kılınır. Günümüzde mescidin içi çok kalabalık olmaktadır. Bu durum da yer sıkıntısı olursa, ısrar etmeyip tavafa devam etmek daha uygun olur. Bu namazın harem dışında kılınması mekruhtur.

Tavaf namazının kılınış şekli, sabah namazı gibidir. İki rekât olarak kılınır. Namazın birinci rekâtında Fatiha suresinden sonra kafirün, ikinci rekâtında Fatiha suresinden sonra ihlâs suresi okunur. 1Tavaf namazının vacip olduğunu bildiği halde kasıtlı olarak onu kılmayan her ihramlının haccı ihtiyaten batıldır. Tavaftan sonra ihtiyat gereği namazı çabuk kılmalıdır. Yani örfe göre tavaf ile namaz arasına ara verilmiş olmamalıdır.

Tavaf namazı unutulursa, tavaftan sonra yapılan ameli bitirdikten sonra hatırlarsa, tavaf namazını kılmalıdır. Öteki amelleri yeniden yapması iyi olmakla birlikte vacip değildir. Sa’y esnasında hatırlarsa, onu durdurup. Makamın arkasında namazı kıldıktan sonra, dönüp sa’yı bıraktığı yerden etmesi uygundur.

Eğer Mekke’den çıktıktan sonra hatırlarsa, çok zahmet vermeyecek ise geri dönüp onu yerinde kılmalıdır. Çok zahmetli ise nerede hatırlamışsa orada yerine getirebilir. Üzerine tavaf namazı vacip olan bir kimse ölürse, büyük oğlu kaza namazı hükümlerinde söylenen şartlara uygun ise, bu namazı babasının yerine kılması vaciptir.

Namaz kılan bir kişinin kıraati yanlış olursa, büyük bölümünü doğru okuyor ama kıraatini tam olarak düzeltemiyorsa, bu şekilde namazını ifa edebilir. bu şekilde namaz kılması yeterlidir. eğerki Kuran’ın diğer bölümlerinden de bir miktar doğru okuyamıyorsa, tesbih okumalıdır. “Rabbimiz. Tavafımızı ve namazımızı bizden kabul eyle. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve bilensin. Ey rabbimiz. Bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan koru. Ey rabbimiz. Bize bol sabır ver. Bizim canımızı Müslüman olarak al. Ey rabbimiz. Bizi fitneye düşürme. Bizi bağışla. Şüphesiz sen mutlak güç ve hikmet sahibisin. Ey rabbimiz. Günahlarımızı bağışla. İnkârcı topluluklara karşı bize güç ver.”

Umre Nasıl Yapılır?

Umre hac zamanı olan beş günden başka yılın her günü ihram ile yapılan tavaf ve say yapmak, saç kazımak ya da kesmektir.

Umrenin farzı ikidir. İhram, umrenin şartıdır. İhrama girmeden önce gerekli vücut temizliği yapılır. Mümkünse güzel koku sürülür. Hanımların diğer zamanlarda olduğu gibi evlerinin dışında başkaları tarafından hissedilecek kokuları sürmelerinde mahzur vardır. Sıhhi tedbirler alınır. İhram yasağına uygun elbiseler giyilir. Erkekler giydikleri elbiseleri çıkarırlar, sadece izar ve rida denilen iki parça örtüye bürünürler. İzar bele bağlanan ve belden aşağısını örten parçaya denir. Rida ise omuza alınan ve üstü örten parçaya denir. Bu iki örtünün temiz beyaz ve yeni olması müstehaptır. Ayrıca azaları belli etmeyecek şekilde kalın olması gereklidir Ayaklara terlik giyilir, kadınlar ise elbiselerini çıkarmazlar. Onlar için daima tesettüre en uygun olan daha münasip olandır, tavaf ise rüknüdür.

Tavaf, Hacer’ül Esved köşesinden veya hizasından başlayarak tavaf niyeti ile Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir Her bir dönüşe şavt denir Yedi şavt bir tavaf olur. Say yapmak ve tıraş olmak vaciptir. Say kelimesi koşmak hızlı yürümek anlamına gelir Hac ve umrede Kâbe’nin doğu tarafından Safa tepesinden başlayarak Merve’ye dört gidiş, Merve den Safa’ya üç dönüş olmak üzere bu iki gidiş dönüş iki tepe arasında gidiş gelişe say denir. Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yürüme alanına mesa denir. Merve de Safa ya her bir dönüşe şavt denir. Say’ın aslı, Hz. Hacer’ in kendisini emmekte olan oğlu Hz İsmail için su ararken bu iki tepe arasına koşması hatırına dayanmaktadır. Umre ömürde bir defa, Hanefi ve Maliki mezhebinde sünnet, Şafi ve Hanbelî’de farzdır.

  1. Mikat sınırlarının birinde ihrama girilir ve niyet edilir
  2. Telbiye, tekbir , tehlil salavat-ı şerife okunarak Harem i şerife girilir. Niyet edilerek umre tavafı yapılır.
  3.  Tavaf namazından sonra Mes’aya gidilerek umrenin say’ı yapılır
  4.  Saçları tıraş ettirilip ihramdan çıkılır böylece umre tamamlanmış olur.

Umrede Arafat, Mina, Müzdelife’deki menasik, kudüm ve veda tavafı yoktur.

Umre Vizesi Nasıl Alınır?

Suudi Arabistan’a seyahat edecek T.C. Pasaport sahibi Türk vatandaşlarının, pasaport türüne bakılmaksızın, Suudi Arabistan devleti tarafından ülkeye girişlerde, Suudi Arabistan vizesine tabi olduklarını bilmelerinde fayda vardır. Sadece Suudi Arabistan’a resmi görevle gidenler haricinde, her kişi vize işlemlerine tabi tutulmaktadır.

Suudi Arabistan konsolosluğu 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren vize başvuru işlemleri için çipli pasaport uygulamasına geçmiştir. Suudi Arabistan’a kısa süreli seyahat edeceklerin vize başvuruları, Suudi Arabistan Türkiye dış temsilciliğinin yetkili kıldığı seyahat acenteleri tarafından yapılmaktadır.  Sadece turistik vize, başvuruları doğrudan Suudi Arabistan konsolosluğuna yapılmaktadır.

Umre vizesi alabilmek için, pasaport bilgilerinin, Suudi Arabistan’a gönderilmesi ve oradan bir onay numarası alınması gerekmektedir. Bundan dolayı hareket tarihinden ne kadar erken, başvuru yapılırsa o kadar iyi olur.

VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.Veriliş tarihi.2000 yılı öncesi olan pasaportların yenilenmesi gerekir.(Suudi Arabistan konsolosluğu kabul etmemektedir)

2.Pasaport çıkartılmalı(olmayanlar için)

3.Eş’i ile gidecekler için vukuatlı nüfus kayıt örneği(evlilik cüzdanı kabul edilmemektedir.)

4.Yalnız gidecek bayanlar(45 yaş ve üstü)evli ise eşinden muvafakat name, götürecek kişi  (1.derece yakını)ise götürüp getireceğine dair taahhütname, eğer tek gidiyor ise sadece muvakkat name.

5.Yalnız giden bayanlar(45 yaş altı) için bekâr ise babasından gideceği kişi için(baba, amca, erkek kardeş, vs) muvafakat name, götüreninde götürüp getireceğine dair taahhütname.

6.3 adet vesikalık fotoğraf (arkası kar beyaz fonlu ve kafa kısmı alın-çene arası 3,5 cm olacak)

7.45 yaş üstü dul bayanlarda kimlik ve pasaportlarındaki(medeni hali)hanesinde dul yazılı değil ise nüfus kayıt örneği, birinci derece yakınları(mahremleri) ile gidecek olanların akrabalık belgesi.

ÖNEMLİ NOTLAR

Suudi Arabistan vize başvurusunda bulunacak kişiler, pasaportlarının geçerlilik suresinin Suudi Arabistan seyahati dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay olmasına dikkat etmelidir.

Suudi Arabistan vize başvuru formu, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulması çok önemlidir. Seyahat planı için gerekli olan evrakların birbiriyle uyumlu olması gerekir. Vize başvuru işlemleri İngilizce ve Türkçe olarak iki dil de hazırlanır.

Vize işlemlerine başlanabilmesi için Suudi Arabistan’dan kişi adına düzenlenmiş bir davetiye gereklidir. Davetiye belgesi, vize işlemini en önemli kısmıdır. Davetiye belgesi Suudi Arabistan Konsolosluğu’na ait bilgi sistemine ve seyahat acentelerine e-mail ya da faks yolu ile ulaşır.

Umre Tavaf Patiği

Tavaf patiği, Kâbe-i muazzamayı tavaf ederken giyilen bir patiktir. Normalde çıplak ayakla da tavaf yapılabilir. Fakat ayaklarımıza herhangi bir şeyin yapışması, batması gibi nedenlerden veya ayak mantarı gibi rahatsızlıklardan korunmak amacıyla giyilmesinde fayda vardır. Zaman zaman da Kabe-i muazzama da genişletme ve inşaat çalışmaları  olduğu için zeminlerde biriken toz parçalarına karşı koruma görevi yapar.

Mekke’de devam eden inşaat çalışmaları sebebiyle son yıllarda hac ve umre ibadetinde dikişsiz tavaf patiğine ilginin büyük oranda arttığı tespit edilmiştir.

Mekke de Kâbe ve çevredeki inşaat çalışmaları yoğun olduğundan hac ve tavaf ibadeti büyük oranda tavaf patiği giyilerek gerçekleşiyor. Tabi ki bu durum ülkemizdeki hac ve umre malzemeleri satan firmaların iş hacimlerinin artmasına sebep olmaktadır. Bu durum Türkiye’de tavaf patiği üreticisini sevindirmiştir.

Bu durumu değerlendiren bir firma yetkilisi, tavaf patiği Kabe ve çevresindeki inşaat çalışmalarından dolayı insanların ayaklarına bir şey batmaması için üretildi. Patiğin alt tarafı tırtıklı olduğu için kaymayı önlüyor. Yüzde yüz saf deri, çok kullanışlı ve dikişsizdir. Patikte hava almasını sağlayan gözenekler vardır. Sağlık açısından hijyendir. En kolay yayılan hastalıklardan olan, mantar hastalığı bu çoraplar sayesinde az da olsa çözüme kavuştu demiştir.

Tavaf patikleri Türkiye’de İstanbul, Konya ve bir çok ilimizde üretilmeye başlanmıştır. Tabi ki bu patiklerin ihracatı mutluluk verici. bu patikleri genel olarak kadınlar kullanıyor. Erkekler ise ihramlıyken tavaf patiği kullanamıyor. Normal ibadette kullanabilir.

Önceki yıllarda Mekke de sağlık açısından önemli sorunlar yaşandı. Hacı adaylarından rahatsızlıklar oluştu bu durumu engelleme adına bu tür bir ürünün üretilmedi çok iyi olmuştur. fiyatları da gayet uygundur.(10-15 tl.)

Tavaf patiği alırken 2 konuya dikkat etmeliyiz.

  1. Patiğin alt tabanı plastik ve kaymaz olmalı, mümkün olduğu kadar altı bez olanları tavsiye etmeyiz. Çünkü altı yumuşak plastik olursa mermer tabana olan yürüme hızını azaltacağından sizin daha az yorulmanızı sağlar. Mekke-i Mükerreme de en çok yapılan şey yürümektir. Bunun için ne kadar az yorulursanız sizin için o kadar iyidir. Topuk çatlamaları çok görüldüğü için, bu patikler çok faydalıdır.
  2. Patikler hava geçirgen olmalı. Havalar çok sıcak olduğundan, ayaklar terleme yapacaktır. bunun içinde hava delikli hakiki deri patikleri tercih etmek faydalıdır.

Umre Vizesi Ücreti

Vize işlemlerinde eski pasaportlar kabul edilmemektedir. en az 6 ay geçerli ve vize için boş sayfaları olan pasaportlar kullanılması gerekiyor. bu şartlara uygun olmayan pasaportlara vize işlemleri yapılmamaktadır.

Suudi Arabistan vize işlemlerinde 35 yaş altındaki bekâr bayanlara vize işlemleri yapılmamaktadır.

Suudi Arabistan vize işlemleri. Pazartesi ve Perşembe günleri 09: 00 ile 15.00 arası gerçekleştirilebilirken, Cuma günleri vize başvuruları kabul edilmemektedir.

Suudi Arabistan vize işlemlerinde aşırı yoğunluk olması nedeniyle en az 30 gün önceden başvuru yapmakta yarar vardır.

BAŞVURU FORMU

Suudi Arabistan konsolosluğu tarafından hazırlanmış formların, eksiksiz ve gerçeğe uygun bir şekilde düzenlenmesi gereklidir. Türkçe ve İngilizce olarak doldurulmaktadır. başvuru formu olmadan evraklar işleme alınmamaktadır. başvuru formu gerçek bilgilerinizi desteklemelidir.

Dolduracağınız başvuru formu resmi ve uluslar arası bir belge olacağından, her türlü yanlış bilginin aleyhinizde cezai işlem gerektirdiğini bilerek ona göre gerekli özeni göstermek gerekir.

Suudi Arabistan vize başvuru bölümündeki fotoğraf kısmına 4*6 ölçülerinde vesikalık fotoğrafınızı yapıştırıp vize işlemlerinde kullandığınız imzanızı değiştirmeden aynı şekilde kullanmalısınız.

Suudi Arabistan vizesi ortalama 5 iş günü içerinde çıkmaktadır. bazı durumlarda ek evrak isteme zarureti ortaya çıkabilmekte bu durum tabi ki gecikmeye sebep olmaktadır. dolayısıyla istemeden de olsa vize işleminin uzamasına neden olmaktadır.

Suudi Arabistan gidecek olan t.c. pasaport sahibi Türk vatandaşları pasaport türüne bakılmaksızın Suudi Arabistan devleti ülkeye girişlerinde Suudi Arabistan vizesine tabi edildiklerini bilmeleri gerekmektedir. Ancak resmi görevli olarak Suudi Arabistan gidecek olanlar, herhangi bir Suudi Arabistan vize ücreti talep edilmemektedir.

Suudi Arabistan konsolosluğu 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren vize başvuru işlemleri için çipli pasaport uygulamasına geçmiştir. Lacivert pasaportlular, vize başvuruları için kabul edilmemektedir.

UMRE VİZESİ

Suudi Arabistan umre vizesi veya Suudi Arabistan hac vizesi başvuruları diyanet işleri başkanlığı(DİB)’ na veya Suudi Arabistan Türkiye dış temsilcilikleri tarafından belirlenen seyahat acentelerine yapılmalıdır. şu andaki uygulamada, hac için kişisel başvuru yapılması mümkün değildir. Yıllık hac vizeleri, diyanet işleri başkanlığı ile Suudi Arabistan hükümeti arasında yapılan antlaşmaya göre devam edilmektedir. Büyükelçiliğin bu konuda bir müdahalede bulunması söz konusu değildir. bu nedenle Suudi Arabistan hac veya umre için talepte bulunan vatandaşlarımızın DİB veya Suudi Arabistan dışişleri bakanlığına başvuru yapmaları gerekir.

Umre vize ücretleri 80 tl.dir

Eğer kendiniz başvuru yapacaksanız Türkiye’de Ankara ve İstanbul’da Suudi Arabistan konsolosluklarına başvuru yapabilirsiniz.

Umre Nedir?

Umre, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denir. Ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Dini bir terim olarak ise umre Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek Safa ile Merve arasında say yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir.

Umre küçük hacdır. Umre yapmak isteyen kişi mikattan ihrama girer. tavaf yapar, say yapar, traş olur veya saçlarını kısaltarak ihramdan çıkar. Umre için belli bir zaman dilimi yoktur. Arife ve onu takip eden kurban bayramı dışında her zaman umre yapılabilir.

Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir. Yapılan hacca umre denir. bu vazifeyi yapan kişiye de hacı yerine mut emir(yarı hacı) denir.

Özellikle ramazan ayında yapılan umre çok sevaptır. Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır. Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.’ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına eşittir.

Umre,ömürde bir kere,Hanefi ve Maliki’de sünnet,Şafii ve Hanbeli’de farzdır..

Mekke’ye mikat sınırları dışından gelenler yolları üzerindeki mikatlardan birinde ihrama girerler. Mekke’de bulunulduğu esnada umre yapılmak istenirse, harem bölgesi dışına çıkılarak ihrama girilir.

UMRE NASIL YAPILIR

1.Mikat sınırları içerisinde ihrama girilip ve niyet etmek gerekir.

2.Telbiye, tekbir, tehlil salavatı şerife okunarak harem’i şerife girip, niyet edilerek umre tavafı yapılır.

3.Tavaf namazından sonra mes’aya gidilerek umre say’ı yapılır.

4.Traş olup, ihramdan çıkılır.

Böylelikle umreyi tamamlamış oluruz.

Umrede Arafat, Mina, Müzdelife’deki Menasik, Kudum ve Veda Tavafı yoktur.

Ebu Hureyra’den(ra) bir rivayette: “Bir umre, diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Hacc’ı Mebrur’un karşılığı cennetten başka bir şey olamaz.” diye söyleyen Peygamberimizin bir umre diğer umre tabiri, bir umre diğer umre ile birlikte şeklinde anlaşılmıştır. Yani mana bir umreden sonra bir umre daha yapılırsa, bu ikisi arasında işlenmiş olan günahlara kefaret olur diye düşünülmüştür.

Hayırlı ameller yerine getirildikçe vakitlerine göre birbirine üstünlük arz edebilirler bazı vakitlerde yapılan ibadetler, diğer vakitlerde yapılan ibadetlere nazaran daha faziletli olabilir. Ramazan ayı ise hayırlı amellerin değerinin artması yönünden diğer aylardan daha üstündür. Bundan dolayı Peygamberimiz(s.a.v) ramazan ayında yapılan umreyi diğer zamanlarda yapılan umreden daha faziletli görmüş ve ‘Ramazan ayında yapılan umre, hacca denktir.” buyurmuşlardır.

Umrenin iki farzı vardır: İhrama girmek ve Kâbe’yi tavaf etmektir.