Umre İle İlgili Bilgiler

Umre yapmak isteyen kişi önce Medine’ye gidecek ise, Mekke’ye hareket etmeden önce Medine’nin 10 km. dışında ki Zülhuleyfe mikat bölgesinde ya da uçakla gidiyorsa, bulunduğu otel de ihrama girer. Şayet hava yolu ile Türkiye’den direk olarak Cidde’ye gidip de oradan Mekke’ye gidecek ise uçağa binmeden önce hava alanında ya da uçak içerisinde ihrama girer.

İhramın sünneti niyeti ile iki rekât kılınır. Birinci rekâtta, Fatiha süresi ile kafirün süresi, ikinci rekâtta ise Fatiha süresi ile İhlâs süreleri okunur. Umre için niyet edilir. Umre için şu şekilde niyet edilir; “Allah’ım, senin rızan için umreye niyet ettim. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle”.

“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n ni’mete leke ve’l-mülk, la şerike lek”.

“Allah’ım, senin emrine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim. Emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd da, nimette sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda senin eşin ve ortağın yoktur.” diye telbiye yapılarak ihrama girilir ve ihram yasakları başlar.

Umre yolculuğu esnasında, herhangi bir grup ile karşılaşma da, konaklama ve hareket etme durumlarında telbiye ve tekbir getirilir. Hacer-ül esved’in bulunduğu köşeye gelince tavaf için niyet yapılır.

“Allah’ım senin rızan için umre tavafını yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve kabul buyur.”denir. Hacer-ül esved’in köşesinden başlayarak Kâbe etrafında dolaşarak, tekrar aynı köşeye gelmenin her birine şavt denir. Tavaf Hacer-ül esved’de başlar. Hacer-ül esved’de biter. Kâbe etrafında yedi defa dönülerek tavaf tamamlanır.

Tavaf bittiğinde Makam-ı İbrahim’de iki rekat tavaf namazı kılınır. Birinci rekâtta Fatiha süresi ile Kafirün süresi, ikinci rekâtta ise Fatiha süresi ile İhlâs süresi okunur.

Sa’y yapmak için Safa tepesine gidilir. Sa’yda Safa’dan Merve’ye dört, Merve’den Safa’ya ise üç geliş şeklindedir. Sa’y Safa tepesinde başlar, Merve tepesinde biter. Safa’dan Merve’ye her bir gidişe şavt denir. Bir sa’y ise yedi şavttan meydana gelir. Yedinci şavt Merve’de tamamlanınca sa’y duası yapılır.

Sa’y tamamlanınca erkekler saçlarını tıraş ederler ya da kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarından bir miktar keserler. Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkılmış olur. İhram yasakları kalkar. Böylece umre ibadeti tamamlanır.

Umre İbadeti

Umre ibadeti için, Mikat sınırlarının herhangi birine çıkılarak ihram kıyafeti giyilir. Havayolu ile Türkiye’den Cidde’ye gidenler ise, mikat sınırını havada geçecekleri için, Türkiye’de havalimanında ihrama girerler.

Umre ibadeti için, Türkiye’den Medine’ye gelip oradan da Mekke’ye geçenler Zü’l-Huleyfe’de, Türkiye’den direk Cidde’ye gidenler ise havalimanında ihrama girerler, niyet edip, namazlarını kılarlar.

Niyet ettim Allah rızası için ihram namazını kılmaya deriz ve tekbir alırız. Peygamber efendimiz, namazın ilk rekâtında Fatiha’dan sonra Kafirun suresi, ikinci rekâtında ise Fatiha’dan sonra ihlâs suresi okumuştur. Bundan dolayı bu süreleri biliyorsak onun sünnetine yerine getiririz. Şayet bilmiyorsak bildiğimiz herhangi bir sureyi okuruz.

Namaz kıldıktan sonra umre için niyet edilir.”Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle” diyerek niyet edilir ve bundan sonra ihram yasakları başlar.

Kâbe görülünce salavatlar, telbiyeler ve tekbir okunması durur. Telbiye;” Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnne’l hamde ve’n-nimete leke ve’lmülke la şerike lek”. Anlamı ise,”Emrine amadeyim Allah’ım, buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrine amadeyim! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Umre ibadetinde, tavaf’a başlamadan önce, niyet ettim Allah rızası için umre tavafını yapmaya diye niyet edilir. Kâbe’yi sol tarafa alarak tavaf şavtlarını yaparız.

Tavaf, bir şeyin etrafında dönmek anlamına gelir. Hacer-ül esved’in hizasından başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Bu dönmelerin her birine şavt denilir.

Kâbe etrafında 7 defa dönüp, bütün şavtları tamamladığımızda tavaf namazı kılmamız gerekir.

Tavaf namazını Makam-ı İbrahim’in arkasında kılmak müstehaptır.

Niyet ettim Allah rızası için tavaf namazını kılmaya diye niyet eder, namaza başlarız. İhram namazında olduğu gibi sünnet olan, namazın ilk rekâtında Fatiha’dan sonra Kafirun süresi, ikinci rekâtında ise Fatiha’dan sonra İhlâs süresi okunur. Namaz tamamlanınca tavaf bitirilmiş olur.

Umre ibadetinde, tavaf’tan sonra, Safa tepesine çıkılır. Kâbe’de ki Hacer-ül esved tarafına dönülerek, tavaf da olduğu gibi, Kâbe’ye doğru eller kaldırılır, “Bismillah-i Allah’u Ekber” diyerek Kâbe istilam edilir. sa’y için niyet edilir ve Merve tepesine doğru yürünür. Merve’ye varıldığında birinci şavt tamamlanmış olur. Safa’ya doğru gidilir. Safa’ya varınca ikinci şavt tamamlanır. Diğer şavtlarda aynı şekilde tekrarlanır. Yedinci şavt tamamlanınca Kâbe’ye dönülerek dua edilir.

Sa’y bittikten sonra tıraş olunarak ihramdan çıkılır, ihram yasakları biter ve umre ibadeti tamamlanmış olur.

Umre Helalleşme

Hac ve umre için bazı hususları yerine getirmekte yarar vardır.

Borçlar var ise, ilk önce bunları vermelidir. Başkalarına ait emanetler var ise bunların teslim edilmesi gerekir. Peygamber Efendimiz Mekke’den Medine’ye hicret etmeden önce Hz. Ali Efendimize üzerindeki emanetleri teslim etmişti. Bizlerde aynı davranışı sergilemeli ve yola çıkmadan önce emanetleri sahiplerine teslim etmeliyiz. Peygamber Efendimizin Peygamberliğine inanmayanlar bile El-Emin lakaplı Peygamber Efendimize mallarını teslim ederlerdi. Kendi dostlarına güvenmez, Peygamber Efendimize güvenirlerdi.

Dargın olduğumuz insanlar ile barışmalı, helalleşmeli ve vedalaşıp yola çıkmalıdır. Bu konu çok önemlidir. Eğer ki memlekette küs olduğunuz birileri var ise, helalleşmeli ve onunla vedalaşmadan yola çıkılmamalıdır.

Helalleşmek hak iadesini gerekli kılar. Ya da helalleşmek için karşı tarafın size hakkınızı iade etmesi gerekir. Bundan dolayı haklı bile olsanız, dargın olduğunuz kişi ile vedalaşmayı ihmal etmemek gerekir. Hacı adayı olarak Peygamber Efendimize misafir olunacaktır. Dargın olduğunuz kişiye gidip, Ben Peygamber Efendimizi ziyarete gidiyorum, helalleşmek için geldim dersiniz. Belki küs olduğunuz kişi, gurur yapıp sizden özür dilememiştir, ama Peygamber Efendimizin ismini duyunca kalbi yumuşar ve size güzel bir cevap verir. Bu şekilde küskünlüğün bitmesine bir fırsat olabilir.

Bilinmelidir ki, eğer hacca ya da umreye gidiliyorsa, siz artık kendi beldenizin, mahallenizin insanları tarafından Peygamber Efendimize gönderilen bir elçisiniz, Peygamber Efendimize misafir olacak olan kişisiniz. Allah’ın Kâbe’ye davet ettiği kişisiniz. Bundan dolayı alçak gönüllü olup geride bıraktıklarınızla vedalaşıp, helalleşme yapmanız gerekir. Bunu Peygamber Efendimize hürmeten siz yapacaksınız.

Bol şekilde istiğfar etmeli, günahlarımızdan af dilemeliyiz. Hac ve umreye gitme gerekçelerimizden birisi de işlemiş olduğumuz günahlardan dolayı af dilemektir. Ancak Kâbe-i Muazzama’ya ve Peygamber Efendimizin huzuruna ne kadar az günah ile gidersek hakkımızda o kadar iyi olur. Bol şekilde Kuran’ı Kerim okumalı ve nafile ibadetlerini fazla şekilde yapmalıyız. Gitmeden önce bir tesbih namazı kılmamız iyi olacaktır.

Hiçbir bilgi sahibi olmadan, Hac ve umreye gidildiğinde oradaki çok değerli ve bir daha gelmeyecek olan zaman iyi değerlendirilemez. Zaman akıp gider ve tam olarak istifade edilemez.

Umre Hediyeleri

Müslümanlar için en önemli ziyaretlerden olan umre ziyareti, insanlarda büyük heyecan uyandırmaktadır.

Kelime olarak hac, Allah’a yönelme hareketidir. Hac ibadeti esnasında yapılanları kısaca şu şekilde açıklamak mümkündür: Mekke çevresinde bulunan kutsal topraklara gelince (mikat) normal kıyafetler çıkartılır. Erkekler ihram adı verilen iki parçadan oluşan kıyafetler giyinir. Baş açık olur. Kadınlar normal kıyafetleri ile ihrama girerler. Hac süresince kişi kendisini, kendi benliğini unutmaya çalışır. Kâbe tavaf edilir. Arafat’a gidilir. Daha sonra Müzdelife’de gecelenir. Müzdelife’den Mina’ya geçilir ve şeytan taşlanır. Kurban kesilir, Mekke’ye dönülür. Kâbe tavafı yapılır ve Safa ile Merve tepeleri arasında yedi defa gidip, gelmek sureti ile sa’y yapılır. Sonrasında ise tıraş olunarak ihramdan çıkılır.

Kutsal topraklara yapılan güzel yolculuğun mutluluğunu sevdiklerimizle paylaşmak bu ziyareti daha anlamlı kılmaktadır.

Hac ziyaretine gidenlere hediye alındığı gibi, hac ziyareti yapan kişiler de bu duyguyu sevdikleri insanlara umre hediyeleri alarak paylaşırlar. Büyük maddi değerlere sahip olmayan bu umre hediyeleri manevi olarak büyük anlam taşırlar.

Umre ziyaretleri dönüşünde umre hediyeleri dağıtılması bir gelenek haline gelmiştir. Çok fazla hediyelik çeşitleri vardır. Hediyenin verileceği kişinin yakınlık durumuna göre umre hediyelikleri, hoş geldin diye gelen misafirlere dağıtılır. Umre hediyeleri Mekke ve Medine’den alındığı gibi, bulunulan şehirde ki hac ve umre malzemeleri satan mağazalardan da temin edilmektedir. Bunların haricinde son dönemlerde umre hediyelerini internet satış mağazalarından temin edenlerin sayısı bir hayli fazladır. Özellikle işi yoğun olan, alış verişe vakti olmayanlar insanlar online alışveriş ile hem kaliteli ürünleri seçerler, hem de adreslerine yapılan teslimat avantajı ile umre hediyelerini elde edebilirler.

Umre hediyeleri genel olarak seccade, takke, battaniye, parfüm, esans, kına, sürme, yüzük, bilezik, zemzem takımı, baş örtüsü, basit slayt makinesi, tespih, namaz örtüsü, misvak, çay, çanta, ezanlı saat, terlik, çanta ve yerel kıyafetlerden oluşmaktadır.

Suudi Arabistan’dan alınacak olan teknolojik cihazlara dikkat edilmesi gerekiyor. Alınacak olan cihazların faturalı ve garantili olmasına önem verilmeli. Aksi durum da ileri dönemlerde bazı sıkıntıların olması kaçınılmaz olmaktadır.

Umre Gideceklere Tavsiyeler

BİLGİ EDİNMEK

Umreye gidecek kişiler, Mekke ve Medine hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Umre hakkında bilgi edinilmelidir. Yolculuk için hazırlanırken umre ile ilgili kitapları okumak yararlı olacaktır.

İYİ KİŞİLERLE GİDİLMELİDİR

Umreye gidecek kişilerin iyi insanlar olması önemlidir. Buna özen gösterilmelidir. Yol arkadaşları güzel insanlardan olmalıdır. Güzel insanlar yolculuğun güzelliğini artırır. Gideceğiniz bu insanlar, sizi Mescid-i Haram’da teveccüh namazı kılmak için teşvik mi edecekler yoksa yemek komasına girmenize sebep mi olacaklar. Tek başınıza değilseniz, doğru arkadaşlarla olmanız daha verimli bir süreci size getirecektir.

İHRAM KURALLARI BİLİNMELİ

Umreye giden kişilerde farkında olmadan bazı kural hataları yapabilmektedir. İhramlı iken parfümlü sabun kullanılmaz. Bunun yerine kokusuz sabun bulundurmalıdır. Erkekler ihramlı iken kafalarını kapatmamalı. Bu yüzden hava çok güneşli olsa bile, korunmak için havlu sarmamalı, İhrama girerken avret yerlerini göstermemeye dikkat edilmelidir.

TEMİZLİK KONUSU

Umre ziyareti sonrasında, hem erkekler hem de kadınlar saçlarını keserler. Saçların tıraş edilmesi tavsiye edilir. Eğer tıraşlamaya karar verilirse, gidilecek berber dükkânında tek kullanımlık tıraş bıçağı olmasına dikkat edilmeli. Hepatit C gibi hastalıkları karşı tedbirli olunmalıdır. Kadınlar ise kendilerini ifşa ederek saçlarını Kâbe’de kesmesinler ve kaldıkları otelde saçlarını kesmeleri daha uygun davranış olacaktır.

RAVZA-I MUTAHHARA’YI ZİYARET

Akşam saatlerinde Medine’de ziyaret edebileceğiniz en güzel yer Ravza-ı Mutahhara’dır. Medine’de Peygamber Efendimizin (s.a.v) mescidinde bulunan cennet bahçesinden bir bahçedir. Yerler yeşil halılarla kaplıdır. İbadet etmek için yer bulmak zor olur. Büyük bir insan kalabalığı ibadet etmek için yarışır.

MEDİNE’DE ZİYARET YERLERİ

Umreye giden kişiler için, Medine’de en güzel yerleri ziyaret etme vakitleri, güneşin doğuşuyla kuşluk vakti arasıdır. Peygamber Efendimizin(s.a.v) inşa ettiği Kuba mescidi ve Uhud Savaşı alanı gibi yerleri ziyaret etmek gereklidir.

İNSANLAR İLE SOHBET

Hiç bilmediğiniz ülkelerden insanlarla tanışılacaktır. Bütün dünya ülkelerinden insanlar var. Mekke ve Medine dünyanın her yerinden insanları bir araya getirmektedir. Biraz Arapça ve İngilizce bilenler ne güzel insanlarla tanışırlar. Orası herkesin gönlü ile birleştiği yerdir.

DUA ETMEK

Bütün ümmet için ve kendimiz için dua etmek gerekir. Böyle güzel ve maneviyatı yüksek bir yerde olmanın avantajını kullanıp çokça dua edilmelidir.

Umre Görevleri

Umre; ziyaret anlamına gelir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denilmektedir. Ziyaret şekli hac gibidir. Ancak hac gibi Zilhicce ayında olması gerekmez. Küçük hac olarak da tanımlanır.

Umre görevini yapmak isteyen kişi, mikattan önce ihrama girer. Umre tavafı yapar, sonra sa’y yapar ve tıraş olarak ihramdan çıkar. Umre yapmak sünnettir. Belirli bir zamanı yoktur. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün haricinde her zaman umre yapılabilir. Kısacası, hac zamanı dışında yapılan hacca umre denilir. Bu vazifeyi yerine getirene mutemir (yarı hacı) denir.

Umrenin iki farzı vardır: 1- İhram (şart) 2- Tavaf (rükun) dur.

Umrenin vacipleri ise sa’y ile tıraş olmak ve ihramdan çıkmaktır.

Umre görevini yapmak isteyen kişiler, gerekli hazırlıkları yaparlar, iki rekât namaz kılarak şu şekilde niyet ederler; “ Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”. sonra telbiye söyleyerek ihrama girerler. İhrama girdikten sonra Kâbe tavaf edilir. Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır ve tıraş olunup ihramdan çıkılır. Bu şekilde umre tamamlanmış olur.

Mikat sınırları dışında olanlar, umre için ihrama, mikat sınırlarında ya da mikat sınırlarına gelmeden önce ihrama girerler. Harem bölgesinde bulunanlar Harem sınırları dışına çıkarak ihrama girerler. Harem bölgesi ile mikat sınırları arasında olanlar (hıll bölgesi) ise bulundukları yerden ihrama girerler.

Türkiye’den gidip de, Mekke’de bulundukları süre içinde umre görevlerini yapmak isteyen kişiler, genel olarak Medine-Mekke otoyolu üzerinde ve Harem-i Şerif’e yaklaşık 5 km. uzakta bulunan Ten’im’e giderek ihrama girerler.

Umre ziyaretinde Kudüm tavafı, Arafat ve Müzdelife vakfeleri, Şeytan taşlama ve Veda tavafı görevleri olmaz.

Haccın ihram, tavaf, sa’y ve tıraş gibi menasikinde, Rükun, şart, vacip ve sünnet gibi hükümler, Umrenin menasikinde de söz konusudur.

Hac görevi tamamlandıktan sonra bir süre daha Mekke’de kalacak olan hacılar, fırsat buldukları takdirde, bayramın dördüncü akşamından sonra umre görevini yapabilirler. Özellikle ifrat haccı yapanlar hacdan önce umre yapmadıkları için, hac ibadetinden sonra umre yapmaları daha uygun olur.

Temettü haccına niyet edenlerin hacdan önce iki, üç ve daha fazla umre yapmaları caiz olsa da, o günlerde izdiham fazla olduğu için, bunun yerine bol şekilde nafile tavaf veya vakitlerini Harem-i Şerif’te ibadetle geçirmeleri daha uygun olacaktır.

Umre Gitmek Ne Kadar?

2017 UMRE ORGANİZYONU KONAKLAMA TÜRLERİ

OTEL 7 GÜNLÜK: 4 gün veya gece Mekke, 3 gün veya gece Medine

OTEL 11 GÜNLÜK: 7 gün veya gece Mekke, 4 gün veya gece Medine

OTEL 14 GÜNLÜK: 9-11 gün veya gece Mekke, 3-5 gün veya gece Medine

OTEL 7 GÜNLÜK UMRE PROGRAMI

 1. Mekke’de 4 gün veya gece, Medine’de 3 gün veya gece olarak, 5 yıldızlı otellerde ikametin sağlandığı 7 günlük bir umre programıdır.
 2. Bu konaklama türünü tercih edenler;

Medine’de, “Orbay/Hilton” Mekke’de, “Hilton Ana Gövde / Mövenpick” otellerinde konaklayacaklardır.

 1. Oteller, Mekke ve Medine’de merkeziye bölgesinde olup Harem’e ve Mescid-i Nebevi’ye yürüme mesafesindedir.
 2. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği “açık büfe” olarak verilecektir.
 3. Kayıtlar, 2 kişilik odalara yapılacaktır.
 4. Gidiş; İstanbul-Medine; Dönüş; Cidde-İstanbul şeklinde planlanmaktadır.
 5. İstanbul dışından katılan umre yolcularımız gidiş ve dönüşte yurt içi ulaşımları Başkanlığımızca sağlanacaktır.

TURLAR       GİDİŞ TARİHİ               DÖNÜŞ TARİHİ             2 KİŞİLİK ODA(kişi başı)

 1. TUR 03 Aralık 2016 10 Aralık 2016                  1950 Dolar
 2. TUR 10 Aralık 2016               17 Aralık 2016                  1950 Dolar
 3. TUR 24 Aralık 2016 31 Aralık 2016                  1950 Dolar
 4. TUR 31 Aralık 2016 07 Ocak 2017                    1950 Dolar
 5. TUR 14 Ocak 2017 21 Ocak 2017                     1950 Dolar
 6. TUR 21 Ocak 2017 28 Ocak 2017                     1950 Dolar
 7. TUR 24 Ocak 2017 31 Ocak 2017                     1950 Dolar
 8. TUR 28 Ocak 2017           04 Şubat 2017                    1950 Dolar
 9. TUR 11 Şubat 2017 18 Şubat 2017                    1785 Dolar

10.TUR             25 Şubat 2017               04 Şubat 2017                    1785 Dolar

11.TUR             11 Mart 2017                 18 Mart 2017                     1785 Dolar

12.TUR             25 Mart 2017                 01 Nisan 2017                    1785 Dolar

13.TUR             08 Nisan 2017               15 Nisan 2017                    1750 Dolar

14.TUR             22 Nisan 2017               29 Nisan 2017                    1750 Dolar

15.TUR             06 Mayıs 2017              13 Mayıs 2017                    1750 Dolar

2017 yılı Ramazan umre programı ayrıca ilan edilecektir.

NOT: Suudi Arabistan tarafından vergi vb. her hangi bir ilave ücret talep edilmesi halinde bu ücret umre yolcusundan ayrıca tahsil edilecektir.

Umre Gezisi

2017 yılı 7 günlük, 12 günlük, 14 günlük ve 20 günlük umre turları programları açıklandı.

Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız;

1- Umre Broşürlerimizden, İl veya İlçe Müftülüklerimizden veya internet adresimizden kendilerine uygun Umre turları Programını belirlemeleri gerekmektedir.

2- Seçmiş olduğu umre turunda; 2 veya 3 kişilik oda tercihinin yanında bulunan banka kodu ile birlikte anlaşmalı bankalardan birine giderek bu tura ait umre ücretini yatıracaktır.

3- Mekke ve Medine’deki otellerin yapısı gereği 3 kişilik odalarda kısıtlama olduğundan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bankalara umre ücreti yatırma esnasında 3 kişilik oda tercihine ait banka kodunu verdiğinizde sizlere tur dolu deniliyorsa lütfen 2 kişilik oda tercihini deneyiniz. O turda seçtiğiniz otelin 3 kişilik oda tercihi dolmuş ama 2 kişilik oda tercihinde yer bulma ihtimali yüksektir.

4- Umre ücretini bankaya yatırmayanların kayıtları, ne müftülüklerce ne de internet ortamında alınmayacaktır.

5- Umre turlarına katılacak olan vatandaşlarımız kendileri, eş, çocuk veya diğer akrabaları için ücretlerini TC Kimlik numarasıyla birlikte ayrı olarak yatırmaları gerekmektedir.

6- Bankaya ücretini yatırdıktan sonra kendisine en yakın müftülüğümüze giderek veya http//hac.diyanet.gov.tr adresinden internet ortamında kaydını yapabilecektir.

7- Kayıtlarını internet ortamında yapacaklar; TC Kimlik numaraları ile birlikte bankaya ücretini yatırdıkları her bir fert için ayrı olarak kayıtlarını gireceklerdir.

8- İnternetten kaydını yaptıran umre turlarına katılacak olan kişiler, son müracaat tarihine kadar internet ortamında belirledikleri müftülüğe giderek akraba, mahrem ve yakınlık bağlantılarını mutlaka yaptırmaları gerekmektedir.

9- Kayıtlarını yaptırdıktan sonra umre turlarında veya oda tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımız; kayıt yaptırdıkları İl veya İlçe müftülüğüne müracaat ederek bu değişiklikleri gerçekleştirirler.

10-  Kayıt yaptırdıktan sonra müftülüklerden alacakları 2017 Yılı Umre Müracaat ve Kayıt Formu doldurularak aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili müftülüğe teslim edilecektir.

A- Geçerlilik süresi en az bir yıl olan pasaport.

B- Aşı kartı.

C- 45 yaşından küçük olup eşleriyle beraber gidecek bayanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi.

D- 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkeklerden birinci derece erkek akrabasıyla gidecek olanlardan refakat belgesi(vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı). Birinci derecede akrabası olmayanların ise müftülüklerden temin edecekleri noterden alınacak muvafakat name ve taahhütname.(Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden/ Konsolosluğundan vize almak için geçerlidir.)

Umre Eşyaları

Hac ya da Umreye ilk defa gideceklerde tatlı bir telaş olur. Orada ne yenir, ne içilir. Kaç para gerekir, kaç elbise alsam gibi sorular akla gelir.

Umre ziyaretinde, ilaçlar hariç, her şeyi Mekke ve Medine’de bulmak mümkündür. Bundan dolayı unutulan herhangi bir eşyayı, hem de ucuz fiyatlara orada bulmak mümkündür. Fazla malzeme götürüp de kendimizi yormayalım.

GİYSİLER

Umre ziyaretinde, Mekke ve Medine yaz ve kış çok sıcak olur. Bundan dolayı yaz ayında giymeye uygun, açık renkli ve iç göstermeyen kıyafetler olmalı. Medine akşamları ve sabah namazı vakti biraz serin olduğundan dolayı hafif bir hırka alınmalı. Pantolon, gömlek gibi giysiler pamuklu ve terletmeyen, terlediğinizde teri emen bir özelliğe sahip olmalıdır.

Çoraplar, genellikle terlik ile dolaşıldığı için çok zaman çorap kullanılmaz. Çevre ziyaretlerinde ayakkabı giyilmesi gerekli olan yerlerde kullanmak için yeterli sayıda çorap almalıdır. Bayanlar için, özel olarak üretilen abdest çoraplarından muhakkak almalıdır.

Umre ziyaretinde, Tavaf patiği, Kâbe-i Muazzama’yı tavaf esnasında giyilen patiktir. Normalde çıplak ayakla da tavaf edilir. Ancak ayağa herhangi bir şeyin yapışmasını engellemek ve ayak mantarına karşı dikkatli olmak gerekir. Tavaf patiğinin alt tabanı plastik ve kaymaz tabana sahip olmalıdır. Ayrıca hava geçirgen olmalıdır. Aksi durumda ayaklar terler.

Terlik, Hac yolculuğu esnasında ayakkabıdan fazla giyilmektedir. Terlik hem normal günlerde hem de ihramlıyken giyilecek türden olmalı. Bu şekilde iki ayrı terlik götürülmez.

Kaymaz taban olmalı ve suyu çabuk kurutan cinsten olmalıdır. Ayrıca hafif olmalıdır.

Umre ziyaretinde, İç çamaşırı yeterli sayıda alınmalıdır. 5 yıldızlı otellerde kalacak olanlar ihtiyaç hissetme de diğer konaklama türlerinde kalacak olanlar, banyo havlusu ve peçete yetecek kadar alınmalıdır.

İhram kemeri hem ihramın düşmesini engeller, hem de para, cep telefonu gibi değerli eşyaların taşınmasına yardımcı olur. Bu yüzden her ihramın, bir ihram kemeri olmalıdır.

Mescid-i Haram’ın zemini beyaz mermerlerle kaplıdır. Güneşin zemine yansıması esnasında gözünüzü açamayacak hale gelirsiniz. Bundan dolayı ve gittiğiniz çok yerde güneş ışığına maruz kalınacağından güneş gözlüğü almanızda fayda vardır. Bayanlar ellerini terletmeyecek ince, pamuklu bir eldiveni yanlarında bulundurmalıdır.

Umre Evrakları

Umre evrakları ile ilgili gerekli bilgileri sizler için araştırdık. İşte umre evrakları ile ilgili bilgiler…

1- Suudi Arabistan Konsolosluğu, umre vize işlemleri için yeni çipli pasaport uygulamasına geçmiş olup eski tip pasaportları kabul etmemektedir. Eski tip pasaportlara herhangi bir işlem yapılmazken, pasaportları yenilemek gerekiyor.

2- Umre vizesi işlemleri için yeni alınmış ve içerisinde boş sayfaları olan pasaportlar tercih edilmeli ve başvuru tarihinden itibaren pasaportun 1 yıllık geçerliliği olmalıdır.

3- Arkalı önlü kimlik fotokopisi

4- Eşi ile gidecek olanlara vukuatlı nüfus kayıt örneği

5- Yakınları ile gidecek olanlar için akrabalığı gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği

6- İki adet vesikalık fotoğraf

Umre ziyaretinde bulunacak olan kişiler öncelikli olarak Suudi Arabistan Umre vizesi almaları gereklidir. Diyanet İşleri Başkanlığı ya da Diyanet İşlerince yetkilendirilmiş acentelere umre evrakları verilerek umre vizesi işlemleri gerçekleştirilir.

Ayrıca 45 yaş altında bulunan bayanların 1. derecede yakını olmaksızın Suudi Arabistan’a girmeleri yasaktır. Eş, oğul, baba, amca ve kayınpeder 1. derece olan akrabalardır ve bu kişiler eşliğinde Suudi Arabistan’a girebilirler.

Umre vizesi edinmek için pasaport bilgileri Suudi Arabistan’a online olarak gönderilmelidir. Alınacak olan onay ile kayıt işlemleri prosedürlerine başlanılmalı ve umre yolculuğundan 15 gün önce kayıt ve başvuru işlemleri bitirilmelidir.

Umre ziyaretinin gerçekleşmesi için, bulunulan il veya ilçenin Müftülüklerine umre ziyareti başvurusunda bulunulur. Diyanet İşleri ve şirketler umre ziyareti için organizasyonlar yaparken tercih ettiğiniz kurumla ziyareti yapılır. Diyanet İşlerine yatırılacak olan katkı payı ile kayıt yapılır. Eksiksiz olarak yapılan pasaport bilgileri ve gerekli olan umre evrakları teslim edilip Suudi Arabistan Ankara Büyükelçiliğinin vereceği umre vizesi onayı beklenir. Suudi Arabistan umre evraklarının tamamlanmasına göre değişiklik gösterirken, maksimum 3 iş günü içerisinde umre vizesi alınabilmektedir.

Son açıklanan verilere göre hacca giden hacı adaylarının % 60’ı Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu, % 40’lık kısmı da Diyanet İşleri onayını almış seyahat acenteleri ile hacı olmaktadır. Hac mevsimi belli bir süre için olurken, umre ziyareti için böyle bir durum söz konusu değildir. Umre evrakları tamamlandığında, ziyaret yılın her ayında yapılabilir ve her hangi bir kontenjan sınırlaması yoktur. Her Müslüman istediği kadar umre ziyareti yapabilir.