Umre Anlamı

Umre: Hac zamanı olan beş günden, arefe ve kurban bayramının dört gününden başka, senenin her günü ihramlı olarak, kabe’yi ziyaret etmek, Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapmaktır.

Umre yapana: Mutemir adı verilir.

Umre ibadettir. Hacc-ı asgar(küçük hac) da denir. Umre için Kabe-i muazzama yedi defa tavaf edilir, her defasında hacer-i esved selamlanır. Daha sonra sa’y yapılır. sa’y dan sonra saç tıraşı olunur ve umre tamamlanmış olur. Ömür de bir defa umre yapmak sünnettir.

Umre yapmak isteyen kişi, mikatta veya mikat’tan önce ihrama girer. Ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi zilhicce ayında olması gerekli değildir. Yılda beş gün dışında her zaman umre yapılabilir.

Umrenin iki adet farzı vardır.

1-İhram

2-Tavaf

Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür.

Umrenin vacipleri ise, sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Umrenin birçok faziletleri vardır. Özellikle ramazan ayında yapılan umre çok sevaptır. Peygamberimiz Hz. Muhammed(sallalahu aleyhi ve sellem) umre hakkında şöyle buyurmuştur.”Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.” ve “Ramazan’da yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.”

Kur’an-ı Kerim’de”haccı ve umre’yi Allah için tam yapın.”ayeti mevcuttur.

Umre yapmak isteyen kişi: ihrama girmek istediği zaman, saçlarını kısaltır veya keser, tırnaklarını keser, bütün vücudunun temizliğini yapar, koltuk altı ve kasık altı kıllarını temizler, mümkün ise gusül abdesti alır. Mümkün değil ise, normal abdestini alır. gusül abdesti temizlik amaçlı olduğu için, özel durumda olan bayanlarının da gusül abdesti almaları tavsiye edilir. Kerahet vakti değilse iki rekat namaz kılınır. Kılınacak olan bu namazın ilk rekâtında, Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtında ise Fatiha suresi ile ihlâs suresi okunur. Namazdan sonra umreye niyet edilir:

“Allahümme inni uriydu el-umre feyesserhali vetegabbeleha mini,neveytuel-umre ve ahramtu bihellahu Teala fein habeseni habis femahalli haysu habesteni”

“Allah’ım! Senin rızanı kazanmak için umre yapmak istiyorum. Onun ifasını bana kolaylaştır ve kabul et. Allah’ım senin rızan için umre yapmaya niyet ettim ve ihrama girdim. Eğer beni bir şey engeller ise, ihramdan çıkacağım yer, beni umre yapmaktan aciz kılacağın yerdir.”

Sonra telbiye getirilir. Harem-i şerife gidilir. Harem-i şerife gelince:

“Allah’ım senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Onu bana kolay eyle ve kabul buyur!” diye niyet edilerek umre tavafı yapılır. Tavaf namazı kıldıktan sonra “Allah’ım senin rızanı kazanmak için umrenin sa’y ının yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve benden kabul eyle!” diye niyet edilerek safa ile Merve arasında umrenin sa’yı yapılır. sa’y tamamlandıktan sonra uygun bir yerde saçlar kesilir. Böylece umre tamamlanmış olur ve ihramdan çıkılır.

Benzer Konular: