Kabe İçinde Ne Var?

Mekke’de, İslam alemince kıble kabul edilen kutsal yapıdır. harem’i şerif diye adlandırılan büyük cami’nin avlusunun ortasındadır. İki kenarı 12’şer,öteki kenarı da 10’ar,yüksekliği de 15 metredir. Mekke çevresinden getirilen siyah taşlarla yapılmıştır. tek kapısı vardır ve içi tek odadan ibarettir. kabenin geniş duvar yapısı yaklaşık bir küp biçimindedir.

Dış kısmında kapıya yakın bir yerde,1.5 metre yükseklikte ‘hacer-i Esvet’ adı verilen kutsal bir taş bulunur. bu taşın biraz ilerisinde ‘hacer-i Es’ad vardır.

Kâbe’nin üstü her sene siyah bir örtüyle değiştirilir.

Bu yapının çevresinde mescid-i haram bulunur. kuranda Kabe’nin İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edildiği belirtilir. Müslüman alemi dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar namazlarını Kabe’ye dönerek kılarlar. Kâbe’nin olduğu yöne kıble denilir. islamın beş temel esaslarından biri olan hac sırasında kabe: farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı ile en az iki kere tavaf edilir.

KABE’NİN YAPILARI

Kabe’nin köşeleri yaklaşık olarak dört yönü gösterir.köşelerin her birinin ayrı ayrı isimleri vardır.doğu köşesine’hacerül esved’ veya şarki.batı köşesine’şami .kuzey köşesine’ıraki’ ve de güney köşesine’yemani’denir.

Kabe kapısı: Kabenin doğu duvarında zeminden 2.13 metre yüksekliktedir.

Hacerü’l Esved: Doğu köşesinde cennetten inmiş kara parlak bir taştır.

Kabe’nin içerisi: Kabe kapısı zeminden yüksektir.bu yüzden özel bir tekerlekli merdiven kullanılarak içeri girilir. Tavanı ahşaptır. Tabanı mermer ve kireç taşı kareler ile kaplıdır. Tavana kadar iç duvarlarının alt yarısı mermerle kaplıdır.bu mermerlerin üzerine kurandan ayetler kazılmış olan mermer tabletler konmuştur.iç duvarların üst kısmı da altın işlemeli kuran ayetleri bulunan yeşil bir bez ile kaplıdır.

Şadarvan: Kabe’nin duvarlarının diplerini sel suları ve yağmur sularından korumak amacıyla yapılmıştır.

Multazam: Kabe’nin doğusunda Kabe kapısı ile hacerü’l esved arasında duvar kısmı.

Hatim: batı duvarı önünde 90 cm yükseklikte ve 1.5 m. Eninde beyaz mermerden yapılmış, yarım daire şeklinde alçak duvarlı bir bölge.

Makam-ı İbrahim: hazreti İbrahim ve oğlu İsmail tarafından Kabe yapılırken hazreti İbrahim’in ayak izini bıraktığı bir mevki. tavaf’ın  başlangıç çizgisi olarak kullanılan mermer bant.

Sitare veya Kisve: Kabe’nin üzerine örtülen altın işlemeli hat yazıları olan siyah bir örtüdür. üstünde kelime-i şahadet yazısı vardır. altın işlemeli bir şeritle çevrilmiştir. Kemer biçimindeki bu şeritte de kuran ayetleri işlenmiştir.

Benzer Konular: