Umre Programları

Umre: İslam âleminde kutsal mekânların ziyaret edilmesidir ve tüm Müslümanların önem verdiği bir ibadet şeklidir.

Suudi Arabistan umre mevzuatına göre, umre mevsimi her yıl kameri aylardan 01 safer’de başlamaktadır. Vize ile ilgili sistemlerin açılması, gerekli bir takım hazırlıkların tamamlanabilmesi bakımından, bu tarih her yıl biraz ileriye sarkmaktadır.

Diyanet işleri başkanlığı da 2015-2016 yılı umre turlarının Aralık 2015 tarihinden sonra başlatılabileceği göz önüne alınarak, gerekli duyuru, hazırlık ve ön kayıtların bu doğrultu da yapılması gerekecektir. Bu çerçevede hazırlanacak tüm turlarda: hem süre, hem ücret ve hem de takvim itibariyle en uygun programların hazırlanmasına gayret edilecektir. Hac organizasyonunda olduğu gibi umrede de yurtiçi ve yurt dışında irşat, eğitim ve bilgilendirme seminerleri, uğurlama, karşılama, Mekke ve Medine de hizmet verecek görevli istihdamı, sağlık ve irşat gibi hizmeti gibi alanlarda gerekli önlemler alınacaktır.

Umreye  gitmek isteyen vatandaşlarımız, her yıl ilan edilen umre konaklama türlerinden tercih ettiği türe göre ”banka kodu” ile Türkiye Diyanet Vakfı, hac ve umre muhasebe müdürlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına(t.c vakıflar bankası, t.c. ziraat bankası, ziraat katılım bankası, t.halk bankası, Akbank a.ş,al baraka Türk, Türkiye katılım bankası a.ş,Kuveyt Türk katılım bankası a.ş. ve Türkiye finans katılım bankası) ücreti yatırdıktan sonra kendisine en yakın il veya ilçe müftülüğünde ya da elektronik ortamda www2.diyanet.gov. adresinde umre bilgi giriş programından yapabileceklerdir.

Müracaatlarını yaptıktan sonra, müftülüklerden alacakları umre kayıt formunu iki nüsha halinde doldurarak, aşağıdaki belgeler ile bir nüshasını ilgili müftülüğe teslim edeceklerdir.

1.Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az bir yıl olan çipli pasaport.

2.Ücretin yatırıldığına dair banka dekontu.

3.45 yaşından küçük olup eşleriyle birlikte bayanlardan evlilik cüzdanı fotokopisi.

4.45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkeklerden birinci derece erkek akrabasıyla gidecek olanlardan refakat belgesi(vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı) birinci derecede akrabası olmayanların ise, örneğini müftülükten temin edecekleri noterden alınacak muvakatname ve taahhütname.(bu belge Suudi Arabistan büyük elçiliğinden-konsolosluğundan vize almak için gereklidir.)

Benzer Konular: