Umre Medine Ziyaret Yerleri

Umre için yapılacak bu kutsal ziyarette Medine’de yer alan ziyaret yerleri de oldukça önemli bir yer tutmaktadır. İşte ziyaret edilecek umre medine ziyaret yerleri listesi:

  • Mescid-i Nebevi: Hz.Muhammed (s.a.s) tarafından yaptırılıp kendisinin namaz kıldırdığı, halifeler ve sonrasında Osmanlı padişahları tarafından da genişletilerek zamanımıza kadar gelmiş mescittir.
  • Ravza-i Mutahhara: Mescid-i nebi içerisinde yer alan Hz.Muhammed’in kabri şerifi ile mescidin o zamanki minberi arasında bulunan yerdir. Ravza-i Mutahhara’nın uzunluğu ortalama 22 metre ve genişliği 15 metre boyutlarındadır.
  • Cennet-ül Baki: Medine-i Münevvere’nin mezarlığına verilen isimdir. Bu kabristanda Hz.Abbas, Hz.Hasan, Hz.Osman, Hz.Safiye gibi birçok sahabe ve zatlar bulunmaktadır.
  • Kuba Mescidi: Hz.Muhammed’in hicreti esnasında Medine’ye 5 km. uzaklıkta bulunan Kuba’da 14 gün kadar kalmıştı. Bu sürede bir mescid inşa etti ve orada namaz kıldı. İslam aleminde cemaatle namaz kılınmak amac ile yapılan ilk mescid burasıdır.
  • Mescid-i Ömer: Gamame mescidinin 105 adım sol kısmında, Mescid-i Nebi’den ise 530 adım uzaklıktadır. Hz. Ömer’in evi ve aynı zamanda devlet işlerini yönettiği mescittir.
  • Mescid-i Ebubekir: Gamame mescidinin 20 adım sağında, Mescid-i Nebi’den 445 adım uzaklıkta bulunmaktadır. Giriş kapısında Osmanlı tuğrası bulunur.
  • Mescid-i Ali: Hz. Muhammed (s.a.s)’in bayram namazlarını kıldırdığı mescitlerden birisidir.
  • Mescid-i Kıbleteyn: İslam’ın ilk yıllarında kılınan namazlar Mescid-i Aksaya doğru yapılmaktaydı. Hz. Muhammed, kıble’nin kabe olmasını yani namaz kılarken kabe’ye doğru dönülerek namaz kılınmasını çok istiyordu ve bu konuda Allah’tan gelecek emri beklemekteydi. Hicretten 18 ay sonra Şaban ayında Berat Kandili’nde Hz. Peygamber öğle ya da ikindi namazının farzını kıldırırken, ikinci rekatın sonunda şu ayet-i kerime inmiştir: “Seni elbette, hoşlanacağın kıbleye döndüreceğiz. O halde hemen Mescid-i Haram’a (Kabe’ye) doğru dön. Ey müminler siz de nerede olursanız olun namazda oraya doğru dönün.”
  • Cuma Mescidi: Hz. Muhammed’in ilk cuma namazını kıldığı ve ilk hutbe verdiği yerdir. Bugün bu yerde Mescid-i Cuma adında büyük bir cami yer almaktadır.
  • Gamame Mescidi: Medine’de Rasulullah’ın yağmur isteme (istiska) için namaz kıldığı ve namazın bitmesiyle yağmur yağmaya başladığı bu bölgede sonra yaptırılan mescittir. Bu mescide Gamame mescidi adı verilmiştir.

Benzer Konular: