Hacda Arafat’da Ne Yapılır

Hanefi mezhebine göre: haccın üç farzı vardır. İhram, Arafat vakfesi ve ziyaret tavafıdır. Hac bu farzların sıraya uyularak yerine getirilmesiyle eda edilmiş olur. Bu farzlardan ihram şart, diğer ikisi ise rükündür. Arafat vakfesinin gününü geçiren kişi o yıl hac yapma gününü kayıp etmiş olur. Sonra yarım bırakmış olduğu haccı kaza eder.

Arafat: mekke’nin yaklaşık 25 km. güneydoğusunda harem sınırları dışında kalan bir bölgedir. Vakfe ise, bir yerde bir süre durmak veya beklemek demektir. arafat vakfesi önemli ve titizlik gerektiren bir rükündür. Çünkü süresi içinde Arafat’ta bulunamayanlar o sene hacca yetişememiş olurlar.

Sevgili peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Hac. Arafat’tan ibarettir.”

Bu söz, vakfenin önemini belirttiği gibi, bu vakfeyi kaçırmamak için titizlik gösterilmesi gereğini de ifade eder.

Vakfenin geçerli olmasının şartı ikidir.

1-Hac için ihramlı olmak.

2-Vakfe’yi özel(belirli) yer ve zamanda yapmak.

Vakfenin yeri: Arafat bölgesidir. arafat bölgesinin Mekke tarafındaki sınırı, urene vadisidir. urene vadisi dışında Arafat bölgesinin her yerinde vakfe yapılabilir. Bu vadi Arafat bölgesinden değildir.

Zilhiccenin 9. arefe günü zeval vaktinden yani güneşin tepe meridyeni üzerine geliş vaktinden bayramın ilk günü fecr-i sadık denilen tan yerinin ağarmaya başladığı zamana kadar geçen süredir. Bu konuda mezhepler arasında görüş birliği vardır.

Vakfenin sahih olması için niyet, akıl ve ilim şart olmadığından, belirtilen süre içinde ister şuurlu, ister şuursuz, ister uyanık, isterse uykuda olsun, ister abdestli, istersede abdestsiz olsun, yani her ne durumda olursa olsun, Arafat sınırları içinde bulunan, hatta oradan geçen kimse vakfeyi yapmış olur.

Arefe günü Arafat’ta öğle ve ikindi namazları birleştirilerek kılındıktan sonra kalkılarak kıbleye doğru dönülür. arafat duasının ayakta yapılması müstahaktır. telbiye. Tekbir, tehlil ve salâvat getirilir. Tövbe, istiğfar ve dua edilir. Bir süre bu şekilde vakfe yapılıp bol bol dua edildikten sonra hacılar Arafat’tan ininceye kadar olan süreyi yine ibadet, dua ve zikirle geçirirler.

Güneş battıktan sonra Arafat’tan müzdelife’ye intikal başlayacağından, akşama yakın gerekli şahsi hazırlıklar yapılır. Güneşin batmasıyla birlikte Arafat’tan müzdelife’ye doğru hareket başlar. Kafileler belli bir plan dâhilinde yola çıkarlar. Akşam namazı, müzdelife’de yatsı vaktinde, yatsı namazıyla birleştirilerek (cem-i tehir) kılınacağı için, kendi vaktinde kılınmaz. Yolda yine telbiye, tekbir, tehlil, salâvat ve dua okunur. müzdelife’ye varınca yatsı vaktinde, akşam ve yatsı namazı birleştirilerek kılınır.

Benzer Konular: