Haccın Yapılışı Sırasıyla

Haccın farzı üçtür. İhrama girmek şart olup, Arafat’ta vakfe ve Ziyaret tavafı ise rükündür.

Hacca gitmek isteyen kişi, bu kutsal görev için helal kazanç temin eder. Yola çıkmadan önce borçlarını öder. Hak sahipleri, komşu ve akrabaları ile helalleşir. Günahlarının bağışlanması için tövbe eder. Allah’tan af diler. Kazaya kalan ibadetleri varsa kaza eder. Yola çıkmadan önce iki rekât namaz kılar. Yolculukta ve hac ibadeti esnasında başkalarını incitecek kötü söz ve davranışlardan sakınır.

İhrama girme yeri olan Mikat sınırına gelmeden önce gereken şekilde vücut temizliği yapılır. Tırnaklar kesilir. Eğer ki mümkün olursa gusül abdesti alınır. Değilse normal abdest alınır. Erkekler giyindikleri bütün elbiseleri çıkartırlar, Rida ve İzar denilen iki parça olan ihram kıyafetlerini giyinirler. İhramlı oldukları süre zarfında ayak ve başları açık bulunurlar. Kadınlar ise normal kıyafetleri ile devam ederler.

Bundan sonra Mikat sınırında ihram sünneti niyeti ile iki rekât namaz kılınır. Hacca niyet edilerek telbiye getirilir. Böylece ihrama girilmiş olur. İhram devam ettiği sürede ihramlıya yasak olan davranışlardan uzak durulur.

Mekke’ye varınca gusül abdesti veya normal abdest alınır. Sonra Harem-i şerif’e gidilerek Kâbe’nin etrafında kudüm tavafı yapılır ve arkasından iki rekât tavaf namazı kılındıktan sonra

Safa ile Merve arasında usulüne uygun olarak sa’y yapılır. Hacı adayı bundan sonra ihramlı olarak Mekke’de kalır. Burada kaldığı süre içinde mümkün olursa namazları Harem-i Şerif’te kılar. Fırsat buldukça nafile tavaf etmek çok sevaptır.

Tevriye günü, arefe’den bir gün önce Arafat’a çıkılır. Güneş batıncaya kadar Arafat’ta kalınır. İbadet ve dua ile zaman geçirilir. Burada öğle ve ikindi namazları cemaatle birlikte öğle vaktinde kılınır. Buna “cem-i takdim” denir. Öğleden sonra vakfe yapılır. Güneş battıktan sonra akşam namazı kılınmadan Müzdelife’ye hareket edilir. Müzdelife’de akşam ve yatsı namazları cemaatle yatsı vaktinde birlikte kılınır. Buna “cem-i tehir” denir. Geceyi Müzdelife’de geçiren hacı adayları şeytan taşlamak için kullanılacak taşları burada toplarlar.

Bayram sabahı, sabah namazı erken kılınarak, Müzdelife vakfesi yapılır. Hava aydınlanınca Mine’ye hareket edilir.

Bayramın birinci günü Mine’de Akabe cemresine yedi taş atılır, saçlar tıraş edilerek ihramdan çıkılır.( ifrat haccı yapanlar için kurban kesmek vacip olmadığından, Akabe cemresine taş attıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar)

Temettü veya kıran haccı yapanlar Akabe cemresine taş atıp kurban kestikten sonra tıraş olur ve ihramdan çıkarlar.

Zaman olursa ve imkân bulunursa aynı gün Mekke’ye giderek farz olan ziyaret tavafı yapılır.

Bayramın ikinci günü sırayla küçük, orta ve Akabe cemrelerine yedişer taş atılır. Bayramın birinci günü ziyaret tavafını yapamayanlar ikinci gün yaparlar.

Bayramın üçüncü günü sırayla küçük, orta ve Akabe cemrelerine yedişer taş atılır. Aynı gün Mina’dan Mekke’ye dönülünce veda tavafı yapılarak hac vazifesi tamamlanmış olur.

Anlatılan hac ifrat haccıdır. Temettü ve Kıran haclarının yapılışında bazı farklılıklar vardır.

Benzer Konular: