UMRE NEDİR DİYANET

UMRE NEDİR DİYANET

UMRE NEDİR DİYANET

Sözlükte; ziyaret etmek, uzun ömürlü olmak, evi mamur etmek, bir yerde ikamet etmek, korumak, malı çok olmak ve Allah’a kulluk etmek anlamlarına gelir

Umre; belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girip, Kâbe’yi tavaf edip, Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra, tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir.

Hac ibadetinden farkı, bir zamanla sınırlı olmaması, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve şeytan taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Bu bakımdan hacca, “hacc-ı ekber” (büyük hac), umreye de “hacc-ı asgar” (küçük hac” denir.

Umrenin iki farzı vardır. İhram ve tavaftır. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Vacipler ise sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

UMRENİN HÜKMÜ

Müslüman’ın ömründe bir defa umre yapması Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnet, Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre ise farzdır.

Umrenin hükmü konusundaki ihtilaf; “Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın.” (Bakara,2/196) anlamındaki ayete getirilen farklı yorumlar ile bu konudaki yorumlardan kaynaklanmaktadır.

UMRE ZAMANI

Haccın ancak hac aylarında yapılabilmesine karşılık umre için belirlenmiş her hangi bir zaman yoktur. Arife ve kurban bayram günleri dışında her zaman umre yapılabilir. Arife günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar olan süre içinde umre yapmak mekruhtur.

Umrenin Ramazan ayında yapılması daha faziletlidir.

“Ramazan ayında yapılan umre, hacca denktir.” (Tirmizi, Hac, 90, 276)

UMRENİN FARZI

Umrenin ihrama girmek ve tavaf yapmak üzere iki farzı vardır. İhram şart, tavaf yapmak ise rükündür. Sa’y yapmak ve tıraş olmak ise, umrenin vacipleridir.

İHRAM NİYETİ

İhram namazını kılan Müslüman kişi,”Allah’ım, ben umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır, benden kabul eyle” diyerek niyet eder.

Niyet ettikten sonra;

“Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke La şerike Leke Lebbeyk, İnnel Hamde Ven Nimete Leke Vel Mülk. La şerike Lek” diye telbiye getirilir.

Telbiyenin anlamı şöyledir;

“Buyur Allah’ım buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Şüphesiz hamd ve nimet sana aittir. Mülkün sahibi sensin. Senin hiçbir ortağın yoktur.

Benzer Konular: