Hacla Umrenin Farkı

Hac ve umre kutsal topraklar adı verilen Kâbe’yi ziyaret ederek rükünlerini yerine getirmek için yapılan ibadetlerdir. İkisinin de aynı yeri ziyaret etmek ve ibadette bulunmak şeklinde benzerlikleri bulunsa da hac ve umre çoğu zaman insanlar tarafından karıştırıldığı gibi umre yapan kişilerin hacca gitmiş gibi olacağı kanısı da yaygın olan görüşlerdendir. Ancak bu görüşler tamamen yanlıştır. Hac ve umre arasında çeşitli farklılıklar vardır ve hac farz olan bir ibadet olarak İslam dinini şartlarından biri iken umre ise müekked sünnettir.

HAC VE UMRE ARASINDAKİ BENZERLİKLER

  1. “Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın.” ( Bakara Suresi, 196). Bu ayeti kerime’ye göre hac ve umre tamamlanması gereken ibadetlerdendir.
  2. Hac ve umre için Kâbe’ye gitmek şarttır.

HAC İLE UMRE ARASINDAKİ ŞER’İ FARKLAR

  1. Hac belirli zamanlarda yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Şevval, Zilkade ve Zilhicce’nin ilk on gününe kadar hac ibadeti yapılabilir. Ancak umre ibadeti için böyle bir sınırlama yoktur. Umre yılın her vakti yerine getirilebilir. Hatta hac zamanı da umre yapılabilir. Temettu ve Kıran haccında umre de yapılabilir.
  1. Haccın rükünlerinden biri Arafat vakfe’sidir. Ancak umre’nin rükünleri arasında böyle bir rükün yoktur. Hacda yapılan Müzdelife vakfesi de umre de yapılmayan rükünlerdendir.
  1. Hacda cem-i takdim vardır. Cem-i takdim öne çekerek birleştirmek anlamına gelir. Öğle namazı vaktinde ikindi namazı öne çekilerek kılınmasına cem-i takdim denilir. Umre’de cem-i takdim yapılmaz.
  1. Cem-i tehir namazın birini geciktirerek diğer namaz ile birlikte kılmaktır. Hacda ise akşam namazı geciktirilir ve yatsı namazı vakti girdiğinde kılınabilir. Umre’de ise cem-i tehir yoktur.
  1. Şeytan taşlama vazifesi haccın rükünlerindendir. Bunun dışında umre’de şeytan taşlanmaz. Çünkü şeytan taşlama Mina’da kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü ve bazı durumlarda dördüncü günü yapılabilir. Kurban bayramı günü yerine getirilecek olan bu ibadet nedeniyle umre’de yapılması mümkün değildir.
  1. Hacda kurban kesme ibadeti vardır. Umre’de ise kurban kesilmez. Çünkü umre’nin rükünleri arasında kurban kesme ibadetinin olması için kurban bayramı gibi belirli bir zamanın olmaması gerekir.
  1. Umre’de hacda olduğu gibi Veda tavafı ve Kudüm tavafı yoktur.

Benzer Konular: