hacer el esved taşı

Hacer el Esved Taşının Hikayesi

Hacer el Esved nedir : Hacer el Esved Arapça Siyah Taş anlamına gelmektedir. Hacer taş, esved siyah anlamına gelmektedir. Türkçe okurken Hacer ül esvet şeklinde okumak yaygındır. Hac ve Umre esnasında yapılan tavaflarda Hacer el Esved taşı selamlanmaktadır.

Hacer el Esved Taşının Hikayesi : Hacer el Esved taşının ilk olarak Kâbe üzerine yerleştirilmesi Hz. İbrahim zamanında olmuştur. Zaman içerisinde Kâbe zarar görmüş ve onarılması gerekmiştir. Onarma işlemini yapan Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail’e bir taş getirmesini ve bu taş sayesinde tavaf yapanların tavafın başlangıç ve bitiş yerini bilmelerine imkan sağlayacak bir işaret oluşturacağını söylemiştir.  Hz. İsmail de bunun üzerine Kubeys dağından (Cebel-i Kubeys) bir taş alarak babası Hz. İbrahim’e verdi. Hz. İbrahim bu taşı herkesin görebileceği uygun yüksekliğe yerleştirdi.

hacer el esved taşı

Tirmizi’nin naklettiği hadislerde Hacer el Esved taşının ilk dünyaya geldiğinde cennetten indirildiğine ve bembeyaz olduğuna, zaman içinde insanların günahları sebebiyle Hacer el Esved taşının kararak siyah görüntüye dönüşmesi anlatılmaktadır.

Peygamberimiz (sav) 35 yaşlarındayken bir sel felaketinde Kâbe zarar görmüş ve Hacer el Esved taşı yerinden çıkmıştır. Mekkeliler tarafından Kâbe tekrar inşa edilmiş ancak Hacer el Esved taşının hangi kabile tarafından yerine yerleştirileceği sorun olmuştur. Mekkelilerin ileri gelenlerinden gelen ” Kâbe’ye ilk girecek kişiyi hakem tayin edelim.” fikri kabul görmüş, kapıdan ilk giren Hz. Muhammed (salat ve selam üzerine olsun) hakem seçilmiştir. Peygamberimizin (sav) halk içindeki adı “Muhammed’el Emin” olmasından da sebep kimse itiraz etmemiştir. Peygamberimiz bu sıkıntının çözümü için bir örtü getirilmesini ister. Bu örtünün üzerine Hacer el Esved taşı yerleştirilir. Örtüyü her kabilenin reisi bir ucundan tutar ve bir seviyeye kadar hep birlikte kaldırırlar. Sonra kendi elleriyle taşı alıp yerine yerleştirir.

Hacer el Esved taşı hakkında pek bilinmeyen tarihi bir vâkaa  Kâbe’nin Huzaalılar kabilesinin eline geçmesinden sonra bu kabilenin rakibi olan Cürhümlüler tarafından Hacer el Esved taşının yerinden çıkartılarak kaçırılması, sonrasında yapılan mücadeleler ile tekrar kazanılması ve yerine yerleştirilmesidir. Bu, tarihteki son olay değildir. Abbasiler zamanında Mekke ele geçirildiğinde Hacer el Esved taşı yerinden sökülerek Küfe mescidine konulmuş, 20 sene sonra halife tarafından satın alınarak Mekke’ye getirilmiş ve yerine konulmuştur.

hacer el esved taşı

Hacer el Esved taşının kırık parçası İstanbulun neresinde? : Hacer el Esved taşı çıkan bir yangında kırılmış ve 12 parçaya bölünmüştür. Tekrar birleştirilen Hacer el Esved taşına ait küçük bir parça Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamış olan bir harem ağası tarafından İstanbula yollanmış ve Süleymaniye bölgesindeki Kanuni Sultan Süleyman türbesine asılmıştır.

Bazı insanların ne yazık ki Hacer el Esved taşına gereğinden fazla iltimas gösterdiklerini üzülerek görmekteyiz. Hacer el Esved taşından veya başka bir taştan fayda beklemek şirktir. Şirk Allah’ın en sevmediği günahlardandır. Yardım yalnız ve yalnız Allah’tandır.

Hz. Ömer (r.a.) için : “Biliyorum ki sen faydası ve zararı olmayan basit bir taşsın. Allah Resulü’nün (sav) seni öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim” dediği rivayet edilir. [kaynak: Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, VI, 108-109]. Bizlerin de Hacer el Esved taşına karşı tutumumuz bu olmalıdır.

 

Benzer Konular: