Ashab-ı Suffe Nedir ?

Suffe; Muhammed Aleyhisselam döneminde sahabilerin ilim öğrendiği mekâna denirdi. Burada ilim öğrenen Ashab-ı Kiram ile direkt olarak Muhammed Aleyhisselam ilgilenmiştir. Halk ise orada ilim öğrenen talebelerin yemek, su gibi ihtiyaçlarını karşılarlardı.

Suffe lûgat’ta; avlu, gölgelik gibi manalarda kullanılır. Mescid-i Nebevi‘in avlu ve gölgelik bölgesinde yattıkları için orada yatan fakir ve bekâr muhacirlere “Ashâb-ı Suffe= Suffeliler” adı verildi. Mescittekiler Suffe’den önce bekâr ve kimsesiz muhacirler başka yerlerde de kalmışlardı. Onların farklı yerlerde yaşamaları; ihtiyaç ve gereksinimlerinin karşılanmasında zorluğa sebep olmaktaydı. Bu açıdan muhacir sayısı çoğalınca Mescid-i Nebevi’de bir araya getirildiler. Onların barınması için mescidin avlusu inşa edildi ve mekânın üzeri hurma dallarıyla örtülerek gölgelendi. Böylece bir nebzede olsa, yağmur, güneş ve soğuktan korunmak amaçlanıyordu.

Kıblenin değişmesine kadar Suffe, Mescid-i Nebevî’nin güney kısmındaydı. Kıble değişince kuzeyine alındı. Suffeliler bir bakıma halk tarafından geçici misafirler olarak algılandıkları için kendilerine “Edyâfu’l- İslam= İslam’ın Misafirleri” veya“Edyâfu’l- Müslimîn = Müslümanların Misafirleri” de deniyordu.

Ashâb-ı Suffe’nın Üyeleri Şunlardı;

Öncelikle bekârlar ve kimsesiz muhacirlerdi. Çünkü evli muhacirler evli ensarın yanına yerleştiriliyordu.

– Medine’de evleri olsa da bazı bekârlar Muhammed Aleyhisselam’dan ve onun yüksek ilminden daha fazla istifade etmek adına burada kalabiliyorlardı. Abdullah b. Ömer buna örnek gösterilebilir.

– Arap kabilelerinden Müslüman olup Medine’ye hicret edenler de burada kalıyorlar ve İslam’daki hükümleri tahsil ettikten sonra tekrardan kabilelerine dönüyorlardı.

– Dışarıdan gelen heyet ve elçilerde burada misafir ediliyorlardı.

– Yani Suffe aynı zamanda bir misafirhane gibi de kullanılmaktaydı.

Suffe’nin kadınlar bölümü de vardı. Buraya “Suffetu’n- Nisa = Kadınlar Sofası”deniyordu.

Suffe’den Ayrılma Şartları:

– Ölümle ayrılış.

– Medine’deki geçici ikametin bitmesiyle (Arap kabilelerinden Medine’ye gelenler ve heyetlerin durumu böyleydi).

– Evlenenler oradan ayrılmaktaydı. Muhammed Aleyhisselam orada kalan bekârların evlenmesine yardımcı oluyordu.

Suffe’nin Kaldırılma Meselesi;

Muhammed Aleyhisselam döneminden sonra Suffe’nin orada ne şekilde devam edip etmediği açık ve kesin bilinmemektedir. Günümüz tahminlerinde, Hz. Ömer (Radiyallahü Anh) zamanında yapılan fetihler ile Müslüman toplumu zenginleşti ve kendilerine beyt-ül maldan maaş bağlandı. Böylelikle Suffe’ye ihtiyaç kalmamıştır diye tahmin edilmektedir.

Benzer Konular: