Kabe’nin Kaç Kapısı Var?

İbrahim Aleyhisselam, Kâbe’yi inşa ettiğinde yerle aynı seviye de tek bir kapısı vardı. Kureyş, Kâbe’yi yeniden inşa ederken, Ebu Hüzeyfe b. el muğire’nin teklifi ile kapı yerden yüksek bir seviye de yapılmıştır.

Abdullah b. zübeyr in inşasında, Kâbe’de kapı yeniden yer seviyesinde tutulmuş ve buna ilave olarak, Kâbe’nin batı tarafında rükn-i şami ile rükn-i yemani arasında bir başka kapı daha yapılmıştır. Haccac döneminde kapı tekrar kureyş’in inşa ettiği şekilde yerine konulmuş ve batı tarafındaki kapı iptal edilmiştir.

Şu anda hizmet veren mevcut olan kapı ise saf altından yapılmış olup, kral halid b. Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Kâbe’nin de içerisinde yer aldığı mescid-i haramı çevreleyen duvarlarda 19 tane kapı bulunmaktadır.

Mescid-i haramın kapıları:

A-Doğu Kapıları:

1- Bab-üs Selam: Babü beni şeybe adı da denir. Hac için Mekke-i Mükerreme’ye giden halifeler ve bilhassa Mekke-i mükerreme şerifleri, mescid-i harama bu kapıdan girerler.

2-Bab-ün nebi: Bu kapıya babün nisa veya bab-ül cenaiz adı da verilir. Peygamber efendimiz(s.a.v) h-Hazreti Hatice’nin evine devamlı olarak bu kapıdan gittikleri için, bab-ün nebi adı verilmiştir.

3-Bab-ül Abbas: Peygamber efendimizin amcası h-Hazreti Abbas’ın evinin karşısında olduğu için bu isim verilmiştir.

4-Babü Ali: bu kapı babü beni Haşim diye de söylenir.

B-Güney Kapıları:

1-Babü Bazen: Cahiliye döneminde babü beni aiz diye de söylenirdi.

2-Babü Bağle: Bu kapıya asr-ı saadette babü beni süfyan bin el-esed denilirdi.

3-Bab-üs Safa: Safa tepesi tarafında ki kapıdır.

4-Babü Ceyyad: Bu kapının adı babü beni mahzum olarak da bilinir.

5-Babü Mücahid: Bu kapıya Babür rahme adı da verilir.

6-Babü Medrese-i Şerif-i Aclan: Babü beni temim veya bab-ül alakayn olarak bilinir.

7-Babü ümmü hani: Bab-ül uruc,babü ceyyad-ı kebir,babü ebi cehl gibi isimlerle de bilinir.peygamber efendimizin amcasının kızı ümmü maninin evi tarafındadır.

C-Batı Kapıları:

1-Babü Harüra: Hacıların tavafa veda’ı ifa ettikten sonra bu kapıdan çıkmaları sebebiyle, daha sonra ki devirlerde bab-ül veda diye meşhur olmuştur.

2-Babü İbrahim: Bu kapı bab-ül hayatın diye de bilinir.

3-Bab-ül Ümer: Bu kapıya bab-ül umre denilmektedir.

D-Kuzey Kapıları:

1-Bab-üs Sidde: İslamiyet’in ilk yıllarında, babü emir bin as veya bab-ül atik diye bilinirdi.

2-Bab-ül Icle: Bu kapı abdül basit medresesi bitişiğindedir.

3-Bab-ül Kutbi: Bab-üz ziyade-i nedve’nin batı tarafındadır.

4-Bab-Üz Ziyade-i Nedve: İlk yıllarda babü dar-i beni şeybe bin Osman adıyla bilinirdi.

5- Bab-üd Deribe: Bab-üs selamın yakınında ve Süleymaniye medresesi bitişiğindedir.

Benzer Konular: