Medine’de Hurma Fiyatları

Medine’de hurma bahçeleri meşhurdur. Birçok çeşit hurma var. Hurma olayını Medine’de halletmek gerekiyor. Tur firmaları sizi hurma bahçesine kadar isterseniz götürüyor.

Uğraşacak zamanım yoktur, çarşı Pazar gezemem derseniz, fiyat araştırması yapmadan da hurma bahçesine gider alacağınız hurmayı beğenirsiniz. Siz ücretini ödersiniz, bahçe sahipleri sizin adresinize kadar kargo ile hurmayı gönderirler.

Medine’nin kıble tarafında, güneyde hurma pazarı vardır.  Bu pazarda uygun fiyatlara hurma bulmak mümkündür. Tabi ki iyi incelemek gerekiyor. kalite ve sağlamlığına göre fiyatlar değişiyor. Kargo ile kilo başına 7 riyale kadar Türkiye’ye kadar gönderiyorlar.

Kutsal topraklarda bulunan Türk hacıları, Medine ziyaretlerini tamamladıktan sonra misafirlerine ikram edeceği hurmaları Türklerin kiralamış olduğu şehir yakınında ki hurma bahçelerinden alırlar.

Peygamber efendimizin(s.a.v) mescidine giderek namazlarını kılan hacı adayları, boş zamanlarında da Medine yakınlarında ki hurma bahçelerine giderek Türkiye’de misafirlere ikram edilecek hurmaları satın alıyorlar. Medine’ye 5 kilometre uzak mesafede Türklerin işlettiği Medine hurma bahçesine otobüsler ile giden kafileler, burada kendilerine sunulan birkaç hurmayı tadarak pazarlık yapar ve beğendikleri hurmayı alırlar. Türklerin işletmiş olduğu hurma bahçelerinde havuz serinliğinde Türk çayı içerek keyif çıkartan Türk hacıları, yüksek miktarda sipariş verirler ve uygun fiyatlarla da hurma satın alırlar.

Medine hurma bahçesinin sahibi Hayrullah Âşık, Suriye’deki iç savaş ve Suudi Arabistan’ın ek kontenjan vermemesi nedeni ile geçen seneye göre hacı sayısında düşüş olduğunu dikkat çekmiştir. Bu yıl ağustos ayında hasadı yapılan hurmaların bol olması sebebi ile fiyatlar çok daha uygun oldu. Kaliteli hurma fiyatları 20 riyal ile 80 riyal arasında değişiyor. Türk hacı adayları kaliteli mal satan, Medine’deki belli Türk bahçelerini tercih ederler. Bunun en önemli sebebi ise satın alınan hurmanın büyüklük ve kalitesinin ürünün tamamında aynı olması, yani karışık olmamasıdır. Bu bahçede hurmalar karıştırılmadan sınıflandırılmış olarak müşterilere sunulmaktadır. Mebrum hurmanın fiyatı 15-25 riyal, Acve’nin fiyatı 40-80 riyal arası, Amber’in fiyatı 50-80 riyal arası kalite ve büyüklüğe göre değişmektedir.

Bu sene Suriye’deki savaş nedeni ile kargolar havayolu ile gitmektedir. Bu da nakliye ücretinin artmasına sebep olmuştur. Kilo başına 4 riyal olan kargo masrafı 7 riyal’e yükselmiştir.

Medine’de Ziyaret Edilmesi Gereken Yerler

1- CENNETÜ’L BAKİ: İlk defa Resululah (s.a.v) tarafından mezarlık haline getirilen bu alan daha önce bir tür çalılıkla kaplı idi. Türkler arasında daha çok cennetü’l baki adıyla meşhurdur.3.halife Hz. Osman,, peygamberimizin amcası Hz. Abbas halası safiye, oğlu İbrahim, kızları Rukiye ve Zeynep, bazı torunları ve birçok sahabe burada yatmaktadır.

MESCİD-İ ĞAMAME (MUSALLA):Resul-ü Ekrem bayram namazlarını mescid-i nebevide değil buraya 500 m..mesafedeki açık alanda kıldırırdı. resulullah(s.a.v) bayram namazı ve yağmur duası için buraya çıktığı zaman kendisini bir bulutun gölgelemesi sebebiyle sonraki dönemlerde ğamame mescidi adıyla anılmıştı.

MESCİD-İ KIBLETEYN: ilk adı beni seleme mescidi iken resul’ü Ekrem’in burada öğle namazını kıldırdığı sırada kıblenin Kudüs’teki mescid-i aksa’dan Kâbe’ye çevrilmesi üzerine iki kıbleli mescit manasına gelen mescid-i kıbleteyn adını almıştır. İslamiyetin ilk yıllarında kıble Kudüs’teki mescid-i aksa idi.

MESCİD-İ KUBA: Peygamber efendimiz(s.a.v)Mekke’den Medine’ye hicret esnasında burada 14 gün kalmıştı. İnşasında bizzat kendisi de çalışmış ve burada İslam’ın ilk mescidi yapılmıştır.

UHUD DAĞI: Mekke müşrikleriyle yapılan mücadelenin önemli safhalarından olan uhud savaşı burada gerçekleşmiş ve adını buradan almıştır. Çok çetin geçen bu savaşta Allah resulünün dişi kırıldı, dudağı ve yanağı yaralandı. Ayrıca aralarında Hz. Hamza’nın da olduğu 70 sahabe şehit oldu. Peygamber efendimiz şehitlerin hepsini uhud da toprağa verdirip namazlarını kıldılar.

MESCİD-İ EBU BEKİR SIDDİK: Medine musallasında yer alan mescitlerden biridir. Hz.ebubekir(r.a)halifeliği sırasında burada bayram namazı kıldırdığı için bu adı almıştır.

MEDİNE İSTASYONU: 1900 yılında yapımına başlanan ve 1908’de Medine’ye ulaşan hicaz demiryolu ile Medine –İstanbul arasında bağlantı kurulmuştur. Osmanlı devletinin bölgeden çekilmesiyle atıl hale gelmiştir.

CUMA MESCİDİ: Peygamber(s.a.v)efendimizin ilk Cuma namazını kıldırdığı bir mescittir. Peygamber(s.a.v)efendimiz hicret sırasında kuba’ya ulaşarak burada Mekke’den gelecek olan Hz. âli ve diğer muhacirleri beklemek için 14 gün kalmıştır.

MESCİD-İ ZÜLHÜLEYFE(MİKAT MESCİDİ):Zülhüleyfe, Medine yönünden Mekke’ye gideceklerin ihram yeri(mikat) olarak peygamber efendimiz(s.a.v) tarafından belirlenmiştir.

MESCİD-İ NEBEVİ: Peygamber efendimizin yaptırıp namaz kıldırdığı, halifeler ve Osmanlı sultanları tarafından genişletilerek zamanımıza kadar gelmiş bir mescittir.

Medine Ziyaret Yerleri

MESCİD-İ NEBEVİ: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in hicretten sonra ashabı ile birlikte yaptırıp, Namaz kıldırdığı bir mescittir. Peygamber efendimizin kabr-i şerifleri de burada bulunmaktadır. Peygamber efendimiz bir hadis-i şerifte:

“Mescidimde kılınan bir namaz Mescid-i haram hariç başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır” buyurmuşlardır.

RAVZA-İ MUTAHHARA: “Cennet bahçesi” olarak adlandırılan bu kısım, mescid-i nebevi içerisinde, mescidin o zamanki minberi ile Peygamberimiz (S.A.V)’in kabr-i şerifi arasındaki yerdir.

CENNET-ÜL BAKİ: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) dönemimde kurulan İslam âleminin ilk mezarlığıdır. Mescid-i nebevi’ye çok yakındır. Peygamber efendimizin sahabeleri, Hz. Osman, Hz. Hüseyin, Peygamberimizin eşleri ve amcası da bu mezarlıkta yatmaktadır.

KUBA MESCİD-İ: Hz. Muhammed (s.a.v) Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında 14 gün burada kalmışlardı. İnşasında kendilerinin de bulunduğu ve İslamiyet’te cemaatle namaz kılmak için yapılmış ilk mescit olarak bilinmektedir.

UHUD ŞEHİTLERİ: Uhud dağı Medine’nin kuzeyinde yer alır. Mescid-i nebevi’ye 5 km. mesafe bulunur. Burası hicretin 3. yılında müşriklerle yapılan Uhud savaşının olduğu bölgedir. Bu savaşta 70 sahabe şehit olmuştur. Peygamber efendimizin amcası Hz. Hamza’da bu savaşta şehit olmuştu ve burada yatmaktadır.

KIBLETEYN MESCİDİ: İslamiyet’in ilk yıllarında kılınan namazlar için kıble olarak Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa kabul edilirdi. Hz. Muhammed (s.a.v) ikindi namazının farzını kıldırdığı sırada, Kıblenin Mescid-i haram (Kâbe) olmasına dair ayetin indiği mescittir. Namazın ilk iki rekâtı Mescid-i Aksa’ya doğru, son iki rekâtı da Kâbe’ye yönelerek kılınmıştır. Bu nedenden Kıbleteyn Mescidi yani iki kıbleli mescit olarak bilinir. Bu kutsal mekânda Müslümanların ziyaret edip namaz kıldıkları bir mescittir.

YEDİ MESCİTLER: (Mescid-i Seba) Mekkeli müşrikler ile yapılan hendek savaşının yapıldığı yerde bulunan mescitlerin olduğu bölgeye verilen isimdir. Peygamber efendimiz (s.a.v)’in savaş zamanında kendisi ve sahabenin çadır kurduğu, namaz kıldığı ve dualar ettikleri yerlerde inşa edilen Hz. Selman, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Sa’d b. Muaz adına yapılmış mescitler burada bulunuyor.

GAMAME MESCİDİ: Medine’de Peygamber efendimiz (s.a.v) yağmur isteme namazı kıldığında, namaz biter bitmez yağmurun yağdığı bölgeye yaptırılan mescittir.

Medine-i Münevvere de ki Ziyaret Yerleri

Medine-i münevvere Resulullah efendimizin hicret vatanıdır. Başkaları yardım elini çekerken elini uzatan şehirdir. İslam devletinin ilk baş şehridir. Mekke-i Mükerreme’den sonra en mübarek şehirdir. Kuran-ı kerim’in yarıdan fazlasının indirildiği şehirdir.

Peygamber efendimiz buyuruyorlar ki:

“Kimin Medine’de ölmeye gücü yeterse orada vefat etsin, muhakkak ben burada vefat edenlere şefaat edeceğim.”(Terğib,2-223)

“Medine İslam’ın kublesi, imanın yurdu, hicret mahalli, helal ve haram’ın açıklandığı yerdir.”

1-CENNET-ÜL BAKİ: İlk defa Resulullah(s.a.v) tarafından mezarlık haline getirilen bu alanda Hz. Osman, peygamberimizin amcası Hz. Abbas, kızları Rukiye ve Zeynep, Hz. Fatıma ile oğlu Hasan ve halası Safiye ve birçok sahabe burada yatmaktadır.

2-MESCİD-İĞAMAME(MUSALLA) :Resulullah (s.a.v)bayram namazı ve yağmur duası için buraya çıktığı zaman kendisini bir bulutun gölgelemesi sebebiyle sonraki dönemlerde gamame mescidi adıyla meşhur oldu. Peygamberimiz (s.a.v)bayram namazlarını buraya 500 m. mesafedeki açık alanda kıldırırdı.

3-MESCİD-İ EBU BEKİR ES SIDDİK :Medine musallasında yer alan mescitlerden biridir..Hz.Ebu Bekir(r.a) halifeliği sırasında burada bayram namazı kıldırdığı için bu adı almıştır.

4-MESCİD-İ ALİ B. EBU TALİB: Hz.Osman evinde isyancılar tarafından kuşatıldığında Hz. âli’nin Medine musallasında bayram namazını kıldırdığı yerdir.

5-MEDİNE İSTASYONU: 1990 yılında yapımına başlanan ve 1908’de Medine’ye ulaşan hicaz demiryolu ile Medine-İstanbul arasında bağlantı kurulmuştur. Osmanlı devletinin bölgeden çekilmesiyle atıl hale gelmiştir.

6-UHUD DAĞI: Müslümanlarla, müşriklerin arasında yapılan savaşın yer aldığı dağdır. Bu savaşta Hz. Hamza ile birlikte 70 sahabe şehit olmuştur.

7-MESCİD-İ KIBLETEYN: Peygamberimiz (s.a.v)burada öğle namazını kıldırdığı sırada kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Kâbe’ye çevrilmesi üzerine iki kıbleli mescit manasına gelen mescid-i kıbleteyn adını almıştır.

8-MESCİD-İ KUBA: peygamber(s.a.v)efendimizin Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında 14 gün misafir olarak kaldığı bir yerdir. İnşasında bizzat kendisinin de çalıştığı İslam’ın ilk mescit’idir.

9-CUMA MESCİDİ: Peygamber(s.a.v) efendimizin ilk Cuma namazını kıldırdığı bir mescittir. Peygamber(s.a.v)efendimiz hicret sırasında kuba’ya ulaşarak burada Mekke’den gelecek olan Hz. Ali ve diğer muhacirleri beklemek üzere 14 gün kalmıştır.

10-MESCİD-İ ZÜLHULEYFE(MİKAT MESCİDİ) :Zülhuleyfe, Medine yönünden Mekke’ye gideceklerin ihram yeri(mikat) olarak peygamber efendimiz(s.a.v)tarafından belirlenmiştir.

Medine’de Ziyaret Yerleri

MEDİNE’DE ZİYARET YERLERİ

 • MEDİNE: Mekke’ nin 450 km kuzeyinde yer alır. Hz. Muhammed’in (SAV) 622 yılında hicret ettiği ve İslam dininin dünyaya yayıldığı ‘peygamber şehri’ olarak bilinir. Bu kutsal şehirde ziyaret edilecek, pek çok ziyaret yerleri vardır.
 • MESCİD-İ NEBEVİ: Hz. Muhammed’in(SAV) hicretten sonra ashabı ile birlikte inşa ettikleri ve namaz kıldırdığı yapıdır. Peygamber efendimizin kabr-i şerifleri burada yer alır. Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde: mescidimde kılınan bir namaz Mescid-i haram hariç başka mescitlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır.’demişlerdir.
 • RAVZA-İ MUTAHHARA: Mescid-i nebevi içinde bulunan hücre-i saadet ile minber arasında kalan kısma verilen isimdir.’cennet bahçesi’ olarak isimlendirilir.
 • CENNET-ÜL BAKİ: Hz. Muhammed (SAV) zamanında kurulan İslam dünyasının ilk mezarlığıdır. mescid-i nebevi’ye çok yakındır. Peygamber efendimizin sahabeleri, hz. Osman, Hz. Hüseyin, peygamber efendimizin amcası, eşleri ve birçok İslam âlimi bu mezarlıkta yatmaktadır.
 • KUBA MESCİD-İ:Hz. Muhammed’in (SAV) Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında 14 gün kaldığı kendi sininde yapımında çalıştığı bir mescittir. İslamda cemaatle namaz kılmak için yapılmış ilk mescit olarak bilinmektedir.
 • UHUD ŞEHİTLERİ: Medine’nin kuzeyinde yer alan Uhud dağı, mescidi-i nebevi’ye 5 km. mesafede yer alır. Aynı zamanda hicret’in 3. yılında müşriklerle yapılan Uhud savaşının yapıldığı yerdir. Bu savaşta 70 kişi şehit olmuştur. Peygamber efendimiz(SAV) her yıl şehitleri ziyaret ederdi. bu yüzden Uhud dağı en çok ziyaret edilen kutsal mekanlardan biridir.
 • KIBLETEYN MESCİDİ: İslam’ın ilk yıllarında kılınan namazlar için kıble olarak Kudüs’teki Mescid-i aksa kabul edilirdi. hicretten 18 ay sonra,(berat kandiline denk gelen gün) Hz. Muhammed(SAV) ‘in ikindi namazının farzını kıldırdığı esnada, kıblenin mescidi haram(kabe) olmasına dair ayetin indiği mescid işte bu mescittir.namazın ilk iki rekatı mescidi aksa’ya doğru, son iki rekatı ise kabe-i muazzama’ya yönelerek kılınmıştır.bu sebepten kıbleteyn mescidi yani iki kıbleli mescid olarak bilinir.Müslümanların ziyaret edip namaz kıldıkları bir kutsal mekandır.
 • YEDİ MESCİDLER: Mekkeli müşrikler ile yapılmış olan hendek savaşının gerçekleştiği bölgede bulunan mescid’lere verilen isimdir.(mescid-i seba) Peygamber efendimizin(SAV) savaş döneminde kendisi ve sahabilerin çadır kurduğu, namaz kıldığı, dua ettiği bölgeler üzerine: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali. Hz. Selman, Hz. Fatıma, Hz. Sa’d b.Muaz adına yapılmış olan mescidler bu bölgede bulunur.

Ayrıca Eris kuyusu, Ebu Bekir mescidi, amberiyle mescidi, Cuma mescidi, Hz. Ömer mescidi mescidül’l gamame gibi Medine’de ziyaret yerleri vardır.

Umre Telefon Paketleri

Bu yazımızda sizler için Hacc için, Umre için yahut da herhangi bir sebepten dolayı Suudi Arabistan’a giderseniz, ülkenizde bırakmış olduğunuz yakınlarınızla nasıl görüşebilirsiniz, bundan bahsedeceğiz.

Bazen belirli sebeplerden dolayı vatanımızdan dışarı, eskiden Ecdadımızın hakimiyeti altında bulunan ülkelere gitme ihtiyacı duyabiliyoruz. Peki vatanımızdaki yakınlarımızla telefon üzerinden nasıl görüşebiliriz ? Hangi GSM firmaları, hangi kampanyayı sunmuş gelin hep beraber inceleyelim.

TURKCELL : Suudi Arabistan 300 Dakika Paketi

Suudi Arabistan sınırları içerisinde kullanabileceğiniz bu Turkcell paketinde 90 gün boyunca, 100 dakika ülkenizdeki yakınlarınızı arayabilir, 200 dakika da onlar tarafından aranabilme imkânına sahip oluyorsunuz. Bu pakete güncel tarihte ( 8.02.2016 ) 50 Türk Lirası’na sahip olabiliyorsunuz. Bu paket hakkında daha fazla detay ve paketi satın almak için bu adrese tıklayabilir, Turkcell’in resmi websitesinde gerekli incelemeleri yapabilirsiniz.

AVEA ( TÜRK TELEKOM ) : 60 Günlük 300 Dakika Umre Paketi 

Bu paketle birlikte önceden Avea olan ancak, isimleri topluca Türk Telekom’a dönüştürülen GSM firmasında, 60 gün boyunca, 100 dakika ülkenizdeki yakınlarınızı arayabilir, 260 dakika da onlar tarafından aranabilirsiniz. Bu pakete güncel tarihte ( 8.02.2016 ) 49 Türk Lirası’na sahip olabilirsiniz. Bu paket hakkında da daha fazla detay ve paketi satın almak için bu adrese tıklayabilir, Turk Telekom’un resmi websitesinde gerekli incelemeleri yapabilirsiniz.

AVEA ( TÜRK TELEKOM ) 2.PAKET : Aylık 180 Dakika Umre Paketi

Avea’nın Suudi Arabistan adına çıkarmış olduğu 2.pakette de şu avantajlar yer alıyor;

30 gün boyunca, 40 dakika ülkenizdeki yakınlarınızı arayabiliyor ve onlarda sizi 140 dakikaya kadar arayabiliyorlar. Bu pakete güncel tarihte ( 8.02.2016 ) 29 Türk Lirası’na sahip olabiliyorsunuz. Gene bu paket hakkında da daha fazla detay ve paketi satın almak için bu adrese tıklayabilir, Turk Telekom’un resmi websitesinde gerekli incelemeleri yapabilirsiniz.

VODAFONE

Vodafone GSM operatöründe ise, Suudi Arabistan’a direkt olarak özel bir paket bulunmuyor. Ancak Vodafone resmi websitesinde hangi ülkeye seyehat edeceksiniz kısmına; “Suudi Arabistan” yazıp sayfa içerisinde aşamalı olarak ilerlerseniz, Vodafone Web Yazılımı size uygun ve gideceğiniz ülkeye uygun olan “Suudi Arabistan” GSM paketlerini size sunan bir sayfa gösterecektir. O sayfada gerekli bilgiyi alabilir, paketi satın alabilir ve sonuç olarak Kutsal Toprak’larda sevdiklerinizle iletişim kurabilirsiniz.

Vodafone’un bahsettiğimiz web sitesine gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hendek Savaşı Detayları

Sırasıyla Bedir ve Uhud muharebelerinden sonra Müslümanlar ( Allah onlardan razı olsun ) ile Mekke’li müşrikler arasında yapılan son muharebedir. Bu savaştan’da Allah’ın izni ile Müslümanlar galip çıkmışlardır. Hicret’in 5. yılında yani Miladi 627 senesine dayanan bu savaş, Müslüman’ların kendilerini savunmak ve savaşta strateji olarak kullandıkları hendekler sebebiyle bu savaş “Hendek Savaşı” olarak anılmış ve tarihe geçmiştir.

Mekke’li müşrikler Yahudi’lerinde desteği ile Müslümanlar’ın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde askeri insan gücü sahiptilerdi. Ancak yaklaşık 4 kat büyük olmaları onları bu savaştan’da mağlup çıkardı.

Hendek Savaşı Nedenleri;

Uhud muharebesi sonrasında Müslümanların Medine doğusuna ve kuzeyine seferler yapması nedeniyle, Mekke kervanlarının Suriye, Mısır ve Irak yolunu kapatarak iptal etmesi sebebiyle savaşın başlamasında etken olmuştur. Müşriklerin ticaret yolları kapanmış, Uhud savaşında yaşanan kayıbın da etkisiyle, Hendek savaşı için hazırlıklar başladımıştır. Müşrikler ile bir olan yahudiler, Medine’de bulunan Muhammed Aleyhisselam ve Ashabını yok etmek istemesi ve Mekke’li müşriklerinde Bedir ve Uhud savaşlarında kayıplar vererek, istediklerini alamaması sebebiyle bu savaş’a girmeleri kaçınılmaz olmuştur..

Müşrikler bazı müşrik kabilelerinden topladıkları ücretli askerleri ve kendi birliklerinde bulunan askerleri bu Hendek Savaşı için hazırlamaya koyuldular. Müşriklerin, müşrik kabilelerle birleşerek hazırladığı askeri orduya, Muhammed Aleyhisselam ve ashabının sayıca karşı koyması imkansız gibi görünüyordu. Bu nedenden dolayı, Muhammed Aleyhisselam ve Ashabı harekete geçerek, kendilerine yarar sağlayabilecek savaş taktiklerini belirlediler. Sahabe’den olan Selman-ı Farisi ( Allah ondan razı olsun )’nin görüşü ile Medine şehrinin önemli yerlerine hendekler kazıldı. Bunun amacı Müşriklerden gelen saldırıya karşı savunmayı kolaylaştırmaktı. Uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra, içinden kolay kolay çıkılamayacak hendekler hazırlanmış, içinden çıkan topraklardan da siperler yapılmıştır.Hendeklerin hazırlamak 1 ay gibi bir süreyi bulmuştur. Müşrikler, bu savunma taktiğini daha önceden anlayamamaları sebebiyle savaş onlar için bir hezimetle sonlanmıştır.

Hendek Savaşı Sonuçları

Müslümanlar ve müşrikler arasındaki bu son muharebe sonucunda, Müslümanların zaferle ayrılması, Müslüman’ları, müşriklerden 1 adım daha öne geçirmiştir. Muhammed Aleyhisselam, bu savaşın bir nebze olsun tatlıya bağlanması için, Miladi 628 yılında, Mekkelilerle, Muhammed Aleyhisselam ve Ashabı için ayrıcalıkların kazanılması olarak görülen bir anlaşmayı, Hubeydiye Antlaşmasını yapmıştır.

Kuran’ı Kerim’de Hendek Savaşı

Kuran’da bu savaşın önemi ”Hani onlar, hem yukarı tarafınızdan, hem aşağı tarafınızdan üzerinize geldiler, gözler kaymış, yürekler boğazlara dayanmış ve Allah hakkında türlü şeyler düşünmüştünüz! İşte orada. insanlar bir sınavdan geçmiş ve ağır bir sarsıntıyla sarsılmışlardır.” (33/10-11) sözleriyle açıklanmıştır.

Uhud Savaşı Detayları

Uhud savaşı; Medine’de bulunan Müslüman ordusuyla, Mekke’deki Ebu Süfyan’ın ordusu arasında Uhud dağı eteklerinde yapılmıştır.

Bedir savaşında yaşadıkları mağlubiyetin intikamını almak isteyen Kureyşliler, itibarlarını ve söz geçerliliklerini yeniden elde etmek için hazırlık yapmaya başladılar. Bedir savaşında oğlunu kaybeden Ebu Süfyan, babası, kardeşi, oğlu ve amcası öldürülen Ebu Süfyan’ın eşi ve babasını kaybeden İkrime bu savaşın başını çekmekteydi.

Mekkeli Cubeyr bin Mutim’in Habeşî kölesi Vahşi‘ye ”Sen de bu savaşa katıl. Muhammed’in amcası Hamza’yı öldürebilirsen, seni azad edeceğim.” demesi, Vahşi‘nin özgürlük kazanmak için savaşa katılmasına neden olmuştur. Ebu Süfyan komutasında hazırlanan 3000 kişilik ordu, Mekke‘den yola çıktı. Ordunun içinde Ebu Süfyan’ın karısı dahil 14 tane kadın bulunuyordu. Ebu Süfyan’ın eşi Hind, intikam duygusuyla yanıyordu. Muhammed Aleyhisselam‘ın amcası Hazreti Abbas bu hazırlıkları bir mektupla yeğenine bildirdi. Bunun üzerine Muhammed Aleyhisselam bir meclis toplayarak, ashabıyla bu konuda görüştü. Bu görüşmeden çıkan sonuca göre;

 • Düşmanlar Uhud dağı eteklerinde karşılanacaktı.
 • Şehrin içinde savunma yapılacaktı.

Genç Müslümanların isteğiyle savaşın Uhud dağı eteklerinde yapılmasına karar verildi.

27 Mart 625 yılında savaş başladı. Savaşın ilk safhasını alınan tedbirler sebebiyle Müslümanlar kazandı. Savaş Müslümanların lehine devam ederken Mekkelilerin kaçışını gören okçular yerlerini terk ettiğinden, süvarilerin komutanı Halid Bin Velid bu tepeden geçerek, Müslümanları arkadan kuşattı. İki ateş arasında kalan Müslümanlarda 70 tane şehit verildi. Bu şehitlerin arasında Vahşi’nin öldürdüğü Muhammed Aleyhisselam‘ın amcası olan Hazreti Hamza‘da bulunuyordu. Bundan sonra Müslümanlar Uhud dağına doğru çekilmeye başladı. Bu savaştan sonra tüm Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam‘ın fikirlerine karşı çıkmadı. Çünkü okçular yerinden ayrılmasaydı bu savaşı da kazanacaklardı.

Bu Savaşın Sonuçları Nelerdir ?

 • Mekkeliler esas amaçları olan Muhammed Aleyhisselam‘ın nüfuzunu yok edememiştir.
 • Mekkeliler Müslümanları yok edemeyeceklerini anlamışlardır.

Uhud’da şehit olanlar için; ”Uhud savaşında şehit olan kardeşlerimizin ruhlarını Allah bir takım yeşil kuşların içine koymuştur. Bunlar cennet ırmaklarına gelip, yerler ve içerler. Burada cennet meyvelerinden yerler. Kuşlar daha sonra arşın gölgesindeki asılı olan altın kandillere tünerler. Şehit olan ruhları  mesut bir hayata eriştiğinde, bizim cennetteki halimizi dünyadaki kardeşlerimiz bilsinler ve cihattan çekinmesinler demişlerdi. ( Tecrid, 186 vd, Sa’d, II,148)

Umre’den Ucuz Ürün ve Hediye Olarak Ne Alınabilir ?

Müslümanların Umre ziyaretlerinde, ibadetin ardından akla gelen sorulardan biriside “Ülkeme hediye olarak yahut da şahsıma ürün olarak ne alabilirim ?” sorusudur.

Bu yazıda Umre zamanında Hacc’da yahut da Arabistan gezisinde ürün olarak neler alabileceğinizi derliyorum.

En fazla tercih edilen ürünler, zemzem suyu ve hurmadır.

Zemzem suyunun ne olduğunu ve önemini açıklamak gerekirse; Zemzem : Hazreti İbrahim Aleyhisselam’ın eşi Hazreti Hacer’in, başından geçen bir mesele sebebiyle İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Zem, Türkçe’de “dur” demektir. Zemzem ise, “Dur, dur” demektir. Hazreti Hacer, var gücüyle akan su için “Zemzem” demiş, suyun durmasını istemiştir. Zemzem ismide buradan gelmektedir.

Bir hâdis rivayetinde Muhammed Aleyhisselam bu husus hakkında şöyle der;

“Allah, İsmail’in annesi Hacer’e rahmet etsin. O, Zemzem’i kendi haline bıraksaydı veya avuçlamasaydı; muhakkak Zemzem akar, bir ırmak olurdu.”

Zemzem’in tesiri ile ilgili olarakda gene Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurur;

Zemzem suyu ne niyetle içilirse ona göre (fayda sağlar).

Zemzem’in genel tanımınıda bu yazı içerisinde de yaptığımıza göre Arabistan’dan alınacak diğer hediyelere geçebiliriz.

Zemzem ve Hurma’dan sonra alınacak hediyelerin başında ise teknolojik ürünler akla geliyor. Hatta okuduğum bir rivayete göre, Araplar ; Türkler ekseriyette alışveriş yapmaya geliyor. diyorlarmış. Bazı Türkler’de bu durumu doğru olduğunu söylüyor.

Arabistan’dan teknolojik ürünler alınmasının sebebi ise, cihaz ücretlerinin Türkiye’ye bakış %30 ila %50 oranından daha ucuz olmasından kaynaklanıyor.

Misal olarak ; Türkiye’den aldığınız bir cep telefonu ürünü 1400 Türk Lirası ise, Arabistan’da aynı telefonu 1000 Türk Lirası’na satın alabiliyorsunuz.

Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Alacağınız telefonun ya da genelleyecek olursak teknolojik cihazların faturalı ve garanti belgeli olmasına dikkat etmelisiniz. Yoksa ilerleyen zamanlarda bazı sıkıntılar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Gümrük’ten maksimum geçirebileceğiniz ürün sayısınıda güncel olarak takip etmenizde de fayda var. Fazlaca almış olduğunuz cihazlara boşuna para vermiş olup, Arabistan’da bırakmak zorunda kalabilirsiniz.

Arabistan’dan Türkiye’ye getirebileceğiniz hediyelik ürünlerden bazılarıda şunlardır; Yüzük, küpe, kolye, bu tip takı eşyaları ve tesbihler..

Osmanlı Armalı yüzükler, Türkiye’de erkekler tarafından çokça beğeniliyor ve takı olarak kullanılıyor. Yüzük tercihinizide buna göre yapabilirsiniz.

İyi alışverişler diliyor ve bir sonraki yazıda görüşmek üzere Allah’a emanet olun diyorum 🙂