umre çeşitleri

Umre Çeşitleri

Umre, hac gibi; vacip, müstehap, müfrede ve temettü olabilir.

Hac şartlarına sahip olan kişilere umre yapmaları vacip olur. Hac vazifesi gibi bir an önce yerine getirilmesi gereken vaciplerdendir. O halde bir kişi hac için mustati olmasa da umre için mustati olmuşsa, umreyi yerine getirmesi vaciptir. Zahiren vazifesi temettü haccı olup da sadece umreye mustati olan bir kişiye müfrede umreyi yapmak vacip değildir.

Bu durumda, mustati olan biri hac döneminden önce ölürse, ölen kişinin adına müfrede umre yapılması için malından ecir tutulması vacip değildir. Aynı şekilde hac için ecir olan birinin niyabet haccını yerine getirmesi yerine getirdikten sonra umre haccı yapması, o esnada umre yapma imkânı olsa bile vacip değildir. Tabi ki en iyisi zikredilen yerlerde ihtiyata riayet edilmesidir. Ancak temettü haccını yerine getiren bir kişinin müfrede umre yapması vacip olmaz.

Yılın her döneminde umre yapmak müstehaptır. İki umre arasında 30 gün beklemeye de gerek olmaz. Umrenin birini ayın başında, diğerini de ayın sonunda yapmak mümkündür.

Umrenin her ikisi de aynı şahıs için olursa, ister kendisi yapacak olsun isterse başkası olsun bir ay içinde iki umre yapılmaz. Bir umre kendi için, bir umre de başkası için olursa bir ayda iki umre yapılması caiz olur. İki ayrı kişi için de aynı anda umre yapılabilir. Müfrede umresi ile temettü umresi arasında zikredilen aralığın gerekliliği sakıncalıdır.

Zilhicce ayında temettü umresi yapan bir kişi, müfrede umresi yapmak istiyorsa müfrede umreyi muharrem ayına kadar beklemesi en iyisidir. Müfrede umreyi şevval ayında yapan bir kişi temettü umresi de yapmak isterse, aynı esnada temettü umresi yapmaması daha uygun olur. Ancak temettü umresi ile hac arasında müfrede umre yapmak zahiren temettü umresini bozar ve yenilenmesi gerekir. Mekke’de tevriye gününe kadar hac yapmak için kalırsa daha önce yaptığı müfrede umre, temettü umresi sayılır. Ondan sonra temettü haccı yerine getirilir.

Müfrede umre ile temettü umrenin amelleri birdir. Müfrede umresinde nisa tavafı vaciptir, Temettü umresinde ise vacip değildir.

Benzer Konular: