Haccın Cezaları

Hac esnasında ihram yasaklarına uymamak, vaciplerden birini terk etmek, ya da ertelemek veya harem bölgesinde yapılmaması gereken bazı fiilleri yapmak gibi kusur ve eksiklikler, bir takım cezaları gerektirir.

HACCIN BOZULMASI

Hac için ihrama girdikten sonra, Arafat vakfesi yapmadan önce cinsel ilişkide bulunmak haccın bozulmasına yol açar. Bu durumdaki kişinin haccını bozmayıp, devam etmesi gerekir. İleri ki yıllarda bu haccı kaza etmesi ve işlediği bu fiilden dolayı, bir koyun veya keçi kurban etmesi gerekir.

Umre için ihrama girdikten sonra, umre tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunan kişi de aynı şekilde umresi bozulmuş olur. Bu kişi umreyi tamamlar, daha sonra bu umreyi kaza eder ve koyun ya da keçi kurban etmesi gerekir.

Arafat vakfesinden sonra, fakat henüz tıraş olup ihramdan çıkmadan önce cinsel ilişki de bulunan kişi ceza olarak bir deve ya da sığır kesmesi gerekir. Ziyaret tavafını cünüp olarak yapan kişinin, ceza olarak bir deve ya da sığır kesmesi gerekir. Abdestli olarak yeniden yapılırsa ceza düşer.

Koyun Kesmeyi Gerektiren Kusurlar:

 • İhramlı iken eşiyle cinsel ilişkide bulunmak, eşini şehvetle öpmek gibi davranışlar.
 • Saçın veya sakalın dörtte birini tıraş etmek.
 • Bütün tırnakları, veya el ve ayak tırnaklarını kesen kişi.
 • Normal elbiselerini, on iki saat boyunca ya da fazla sürede giyinmek.
 • Baş ve yüz örtmek.
 • Ayakkabı giyinmek.
 • Kına yakmak, saç ve sakal boyamak.
 • Mikat sınırını ihramsız geçmek.
 • Sa’yı terk eden ya da hiçbir engel yok iken, sa’yı yürüyerek yapmayan.
 • Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terk eden.
 • Şeytana hiç taş atmayan ya da bir günde atılması gereken taşların, yarıdan fazlasını süresi için de atmayan.
 • Ziyaret ve umre tavafını abdestsiz, cünup şekilde yapan.
 • Veda tavafı yapmayan.

Kur’an-ı Kerim’de “Haccı da umre’yi de Allah için tam yapın. Fakat alıkonursanız, o halde kolayınıza gelen kurban’ı gönderin, bununla beraber kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin.” hükmü beyan buyrulmuştur.

Hac sırasında belirtmiş olduğumuz kusur ve eksikliklerden doğacak cezaları ödemenin belirtilmiş her hangi bir zamanı yoktur. Ömrün her safhasında ve her zaman yapılabilir. Bir an önce yapmak en güzel olanıdır. Çünkü hayatımızın ne zaman son bulacağı belli değildir.

Benzer Konular: