Hacda Neden Dikişsiz Elbise Giyilir?

İhram: Yapılması caiz olan bazı söz, fiil ve davranışların hac ve umre süresince, hac ve umre yapacak kişiler için Allah ve resulünün getirdiği yasaklar çerçevesinde haram kılınması demektir.

Söz konusu yasaklar, hac ve umre için niyet edip ihrama girmekle başlar. İhrama giren erkekler, başlarını açarak ve normal giysilerini çıkararak izar ve rida denilen iki parça olan dikişsiz ihram kıyafeti giyerler hanımlar ise normal kıyafetleri ile yüzlerini açarak ihrama girerler.

Hacca gelenler, sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünya kıyafetlerini her türlü makamları bırakarak Allah önünde, bu kutsal mekânda herkesin eşit ve kardeş olduğunu ifade eder. Birini diğerinden farklı gösteren hiçbir belirti olmaz. Diğer bir ifade ile şahsiyetleri gizleyen gösterişli elbiseler atılır, takva elbisesi giyilir. Burada giyilen iki parça dikişsiz elbise sadece avret yerlerini örtmeye yöneliktir.

İhram, Allah ile buluşmaya niyet etmek, kulun kendisi için yeni bir yol bulması, bütün günahlardan uzaklaşması, melekler gibi Allah’a asla isyan etmeyecek, emredilenleri yapacak, nefis ve şehvet gibi beşeri zafiyetlerden uzak kalacaktır.

Giyindikleri beyaz örtüler ile hacılar beyaz bayraklarını açmış, barış sembolü beyaz güvercinlere dönmüştür.

Beyaz ve dikişsiz kıyafetlere bürünen Müslümanlar adeta ölümü ve ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. İhramla ölümü tadarlar. arafatta diriliş ve mahşeri yaşarlar. Ölen her Müslüman’ın giyeceği kefeni sembolize ederler.

Hac esnasında günlük giysilerden soyunup, bembeyaz, lekesiz ihram elbisesi giyen Müslümanlar, her türlü gösteriş ve kibirden uzaklaşmayı, ziynet ve servetle böbürlenmemeyi insanlar arasında ki eşitliği, ölümün ötesini hatırlamayı fiilen yaşayıp öğrenmeleri yanında, kötü arzu ve alışkanlıktan ayrılıp, tertemiz bir hayata başlama duygusunu verir.

İhrama giren kişi elbiseleri çıkartıp, iki parça örtüyü giyince adeta dünya adına taşıdığı her şeyi atar, cenab-ı Allaha yürür. Yalın ve yalnız bir şekilde rabbine kul olduğunu daha rahat görür. Böylece onu değerli kılacak tek şeyin rabbine kulluk olduğunu iyice hisseder.

İhrama girerken yalnızca elbise değil, insan kendi içindeki her türlü manevi kir ve pası, ruhuna yük olan bütün ağırlıkları da söküp atmalıdır. Dünyalık bütün tasa ve kaygıları bir tarafa bırakıp ruhunu temizlemeye tam olarak yoğunlaşmalıdır. Elbiseleri çıkarıp beyaz iki parça beze bürünürken, o güne kadar sıkıntı veren, gönlünü rahatsız eden, kalbine ağırlık veren ne varsa hepsini atmalı ve haccın kutsal iklimine girmelidir.

Benzer Konular: