Hacerül Esved Taşı Nedir?

Hacer-ül Esved, cennetten indirilmiş bir taştır. Adem Aleyhisselam’ın cennetten ayrılıp yeryüzüne indirilmesinde sonra ziyaret ettiği ilk yer Kabe’dir. Rivayete göre Adem Aleyhisselam cennetten dünyaya indirilince,meleklerin seslerini ve tespihlerini işitemez oldu.bu durumdan rahatsız oldu ve Allah’ü Teala’ya yalvardı. Allah’ü Teala melekler vasıtasıyla bir beyt gönderdi. Bu beyt cennet yakutlarından bir yakut olup, parıl parıl parlıyordu. bu beyt’in biri doğu, biri batı olmak üzere iki kapısı vardı.üzerinde cennetten kandiller vardı. O hane bugün Kâbe’nin bulunduğu yere indirilmiştir. Allah’ü Teala ’ey adem, senin için bir hane(ev) gönderdim. Arşım etrafında tavaf ettiğin gibi bunun etrafında da tavaf et. arş etrafında namaz kıldığın gibi, bunun etrafında’da namaz kıl. Buyurdular. hacer-ül esved’i bu beytle birlikte gönderdi.

Hacer-ül esved yeryüzüne indirildiğinde beyaz bir taşdı. Cahiliye döneminde bazı günahkar kişiler ve hayızlı kadınların dokunmalarıyla siyah oldu. Ve bundan dolayı ismine hacer-ül esved (siyah taş) dendi.

Tufan olduğu zaman Allah’ü Teâlâ Cebrail aleyhisslema hacer-ül esved taşını ebu kubeys dağında saklamasını ve tufandan korumasını emretti.

İbrahim Aleyhisselam’a kabe yapımı emri gelince, oğlu İsmail aleyhisselam ile beraber çeşitli dağlardan taş getirdiler. ve kabeyi yaptılar bu arada  ebu kubeys dağındaki hacer-ül esved taşını İbrahim aleyhisselam alarak yerine koydu.

Asırlardan beri Müslümanlar her türlü hürmet ve ihtimamı göstererek onun korunmasını sağlamışlardır. islamiyet önceside Arap kabileleri, ona ihtimam gösterip, korumasını kendileri için bir şeref sayıyorlardı.

Kabe’nin  bir tamiratı esnasında ,sıra hacer-ül esved taşını yerleştirmeye gelince  kabileler arasında anlaşmazlık çıktı.nerdeyse harp olacaktı.içlerinden yaşlı biri:aramızdaki bu ihtilafı çözmek için, birini hakem yapalım.,onun söylediğine uyalım. Dedi. buraya ilk gelen kişi hakem olsun diye anlaştılar. biraz sonra peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam geldi. hepsi buna çok sevindi.çünkü o kavmi arasında ‘Muhammed-ül-emin olarak bilinirdi.hiç kimseye haksızlık yapmayan güvenilen bir insandı.meseleyi ona izah ettiler. Arkasındaki mübarek paltoyu çıkardı. hacer-ül evsedi üzerine koydu. her kavmin ileri gelenlerinden bir tanesi paltonun uçlarından tuttular. Duvarın üzerine koydular. Sonra mübarek eli ile yerine yerleştirdi. bu şekilde çıkabilecek büyük bir kavgayı engellemiş oldu. bu olaya tarihte ‘peygamberimizin Kabe hakemliği’ olayı denir.

Hz. Ömer bir gün hacer-ül esved’e yaklaşarak “hakikaten bilirim ki, sen bir taşsın. ne zararın, ne iyiliğin vardır. Allah’ın resulünün sana yüz sürdüğünü görmeseydim, ben de sana yüz sürmezdim” buyurdu.