Umre Nerede Yapılır?

Umre yapmak isteyenler, gereken hazırlıkları yaparlar ve iki rekât namaz kıldıktan sonra ”Allah’ım” senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.” diye niyet edip telbiye getirerek ihrama girerler. Bu şekilde ihrama girdikten sonra Kâbe’yi usulüne göre tavaf ederler. Safa ile Merve arasında say yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Böylece umre tamamlanmış olur. Umre için belirli bir zaman olmayıp, senenin her mevsiminde yapılabilir.

İHRAM NEDİR?

İhram, umreye niyet eden kişinin, normal zamanlarda işlenmesi mubah olan bazı fiil ve davranışları, belirli bir süre zarfında kendisine yasaklamasıdır. Buna ihrama girme denir. İhrama niyet ve telbiye ile girilir. Niyet ile telbiye ihramın rükünleridir. Bunlar olmazsa ihrama girme gerçekleşmez.

NİYET

Niyet, yapılacak olan haccın şeklini kalp ile belirlemektir. Ayrıca lisan en söylenmesi de müstehaptır. “Allah’ım” umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.”

TELBİYE

“Lebbeyk allahümme lebbeyk,lebbeyke la şerike leke lebbeyk,innel hamde ve’n-nimete leke ve’l mülk la şerike lek”

“ Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir. Mülkte senin… Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Böylece niyet edilip telbiye söylenince ihrama girilmiş olur.

TAVAF

Tavaf, hacer-ül esved köşesinden veya hizasından başlayıp, tavaf niyetiyle Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmek demektir. Her bir dönüşe şavt denir. Yedi şavt bir tavaf olur.

Hacer-ül esved hizasına gelmeden:

“Allah’ım”!senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle” diye niyet edilir.

Niyet etikten sonra Kâbe sola alınarak tavafa başlanır. Tavaf hatimin dışından yapılır. İlk üç şavtta erkekler remel yaparlar. Tavaf esnasında dua edilir. Tekbir, tehlil ve salâvat getirilir.

Hacer-ül esved köşesine ya da hizasına varılınca ilk şavt tamamlanmış olur. Durmadan ikinci şavt’a devam edilir. Diğer şavtlarda aynı şekilde yapılır. Yedinci şavtın sonunda hacer-ül esved tekrar istilam edilerek tavaf bitirilir. Sonra harem-i şerifin uygun bir yerinde iki rekât tavaf namazı kılınır. Tavaf namazını kerahet vakti değilse hemen kılınması daha uygun olur.

Tavaf namazından sonra dua edilir ve zemzem içilir. Sonra say yapmak için safa tepesine gidilir.

SA’Y NEDİR?

Sa’y: koşmak, hızlı yürümek demektir. Hac ve umrede safa tepesinden başlayarak Merve’ye dört gidiş ve üç dönüş olmak üzere bu iki tepe arasında gidip gelmeye denir

Safa tepesinden çıkılır, Merve’ye varınca ilk şavt yapılmış olur. Sonra Merve’den Safa’ya doğru yürünür. safaya varınca ikinci şavt tamamlanmış olur. Diğer şavtlarda aynı şekilde yapılır. Yedinci şavt tamamlandıktan sonra Merve’den Kabe’ye karşı dönülerek dua edilir.

Bundan sonra tıraş olup ihramdan çıkılır.

Benzer Konular: