UMRE İBADETİ NEDİR

UMRE İBADETİ NEDİR

UMRE İBADETİ NEDİR

Umre ibadeti, hac zamanı olan beş günün haricinde, yılın her günü, ihrama girerek, tavaf ve sa’y yapmak ile tıraş olarak ihramdan çıkmaktır. Umrenin iki tane farzı vardır. 1.İhrama girmek ve 2.ise tavaf yapmaktır. İhram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. Sa’y ve tıraş olmak vaciptir.

Ömürde bir defa umre ibadeti yapmak, Hanefi ve Maliki mezhebine göre müekked sünnet, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise farzdır.

İHRAMA GİRME YERLERİ

Mekke’ye Mikat sınırları dışından gelenler yolları üzerindeki Mikat’lardan birinde ihrama girerler. Mekke’de bulunanlar, Harem bölgesi dışına çıkarak ihrama girerler.

UMRE İBADETİ NASIL YAPILIR

1-mikat sınırlarının birinde ihrama girilir ve umre için niyet edilir.

2-Telbiye, tekbir, tehlil, salavat-ı şerife okuyarak Harem-i şerife girilir. Niyet ederek, umre tavafı yapılır. Tavaf esnasında iztiba ve ilk üç şavtta remel yapılır.

3-Tavaf namazından sonra, Safa ile Merve tepeleri arasında Safa tepesinden başlayarak umre için sa’y yapılır.

4-Tıraş olarak ihramdan çıkılır. Bu şekilde umre tamamlanmış olur. Umre ibadetinde Arafat, Mina, Müzdelife’deki menasik, kudüm ve veda tavafı yoktur.

UMRE İBADETİ İÇİN İHRAM NİYETİ

İhram namazını kılan Müslüman “ Allah’ım ben umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır, benden kabul eyle” diyerek niyet eder.

Niyet ettikten sonra” Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke La şerike Leke lebbeyk, İnnel Hamde Ven Nimete. Leke. Vel Mülk. La şerike Lek” diyerek telbiye getirir.

Anlamı şöyledir.”Buyur Allah’ım buyur. Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Şüphesiz hamd ve nimet sana aittir. Mülkün sahibi sensin. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

İHRAMDAN ÇIKILMASI

Umre ibadetinde sa’y tamamlandıktan sonra tıraş olunarak ya da saçlar kısaltılarak ihramdan çıkılır. İhramdan çıkarken Hanefi mezhebine göre, başın en az dörtte birini tıraş etmek ya da kısaltmak gerekir. Kadınlar ise ihramdan çıkarken, başlarının dörtte birindeki saçlarının tamamının uçlarından en az bir parmak boğumu kadar kısaltmalıdır. Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre başın tamamını tıraş etmek ya da kısaltmak gerekir. Şafii mezhebinde ise en az üç kıl kesmek yeterli görülür.

Benzer Konular: