Haccın Çeşitleri Nelerdir?

HAC: Lügat’te: saygıdeğer makamları ve diğer yerleri ziyaret kastında bulunmaktır.

Din’i deyimde ise: Arafat’ta özel vaktinde bir miktar durmak ve ondan sonra Kâbe-i muazzama’yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret etmek, aynı zaman da İslam’ın şartlarından birini teşkil eden bir ibadeti yapmaktır.

Hac yapan kişiye hacı denir.

Üç çeşit hac vardır:

  1. İfrad haccı
  2. Temettu haccı
  3. Kıran haccı

İFRAD HACCI

İfrad haccı, aynı yılın hac mevsimi içinde umre yapmaksızın,eda edilen hacdır. İfrad haccı yapmak isteyen kişi, hac mevsimi içinde Mekke’de ikamet ediyorsa,bulunduğu yerde, mikat dışından geliyor ise mikatda, sadece hacca niyet ederek ihrama girer. Mekke’ye ulaştığında kudüm tavafını yapar. İhramdan çıkmaz. Arafat ve müzdelife vakfelerini yapar, bayram günü, akabe cemresine taş atar, sonra traş olup ihramdan çıkar. Daha sonra da ziyaret tavafı ve sa’y yapar,cemreleri taşlar. İfrad haccı yapan kişinin kurban kesmesi gerekli değildir.

TEMETTU HACCI

Temettu Haccı: Aynı yılın hac mevsiminde önce umre yapılır, ihramdan çıkınca da, sonra yeniden hac için ihrama girerek yapılan hacdır. Temettu haccı yapmak isteyen kişi, mikatta ya da, daha önce umre için niyet ederek ihrama girer. Mekke’ye varıldığı zaman Kâbe’yi yedi şavt olmak üzere tavaf eder. Tavaf namazını kılar. Safa ile Merve tepeleri arasında dört defa gidilir ve üç defa gelinerek yedi defa sa’y yapılmış olur. Sonra traş olunur ve ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur. Arefe’den bir gün önce hac için ihrama girer. Haccını eda eder ve sonra ihramdan çıkar. Temettü haccı yapanların şükür kurbanı kesmesi vaciptir.

KIRAN HACCI

Kıran Haccı: Aynı yılın hac mevsiminde umre ve haccın ikisine birden niyet edilerek ihrama girilip tek ihramla yapılan hacdır. Kıran haccı yapmak isteyen kişi, mikata varınca yada, daha önce, umre ve haccın her ikisine birden niyet ederek ihrama girer. Umreyi yaptıktan sonra ihramdan çıkmayıp, aynı ihramla haccı da eda eder. Ondan sonra ihramdan çıkar. Kıran haccını eda edenlerin şükür kurbanı kesmeleri vaciptir.

Peygamber efendimiz (sallalahu aleyhi ve selem) şöyle buyurmuşlardır:

“Kabrimi ziyaret eden kimse için, kıyamet günü şefaatçi olmak, benim üzerime vazifedir.”

“Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak döner.”