Kabeyi Tavaf Ederken Okunan Dualar

Hacı adayları tavafa başlarken, Hacer-i Evsed’i soluna alır. Kâbe’ye yönelir ve niyet ederler şu duayı okurlar:

“Bismillahi vallahu ekber. Allahumme iymanen bike ve tasdiykan bikitabike ve itbaen bisünneti nebiyyike sallallahu aleyhi ve sellem.”

“Allahın adıyla ve Allah en büyüktür. Allahım! Sana iman ettim, kitabını tasdik ettim ahdine uydum ve resulün (s.a.v)’ in sünnetine tabi oldum.”

Hacer-i Esved istilam edilir. Eğer fırsat olursa yaklaşılır öpülür, fırsat bulunmazsa sağ el ile dokunmaya çalışılır, dokunma imkânı da bulamazsa, Hacer-i Evsed’in karşısında durarak eli ile bir kere istilam eder,”bismillahi vallahu ekber” der. Ve tavafa başlar.

Tavaf yedi şavttan ibarettir. İlk üç şavtta remel yapılır. Şavtların hepsinde ızdıba yapılır.

Remel: Adımları kısaltmak, omuzları silkmek, çalımlı bir şekilde yürümektir.

Izdıba: Omuza alınan örtüyü sağ koltuk altından geçirip, sol omuz üzerine atmak.

Yapılan bütün tavafların arkasından sa’y yapılır. Kâbe’nin kapısında şu dua okunur:

“Allahümme inne’l-beyte beyteke ve’l-harama haram eke ve’l-emne emnek ve haza makama’l-aiz bike.”

“Allah’ım! Sana ibadet için yönelinen şu Kâbe senin beytindir. Saygı gösterilmesini buyurduğun bu kutsal belde haremindir. Buradaki emniyet güven senin sağladığın emniyettir. Burası cehennem azabından sana sığınanların makamıdır.”

Rüknü ıraki’de şu dua okunur:

“Allahumme inni euzu bike mine’l-şekki ve’ş- şirki ve’ş-şikaki ve’nnifaki vesui’l-ahlaki ve süi’l-manzari fi’l mali ve’l-ehli ve’l-veledi.”

“Allah’ım! Senin varlığın hususunda şüpheye düşmekten, sana ortak koşmaktan, ayrılıktan, ikiyüzlülükten, kötü ahlaktan, fena bir görünüşe düşmekten sana sığınırım. Malıma aileme ve çocuklarıma kötü bir dönüşle dönmekten sana sığınırım.”

Rüknü şami ile rüknü yemani arasında şu dua okunur:

“Allahumme ic’alhu haccen mebrüra ve sa’yen meşkura ve amelen makbüla ve ticaraten len tebur ya aziz ya gafur.”

“Allah’ım! Haccımı makbul haclardan, senin yolundaki gayretlerimi şükre değer gayretlerden, günahlarımı affedilmiş günahlardan, işlerimi kabul gören iyi işlerden eyle. Sen büyüksün, mağfiret sahibisin.

Rüknü yemani ile hacer-i esved arasında şu dua okunur:

“Rabbena Atina fi’d-dünya haseneten ve fi’l ahirati hasane ve gına azabe’n-nar.”

“Ey rabbimiz! Bize dünyada iyilik, ahiret’te de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.”

Tavaf esnasında, dünya ve ahret hayrı için bildiğimiz duaları sık sık okumalıyız. Tavaf bittikten sonra Hacer-i Esvedi selamlarız. Ve Makam-ı İbrahim’de iki rekât namaz kılarız.

Benzer Konular: