Hac ve Umre Seminerleri

HAC VE UMRE SEMİNERLERİ

Hac organizasyonlarımızda karşılaşılan problemlerin büyük bölümünün, hac öncesi yolculara verilecek eğitim seminerlerine ile ortadan kaldırılabilecek hususlar tespit edilmiştir. Bu itibarla hac öncesi eğitim seminerlerine katılımın mümkün olduğunca artırılması ve seminerlerin başarılı bir şekilde icra edilmesi önem arz etmektedir. Ömürlerinde sadece bir defa yaşayacakları bu kutsal yolculuğa onları hazırlamak, gerekli eğitim ve rehberliği sunmak, haccı hayatlarında bir milat haline getirebilmelerine yönelik çalışmalar icra etmek en önemli görevlerimizden birisidir.

Bu sebeple;

1- 2016 yılı haccı için 09 Mayıs-06 Haziran 2016 tarihleri arasında kadın, erkek ayırımı yapmaksızın Başkanlığımız ve seyahat acenteleri aracılığı ile hacca gidecek bütün vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde “hac hazırlık kursları” düzenlenecektir.

2- Kurslarda Hac Yolcuları Eğitim Programlarının hac öncesi ülkemizde icra edilecek 8 ders, 15 saatlik bölümü il ve ilçe müftülüklerimizce yerel şartlar dikkate alınarak planlanacak ve belirtilen tarihler arasında uygulanacaktır.

3- Kurslar il ve kayıt yaptıran hac yolcusu sayısına bakılmaksızın bütün ilçe merkezlerinde düzenlenecek, büyük yerleşim birimlerinde ihtiyaç halinde birden fazla noktada da kurs planlanabilecektir.

4- İl Müftüsü veya vekilinin koordinesinde öncelikli olarak il müftüleri, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler ve şube müdürleri ile 02 -04 Haziran 2013 tarihinde Ankara Büyük Anadolu Otel’de düzenlenen “hac ve umre hazırlık kursları eğiticisi kurslarına” katılan personel bu kurslarda eğitici olarak görevlendirilebileceklerdir. Ancak hac yolcu sayısı fazla olan ve söz konusu eğitici seminerine katılmış personel sayısı yeterli olmayan müftülükler ihtiyaç halinde bu sayılanlar haricinde de görevlendirme yapabileceklerdir.

5- Kurslara katılımın artması amacıyla kayıt esnasında müftülükler ve acentelerce gerekli telkinler yapılacak, ayrıca düzenlenecek kursların yer ve tarihine dair duyurular itina ile yapılacaktır.

6- Müftülükler kursların yapılacağı mekânları hazır hale getirmek ve eğitim araç, gereçlerini temin etmekle sorumludurlar.

7- Kurslarda verimliliği artırmak amacıyla imkân olduğunca sesli ve görüntülü yayınlardan faydalanılacak, başta örnek sunumlar olmak üzere Başkanlığımız tarafından verilen eğitim materyallerine başvurulacaktır.

8- Hac yolcuları yurt dışı çıkış harcının kendileri tarafından yatırılacağı, kurban kesim organizasyonu, emanet para hesabı, sağlık, ayniyat, servis ve otel hizmetleri gibi hususlarda bilgilendirilecektir.

9- Yolculuk öncesinde kendilerine verilen kitap ve broşürleri okumaları, eğitici ve tanıtıcı CD’leri izlemeleri hususu hac yolcularına kurslarda önemle hatırlatılacaktır.

10- Müftülükler, Genel Müdürlüğümüz ve DİYANET TV işbirliği ile 14 bölümlük “adım adım hacca” isimli TV programının yerel TV kanallarında yayınlanması için girişimlerde bulunacak, yerel kanallarda banttan yayınlanacak programın yayın saatlerini hac yolcularına önceden ilan edeceklerdir.

Benzer Konular: