umre cezaları

Umre Cezaları

Hac için ihrama girdikten sonra, Arafat Vakfesi yapılmadan önce cinsel ilişki de bulunmak haccın bozulmasına yol açar. Bu durumda olan hacı, haccı yarım bırakmaz, haccını tamamlar. Bunun yerine gelecek yıllarda bu haccı kaza eder ve işlemiş olduğu bu fiilden dolayı bir koyun ya da keçi kurban etmesi gerekir.

Umre için ihrama girdikten sonra, umre tavafını yapılmadan önce cinsel ilişki de bulunan kişinin de aynı şekilde umresi bozulur. Bu duruma sebep olan kişi umreyi tamamlar, daha sonra bu umreyi kaza etmesi gerekir ve işlemiş olduğu bu fiilden dolayı ceza olarak yine bir koyun ya da keçi kesmesi gerekir.

DEVE YA DA SIĞIR KESMEYE SEBEP OLAN KUSUR

Arafat Vakfesini yaptıktan sonra, daha henüz tıraş olup ihramdan çıkılmadan önce cinsel ilişki de bulunan kişinin, ceza olarak bir deve ya da sığır kesmesi gerekli olur.

KOYUN YA DA KEÇİ KESMEYE SEBEP OLAN KUSUR

İhramlı vaziyette bulunan kişi, henüz tıraş olup ziyaret tavafını yapmadan önce cinsel ilişki de bulunamaz. Eşini şehvetle öpemez, cinsel ilişkiye yol açacak hareketlerde bulunamaz. Saç, sakal veya başka yerlerini tıraş edemez. Bütün tırnaklarını veya bazı tırnaklarını keserse, elbise olarak giyilen giysileri on iki saat veya daha fazla süre giyinirse, başını ve yüzünü örterse, ayakkabı giyerse, vücuduna ya da vücudunun herhangi bir kısmına koku sürerse, saç ya da sakalını boyarsa ceza olarak bir koyun ya da keçi kesmesi gerekli olur.

FITIR SADAKASI VERMEYE SEBEP OLAN KUSUR

İhramlı olan kişi, on iki saatten daha az bir süre de giysi ve ayakkabı giyemez. Başını örtemez, saç ve sakalını kesemez. Bir el ya da ayağın tırnağını kesemez. Tıraş olamaz. Bu fiilleri işlerse, ceza olarak fıtır sadakası kadar sadaka vermesi gerekir.

BEDEL ÖDEMEYE SEBEP OLAN KUSUR

İhramlı olan kişi, karada yaşayan av hayvanlarını avlayamaz ve onlara zarar verecek davranış da bulunamaz. Avlananlara yardım edemez. Şayet bu fiilleri işlerse ceza olarak av hayvanının değeri kadar bedel ödemesi gerekli olur.

Hastalık ve benzeri sebeplerle elde olmayan sebeplerle ihram yasaklarına uyulmazsa, kişi ceza konusunda muhayyerdir. Bu durumda olan kişiler, istediği yer ve zamanda üç gün oruç tutarlar. İsterlerse altı yoksula sadaka verirler. Ya da Harem bölgesinde bir koyun keserler.

Benzer Konular: