Umre Hakkında Hadisler

UMRE HAKKINDA HADİSLER

  • İbn-i Abbas’tan (r.a) rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: “Resulullah (s.a.v) bize hitap ederek şöyle buyurdu: Ey insanlar! Hac size farz kılındı. Bunun üzerine el-Akra b.Habis ayağa kalkarak,- Ey Allah’ın elçisi! Hac her yıl mı bize farzdır diye sordu. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v) Yok, hayır, bir defadır. Kim daha fazla yapacak olursa, o nafiledir.” (Müslim; “Hac, 412; Tirmizi, “Hac, 5, Tefsir-i Süre (5), 15. Nesai, “Menasik; “ 1. İbn-i Mace; “Menasik”, 2; Darimi; “Menasik” 4; Ahmed b. Hanbel, I, 255, 292, 301, 321, 325, II-508.)
  • İbni Ömer (r.a)’den rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “İslam dini beş esas üzerine kurulmuştur. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmaktır.” (Buhari, İman,1, 2; Tefsiru süre (2), 30; Müslim, İman, 19-22, Ayrıca bk. Tirmizi, İman 3; Nesai, iman 13)
  • Ebu Hüreyre (r.a) dedi ki, ben Resulullah (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu işittim:”Kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak evine döner.” (Buhari, Hac, 4, Muhsar, 10)
  • Ebu Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara kefarettir. Mebrur haccın karşılığı ise, ancak cennettir.” (Buhari,“Umre”,1, Müslim,“Hac”, 437, Ayrıca bk. Tirmizi, “Hac”, 88; Nesai, “Menasik”, 3, 5, 77; İbniMace,”Menasik”, 3.)
  • Ebu Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: “Peygamber (s.a.v)’e; Amellerin hangisi daha faziletlidir? Diye sorulunca o şöyle buyurmuştur; Allah’a ve Resulüne iman etmektir, sonra hangisidir? Diye sorulunca, şöyle buyurmuştur; Allah yolunda cihattır. Sonra diye sorulunca, şöyle buyurmuştur; “Kabul olunmuş hacdır.” (Buhari; “Hac”, 4;” İman”, 18; Müslim, “İman, 135)
  • Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor; Allah’ın Elçisi bize konuşma yaptı ve “Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Haccediniz” buyurdu. Bir sahabi, “Ey Allah’ın Elçisi! Her yıl mı?” diye sordu. Peygamberimiz, sukut etti cevap vermedi. Sahabi sorusunu üç defa tekrarladı, bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v) “Eğer ‘evet’ deseydim her yıl hac yapmak farz olurdu, bana gücünüz yetmezdi” cevabını verdi.(Müslim,”Hac” 412, bk.İbn Mace, “Menasik”,2)