UMRE FARZLARI

UMRE FARZLARI

UMRE FARZLARI

UMRE

Umre, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmelerine umre denilir. Ziyaret biçimi hac ziyaretine benzer. Ancak hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Umre, belirli bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olarak ihramdan çıkmaktan ibarettir.

Umre, ihrama girerek, tavaf ve sa’y yaptıktan sonra tıraş olarak ihramdan çıkmaktan ibaret olan bir ibadettir. Hanefi ve Maliki mezhebine göre, Müslüman’ın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre ise farzdır.

UMRENİN FARZLARI

Umrenin farzları Hanefi mezhebine göre, ihram ve tavaf olmak üzere ikidir. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Şafii ve Hanbelî’lere göre bu dört nüsük yani ihram, tavaf, sa’y ve tıraş olmak birer rükündür. Maliki mezhebinde ise, ilk üçü rükün, tıraş olmak ise vaciptir.

UMRENİN ZAMANI

Umre için belirli bir zaman yoktur. Yılın her zamanında yapmak mümkündür. Ramazan ayında yapılması daha faziletli olarak kabul edilir. Sadece, Hanefi mezhebinde “teşrik günleri” denilen yılın beş günü yani, kurban bayramının arife ve bayramın 4 günü umre yapmak tahrimen mekruhtur. Diğer üç mezhepte, hac yapmayan kişilerin teşrik günleri dâhil her zaman umre yapmaları kerahetsiz caiz görülmüştür. Hac yapanlar ise, Malikilere göre bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar, Şafiiler ise veda tavafı dışında haccın bütün menasiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.

UMRENİN YAPILIŞI

Müslümanlar bulundukları yere göre mikat sınırında ya da Harem bölgesi dışında usulüne uygun olarak ihrama girerler. Harem-i şerif’e gelince:”Allah’ım, senin rızanı kazanmak için umre tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolay eyle ve kabul buyur!”şeklinde niyet ederek umre tavafı yapılır. Umre tavafından sonra iki rekât namaz kılınır. Tavaf namazı kıldıktan sonra,”Allah’ım senin rızanı kazanmak için umre sa’y yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve onu benden kabul eyle!” diyerek niyet edilir ve Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapılır. Sa’y tamamlanınca uygun bir şekilde tıraş olunur, ihramdan çıkılır ve umre tamamlanmış olur.

Benzer Konular: