Hacda İhrama Girmek Nedir?

İhram: Hususi bir takım hürmetlere girmek. Yani onları iltizam etmektir. Hac ya da umre yapacak kişinin, ilk işi ihrama girmektir. İhrama girmek hac ve umrenin şartıdır. İhrama girmeden hac ya da umre olmaz.

İhrama girene “haram” denir ki, bu ihrama girmiş manasındadır. İhrama giren kişiye ihramlı olduğu sürece muhrim denir.

İhrama girmenin rüknü; niyet ve telbiyedir. Bu ikisinin bir arada olması gerekir. Bunlar olmadan ihrama girme gerçekleşmez. telbiye yapar da, niyet etmezse ihrama girmiş olmaz. Hanefi fukahası; niyetle telbiye’nin arasının açılamayacağını, ikisinin bir arada olması gerektiğini esas alır.

Niyet: Yapılacak olan haccın kalbi ile belirlenmesidir. Ayrıca dil ile de söylenmesi müstehaptır. Temettü haccı dikkate alınarak, umre için şöyle niyet edilir:

“Allah’ım! Umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”

Niyet etikten sonra ise telbiye söylenir:

“Lebbeyk allahümme lebbeyk;lebbeke la şerikeleke lebbeyk,innelhamde venni’mete leke vel’mülk la şerikeleke.”

“Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar emrine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir. Mülkte senin. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Bu şekilde niyet edilip, telbiye söylenince ihrama girilmiş olur.

İhrama girmeden önce, sünnet ya da müstehap olarak yapılması gerekenler vardır. İhrama girerken bunlara da dikkat edilmesi gerekir. Buna göre:

İhrama girmeden önce, tırnaklar kesilir. Saç ve sakal tıraşı olur. Koltuk altı ve kasık altı kıllarını temizler. Bıyıklarını düzeltir. Mümkün ise gusleder. Gusül mümkün değilse abdest alır ve iki parçadan oluşan izar ve rida adı verilen ihram kıyafetlerini giyinir.

Bayanlar ise; sade ve gösterişsiz normal kıyafetleri ile ihrama girerler. Yüzleri açık şekilde normal başörtüleri ile devam ederler. Özel durumda olanların ise, gusül abdesti almaları tavsiye edilir.

İhrama giren erkekler, ridasını sağ omzunun altından alır ve sol omuz başına koyar. Böylece sağ omuzu açık kalır. Başını açar, ayakkabı ve çoraplarını çıkartır. Terlik ve benzeri şeyler giyinir.

Bundan sonra, kerahet vakti değilse, iki rekât namaz kılar. Namazın ilk rekâtında, Fatiha suresi ile kafirün suresi, ikinci rekâtta ise Fatiha suresi ile ihlâs suresini okur. Namazdan sonra, hac yapmak için niyet eder:

“Allahümme inni üridül hacce feyesirhü li vetekabbelhü mini”

“Allah’ım! Ben haccetmek istiyorum, niyetim budur. Bunu bana kolay kıl ve benden kabul buyur.”

Niyet ve telbiyenin yapılmasından sonra ihrama girilmiş ve ihram yasakları başlamış olur.

Benzer Konular: