Mescid-i Haram Nedir ?

Mescid-i Haram ( Hürmetli Mescit ), Mekke’de Kâbe’nin bulunduğu alandaki camii’nin adıdır.

İnsanların, saygı ve hürmet göstermesi için bu adı almıştır. Kendisini diğer mescitler’den ayıran özelliği ise, yeryüzüden yapılmış olan ilk mescit ve Müslümanların kıblesidir. Bir diğer adıda Harem-i Şerif’dir.Açık bir alan üzerinde bulunan Mescid-i Haram, Makam-ı İbrahim ve zemzem kuyusu bu mescidin birer parçasıdır.

Mescid-i Haram mescitinde 4 duvar vardır. 4 duvarında toplamda 19 kapı, çevresinde 92 kubbe ve 7 minare vardır. Günümüze kadar Mescid-i Haram üzerinde, restorasyonlar, düzenlemeler yapılmıştır.
Benu Şeybe kapısının kemeri ile Mescid-i Haram arasında küçük kubbeli bir yapı vardır. Kâbe yapılırken Hazreti İbrahim Aleyhisselam’ın iskele olarak kullandığı taş buradadır. Taş üzerine çıkan Hazreti İbrahim Aleyhisselam’ın ayak izleri görülmektedir.

Mescid-i Haram’ın ortasında bulunan Kâbe’nin doğu köşesine işaret taşı olarak farklı renk ve özelliğe sahip olan “Kara Taş” anlamına gelen Hacer-ül Esved yerleştirilmiş ve gümüş bir çerçeveyle çevrilmiştir. Bu taşın Hazreti İbrahim Aleyhisselam’dan günümüze kadar gelen bir hatıra olduğu kabul edilir. Bu nedenle de tüm Müslümanlar için çok değerlidir.

Hacer-ül Esved hakkında detaylı bilgiyi bu adresten inceleyebilir, Hacer-ül Esved taşının ne olduğunu ve Müslümanlar için arz ettiği önemi öğrenebilirsiniz.

Mescid-i Haram bazı Kur’an ayetlerinde de geçmektedir;

Bazı Kur’an ayetlerinde, müşriklerin, halkın Mescid-i Harama girmesini engellemelerinin büyük günah olduğu belirtilir: “Allah yolundan alıkoymak, O’nu inkâr etmek, insanları Mescid-i Haram’dan menetmek ve oranın halkını yerinden çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır” (Bakara, 2/217)

“… Sizi, Mescid-i Haram’dan menettiği için bir kavme olan kininiz, sakın sizi, onlara karşı tecavüze sevketmesin” (Mâide, 5/2).

İslâm’ın ilk yıllarında ibadetlerde kıble Kudüs’teki Mescid-i Aksâ iken, Hicretten sonra onaltıncı ayda, kıble Mekke’de bulunan Mescid-i Haram’a çevrilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de bu değişiklik şöyle açıklanır;

“Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette, Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir” (Bakara, 2/149, kış. 2/150)

“Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni, sevdiğin kıbleye mutlaka çevireceğiz. Hemen yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey müminler. Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin” (Bakara, 2/144).

Bir makalede siz değerli okuyucularımızı Mescid-i Haram konusunda bilgi sahibi yapmaya çalıştık. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere Allah’a emanet olun..