Hacda Şeytan Taşlamak Farz Mıdır?

Şeytan taşlama(remy-i cimar): Hac edenlerin bayram günleri Mina’da küçük, orta cemre ve akabe cemresi adı verilen yerlere ufacık taş atması demektir.

Halk dilinde küçük şeytan, orta şeytan ve büyük şeytan da denilen bu taş kümelerine taş atmak haccın vaciplerindendir. Mina, Müzdelife ile Mekke arasında, harem sınırları içinde bir bölgedir. Mina’da gecelemek, Hanefi mezhebine göre sünnettir. Diğer üç mezheplerde ise mazereti olmayanların bu gecelerden her birinde, yarıdan fazlasında Mina’da bulunmaları vaciptir. Aksi durumunda ceza gereklidir.

Taşlar cemrelere el ile fırlatarak atılmalıdır. Ayakla yâ da herhangi bir vasıta ile atılması Sahih değildir. El ile konulması da sahih olmaz.

Taşların her birini ayrı ayrı atmak gerekir. Hepsi birden atıldığında tek taş atmış sayılır.

Atılan maddenin, taş atma ya da taşlama anlamını gerçekleştirecek bir şey olması lazımdır. Bu bakımdan Hanefiler dışında kalan üç mezhebe göre atılan şey mutlaka taş olmalıdır. Hanefilere göre ise, atılan şey taş veya kurumuş çamur gibi üzerinde teyemmüm edilen bir madde olmalıdır.

Taş atıldığı yere atanın hareketi sonrası ulaşmalı, bir yere çarpıp düşerse sahih olmaz.Yeniden atmak gerekir. Taşlar cemre kümesi içine yani, taş havuzunun içine yâ da yakınına düşmelidir. Gücü yetenler kendi atmalıdır. Gücü yeterli olmayanlar, vekil tayin edebilir. Taşları belli vakitler içinde atmak gereklidir.

Taş atma zamanı da mezheplere göre farklıdır. Hanefi ve Malikilere göre, bayramın birinci günü fecr-i sadıktan, Şafii ve Hanbelîlere göre ise, gece yarısından bayramın dördüncü günü güneş batıncaya kadar olan süredir.

Bayramın birinci günü, sadece akabe cemresine yedi taş atılır, diğer iki cemreye taş atılmaz. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ise, her üç cemreye, küçük cemreden başlayarak yedişer adet taş atılır. Bir günde. 21 tane, toplamda üç günde 63 tane taş atılır.

Bayramın dördüncü günü taş atmayacak olanların, Hanefilere göre dördüncü günü fecr-i sadıktan önce, öbür üç mezhepte ise üçüncü gün güneş batmadan önce Mina’dan ayrılmaları gerekir. Mina’nın Mekke tarafında ki sınırı, akabe cemresidir. Akabe cemresinden Mekke tarafına az bir şey yürünse dahi Mina’dan ayrılmış sayılır.

Taş atma günlerinde her günün taşını aynı gün atmak, vacip olduğundan dolayı vaktinde atılmayan taşlar için kaza edilmesi de vacip olur.

Benzer Konular: