Medine’de Görülebilecek Yerler – Kıbleteyn Mescidi

Mescidi-Kibleteyn

Medine merkezine 5km uzaklıkta bulunan bu mescid hem yapısı itibariyle hem de tarihi itibariyle önemlidir.

Kıbleteyn iki kıbleli anlamına gelmektedir. Bu ismin verilmiş olmasının nedeni Müslüman’ların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a dönülmesinin bu camide olmuş olmasıdır.

İslamiyetin ilk yıllarında Mescid-i Aksa Müslümanların kıblesiydi. Müslümanlar namazlarını kılarken yüzlerini Mescid-i Aksa yönüne dönerlerdi. Ancak bilindiğine göre Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kıblenin Kabe olmasını istiyor ve gönlünden geçiriyordu.
Bu durum Bakara suresinin 144. ayetinde şöyle ifade edilir; “Yüzünün semada dolaşıp durduğunu muhakkak görmekteyiz; Seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Haydi! Yüzünü Mescid-i Haram’a çevir” Bu ayet tam da Müslümanlar namaz kılmakta iken nazil olmuştur.

Ayetin nüzulundan sonra Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) henüz namazın ilk iki rekatını kılmış iken namazı bozmadan yönünü Mescid-i Haram’a doğru dönmüş ve sahabe efendilerimiz de safları ile birlikte yönlerini değiştirmişler ve namazın son iki rekatını Kabe’ye doğru kılarak namazı tamamlamışlardır.

Bu mescit öncelikle Halife Ömer bin Hattab tarafından yenilenmiş, daha sonra ise Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1453- 1454 yıllarında yeniden yaptırılmıştır. Umre ziyaretiniz boyunca Osmanlı tarafından yaptırılmış onlarca eser göreceksiniz.

Caminin içerisinde iki tane mihrap bulunmaktadır. Mescid-i Haram tarafında olan ve günümüzde de kullanılan mihrap normal camilerdekinden çok farklı değil iken, ilk kıble olan Mascid-i Aksa yönündeki mihrap erkekler bölümünün giriş kapısının üst kısmında bulunmaktadır.

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in başından geçen her olayda bizler için bir hikmet vardır. Örneğin bu olayda kıble yönünün namaz sırasında değişmesi alimler tarafından müzakere edilmiş ve çeşitli hükümler çıkarılmıştır. Farz olsun, nafile olsun bütün namazlarda kıbleye dönmek namazın şartlarındandır. Cenaze namazında ve Tilavet secdesinde de kıbleye dönmek gerekir.

Gittiğimiz bir yerde kıbleyi tayin etmeye çalışan ancak namaz sırasında kıble yönünü yanlış hesapladığını fark eden bir Müslüman ne yapmalıdır? Yukarıdaki olaya baktığımızda bu tarz bir durum ile karşılaşan birinin namazını bozmasına gerek olmadığını ve kıble yönünün yanlış olduğunu fark ettiği anda namaz içerisinde yönünü değiştirebileceğini anlıyoruz.

 

Benzer Konular: